Przejdź do stopki

Coraz bliżej końca... 🙂 Póki co, jeszcze biblioteka jest NIECZYNNA - do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy. Do zobaczenia już wkrótce!

O bibliotece

    wyświetleń: 229

Treść

Gminną Bibliotekę Publiczną założono po II wojnie światowej. W 1948 roku gminy zadecydowały o uruchomieniu bibliotek gminnych. I tak dnia 1 stycznia 1949 roku powstaje Gminna Biblioteka Publiczna. Pierwszą siedzibą biblioteki był lokal szkoły podstawowej w Suszcu (obecnie budynek przedszkola w Suszcu).

Pierwsze zapisy w inwentarzu Gminnej Biblioteki w Suszcu w powiecie Pszczyna zanotowano w 1949r. Pod numerem pierwszym zainwentaryzowano książkę Lampego Alfreda pt. „Myśli o nowej Polsce”.

 W kwietniu 1951 roku biblioteka została przeniesiona do nowego budynku szkoły podstawowej w Suszcu.

            W latach 50-tych księgozbiór biblioteki liczył 831 książek, ułożony był na jednym regale, a  korzystało z niego 200 czytelników. Odbywały się wówczas pogadanki, jak np.” Książka to Twój przyjaciel”, przedstawiano referaty, takie jak „Książka w walce o pokój”, zorganizowano wystawę pt. „Dni książki i oświaty”, którą zwiedziło aż 500 osób. Odbywały się także konkursy pięknego czytania, przeprowadzano „Chóralne czytanie lektury szkolnej”, wieczory bajek, kiermasze książek i loterie książkowe. Działał „1 zespół dobrego czytania”. W latach 50-tych odnotowano również 37 księgonoszy, którzy „donosili nowe książki dla czytelników mieszkających daleko od lokalu”. Dzięki nim „doprowadzono do większego rozczytania ludności”. Dzisiaj wiele książek dostarczanych jest bezpośrednio do domów przez samych bibliotekarzy.

W latach 60-tych na naszym terenie funkcjonowały już biblioteki szkolne w Suszcu i Rudziczce. Najchętniej była wypożyczana literatura piękna dla dorosłych. Organizowano często głośne czytanie lektur, wyświetlano bajki, rysowano.

Od 1973 roku biblioteka funkcjonowała w budynku komunalnym w Suszcu, w tzw. agronomówce- siedzibie miejscowego agronoma.

W 1986 roku biblioteka zostaje przeniesiona do lokalu remizo-świetlicy w Rudziczce. Umieszczenie placówki miało być przejściowe do czasu wybudowania nowego obiektu w Suszcu.

W 1991 roku nastąpił powrót gminnej biblioteki do Suszca. Zlokalizowano ja w nowo otwartym budynku Gminnego Ośrodka Kultury.

Biblioteka, działająca w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury, otworzyła swoje podwoje 4 grudnia 1991 roku i tu do dnia dzisiejszego służy lokalnemu społeczeństwu, tyle że od 1 kwietnia 2008 r. funkcjonuje już jako odrębna instytucja. Biblioteka od lat uzyskuje bardzo dobre wyniki. Ogromny wzrost zarejestrowanych czytelników, ilości wypożyczeń i odwiedzin dał się zauważyć wraz z przeniesieniem z Rudziczki do tego obiektu. I tak np. w 1991 roku zarejestrowano 486 czytelników, a już w 1992 roku- 1130. Także z 18 miejsca w 1991 roku przesunęliśmy się na pierwsze miejsce najbardziej aktywnych bibliotek. Zajmujemy też II miejsce w powiecie pszczyńskim. Nasza placówka posiada księgozbiór, który na koniec 2007 roku liczył 26503 woluminów przy 1847 zarejestrowanych czytelnikach.

W 2003 roku przystąpiono do komputeryzacji biblioteki (zakupiono program LIBRA).

30 czerwca 2004 roku rozpoczął się remont biblioteki, co zmusiło nas do przeniesienia się do salki katechetycznej przy kościele w Suszcu.

14 grudnia 2004 roku nastąpił powrót do odnowionej już biblioteki.

W 2005 roku utworzono "czytelnię internetową", gdyż w ramach programu "IKONKA" otrzymaliśmy bezpłatnie 3 komputery PC (wyposażone w pakiet biurowy, system operacyjny oraz program antywirusowy).
W związku z tym istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego dostępu do internetu.

W lutym 2008 roku w ramach projektu „Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach” dofinansowanego
z funduszy Unii Europejskiej (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 2.1 Zwiększenie dostępu do edukacji-promocja kształcenia przez całe życie, Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomiędzy wsią a miastem) powstało Centrum Kształcenia, w którym można skorzystać z bezpłatnych kursów
e-learningowych.

W GBP w Suszcu podejmowane są różnorodne inicjatywy kulturalno- oświatowe. Wszelkie działania opierają się na kontaktach i współpracy ze wspaniałymi ludźmi, i to nie tylko mieszkańcami Gminy Suszec.

Organizuje się:

- wystawy hobbystyczne

- wystawy malarstwa

- wieczorki poetycko- muzyczne

- wewnątrzbiblioteczne akcje czytelnicze, takie jak. „Poranki z Wróżką Bibliomanką” czy „Godzina z Rodziną” oraz ogólnopolskie akcje prowadzone w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”

Ponadto przeprowadzamy różnorodne imprezy czytelnicze ( w 2005 roku zorganizowano m.in. „Rok Andersena”), lekcje biblioteczne, pasowanie na czytelnika uczniów klas pierwszych, zajęcia wakacyjne oraz w czasie ferii zimowych.

Biblioteka współpracuje m.in. z muzykami, literatami, z dyrekcjami przedszkoli i szkół oraz bierze udział w konkursach organizowanych w naszym powiecie. Współpracujemy również z wieloma bibliotekami (m.in. z Biblioteką Śląską
w Katowicach oraz Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną w Pszczynie, gdzie organizowane są szkolenia, w którym chętnie bierzemy udział).