Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy!
Z powodu przeniesienia Filii nr 1 w Rudziczce placówka nieczynna do odwołania.
Zapraszamy do Centrali w Suszcu i innych placówek naszej Gminnej Biblioteki Publicznej!
Za utrudnienia przepraszamy - GBP Suszec.
Do zobaczenia! :)

Aktywny senior - przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców gminy Suszec / 2009

    wyświetleń: 16

Treść

10 mieszkańców naszej gminy po 45 roku życia 
(4 bezrobotnych i 6 nieaktywnych zawodowo) wzięło udział w projekcie współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Projekt realizowany był przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Suszcu, której udało się na ten cel pozyskać ponad 36 tys. zł. Każda z osób biorąca udział w projekcie skorzystała z indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, które miały na celu podniesienie ich samooceny i wiary we własne możliwości. Dzięki uczestnictwie w kursach komputerowych (łącznie 60 godzin) osoby te nabyły umiejętności praktyczne obsługi komputera, wykorzystania Internetu i środowiska Office, a udział w szkoleniu zwiększył ich wiedzę nt. możliowści podjęcia pracy.
                                  

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego