Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy!
Z powodu przeniesienia Filii nr 1 w Rudziczce placówka nieczynna do odwołania.
Zapraszamy do Centrali w Suszcu i innych placówek naszej Gminnej Biblioteki Publicznej!
Za utrudnienia przepraszamy - GBP Suszec.
Do zobaczenia! :)

2022

    wyświetleń: 21

Treść

Na podstawie zawartej Umowy z dnia 14.07.2022 r.
 dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0”
Priorytet 1 – Poprawa oferty bibliotek publicznych
Kierunek Interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa,

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu otrzymała
na realizację zadania dofinansowanie w kwocie 17 500,00 zł.

Termin wykonania zadania w części dotyczącej dotacji ustala się:
od 11 lipca do 30 listopada 2022 roku,
a w części dotyczącej wkładu własnego:
od 1 stycznia 2022 r. do dnia 30 listopada 2022 r.

„Dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”

„Dofinansowanie dla bibliotek publicznych na zakup nowości wydawniczych oraz usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków i/lub synchrobooków – Priorytet 1, Kierunek interwencji 1.1. w ramach NPRCz 2.0”


5 placówek bibliotecznych wzbogaciło się o 750 nowe tytuły (za kwotę 17 500,00 zł):

Suszec - 246 wol. (za sumę 5 786,45 zł)
Filia nr 1 w Rudziczce - 115 wol. (za sumę 2 647,68 zł)
Filia nr 2 w Kryrach - 143 wol.  (za sumę 3 301,34 zł)
Filia nr 3 w Mizerowie - 129 wol. (za sumę 3 013,41 zł)
Filia nr 4 w Radostowicach - 117 wol. (za sumę 2751,12 zł)