Przejdź do stopki

Uprzejmie informujemy!
Z powodu przeniesienia Filii nr 1 w Rudziczce placówka nieczynna do odwołania.
Zapraszamy do Centrali w Suszcu i innych placówek naszej Gminnej Biblioteki Publicznej!
Za utrudnienia przepraszamy - GBP Suszec.
Do zobaczenia! :)

Informacja o wynikach Konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

Treść

Suszec, dnia 12 stycznia 2024 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU NA DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SUSZCU, UL. OGRODOWA 22; 43-267 SUSZEC

 

Jednostka organizująca nabór: Urząd Gminy Suszec, ul. Lipowa 1; 43 – 267 Suszec

Dotyczy: konkursu na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, stosownie do treści ogłoszenia o konkursie z dnia 04 grudnia 2023 r.

Wójt Gminy Suszec informuje, że w wyniku konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu, na powyższe stanowisko wybrana została: Pani Iwona Pawełek zamieszkała w Rudziczce. Kandydatka spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze  oraz wykazała poziom wiedzy merytorycznej –  teoretycznej i praktycznej -adekwatny do stanowiska, na które prowadzony był nabór. Kandydatka przedstawiła również Koncepcję funkcjonowania i rozwoju Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu. Zarówno kierunek wykształcenia, jak i przebieg drogi zawodowej zgodny jest z opisem stanowiska pracy, na które prowadzony był nabór. Kandydatka  wykazała się znajomością przepisów prawnych niezbędnych do realizacji zadań wskazanych w treści  ogłoszenia o konkursie.

Wójt Gminy Suszec Marian Pawlas

     

Źródło wiadomości:
https://bip.suszec.iap.pl/pl/11077/18829/informacja-o-wynikach-konkursu-na-dyrektora-gminnej-biblioteki-publicznej-w-suszcu-ul-ogrodowa-22-43-267-suszec.html