Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Dotacje

Treść

 
 
                                                                             

 

Na podstawie zawartej Umowy z dnia 18.07.2018
 dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa,
GBP w Suszcu otrzymała na realizację zadania
dofinansowanie w kwocie 10 000,00 zł. 
 
 

Zalecony termin realizacji zadania:
od 25 kwietnia 2018 r. – 30 listopada 2018 roku.

Zadanie "Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" i wykonano w 100% (w terminie).
5 placówek bibliotecznych wzbogaciło się o 505 nowych tytułów:

Suszec - 428 wol. (za sumę 8.306,25 zł)
Filia nr 1 w Rudziczce - 18 wol. (za sumę 436,75 zł)
Filia nr 2 w Kryrach - 17 wol.  (za sumę 375,26 zł)
Filia nr 3 w Mizerowie - 27 wol. (za sumę 549,89 zł)
Filia nr 4 w Radostowicach - 15 wol. (za sumę 331,85 zł)

Książki można rozpoznać po zapisie:
„Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

 
 
Zakupione nowości wydawnicze:
 
         
 
Beletrystyka dla dorosłych
 
      
 
 
 
Publikacje dla dzieci i młodzieży