Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Podsumowanie ścieżki tematycznej PAMIĘĆ O PISARZACH

Treść

Podsumowanie realizacji ścieżki tematycznej
„Pamięć o pisarzach”
zainicjowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej
 
1. Opis realizowanego projektu
W ramach udziału w ścieżce tematycznej „Pamięć o pisarzach”, zainicjowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zrealizowała następujące działania:
- Nawiązano kontakt z Ośrodkiem Dokumentacji i Badań Korczakianum i Muzeum Historycznym M.St. Warszawa w sprawie zakupu książek o Januszu Korczaku w celu uzupełnienia księgozbioru GBP [7 woluminów].
- Nawiązano kontakt z Justyną Polakowską, autorką wystawy „Miłość” [zakup nie został zrealizowany ze względu na zbyt wysoki koszt].
- W Sklepie Internetowym Amazonka.pl zakupiono 9 książek Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki”, Joanny Olczak-Ronikier „Korczak. Próba biografii”;
- Poprzez Wydawnictwo Literatura dokonano zakupu 9 książek Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia- opowieść o Januszu Korczaku” (w celu uzupełnienia księgozbioru), a w FH Picker-H. Kowalczuk z Bielska-Białej 75 egzemplarzy (w celu nagrodzenia aktywnych uczestników spotkań).
- W każdej placówce bibliotecznej przygotowano wystawę zbiorów bibliotecznych, na tablicach informacyjnych, planszach i ściankach wystawienniczych zawieszono informacje nt. życia i twórczości J. Korczaka.
- Na www.biblioteka.suszec.pl przygotowano wykaz publikacji „Korczak w księgozbiorze GBP”, z informacją o nowych pozycjach i tytułami, skąd można pozyskać informacje nt. życia, działalności i twórczości J. Korczaka.
- W czasie imprezy bibliotecznej „Nocy z Andersenem”, w dniach 30-31 marca 2012 r., uczestników warsztatów nagrodzono zakładkami do książek [67 os.] i książkami B. Ostrowickiej [31 os.];
- W Bibliotece w Radostowicach zorganizowano Konkurs na „ExLibris Biblioteki”, a jego uczestników nagrodzono książkami B. Ostrowickiej [5 os.].
- W maju ogłoszono Konkurs Plastyczny skierowany do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu, z zadaniem stworzenia prac tematycznie związanych z życiem i twórczością Janusza Korczaka, w celu zwrócenia uwagi na obchodzony w 2012 Rok Korczaka (podsumowanie: 21 maja, rozdanie nagród: 30 maja w czasie akademii szkolnej w SP w Suszcu oraz 6 czerwca w Bibliotece szkolnej SP w Suszcu; prezentacja prac: w czerwcu w SP w Suszcu, w sierpniu w GBP w Suszcu oraz kolejno w 4 Filiach bibliotecznych) [5 os.].
- W czasie obchodów w Gminie Suszec IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek „Biblioteka ciągle w grze” zorganizowano 11 maja 2 spotkania z krakowską autorką książki „Jest taka historia-opowieść o Januszu Korczaku” Beatą Ostrowicką [pierwsze o 9,00 dla uczniów 5 klas (Vabc, VI ab) SP im. Janusza Korczaka, drugie o 10,30 dla uczniów 4 klas (Iabc, II a) Gimnazjum Publicznego w Suszcu][201 os.].
- W dniach 5-6 czerwca w SP w Suszcu zorganizowano lokalne obchody dorocznego święta czytania - XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom, zainicjowanego przez Fundację ABCXXI-Program Zdrowia Emocjonalnego. Misją tej Fundacji jest wspieranie zdrowia emocjonalno-psychicznego, umysłowego i moralnego – dzieci i młodzieży poprzez działania oświatowe, edukacyjne i promocyjne. Fundacja ta w 2001 r. zainaugurowała kampanię społeczną „Cała Polska czyta dzieciom” aby uświadomić społeczeństwu znaczenie czytania dziecku dla jego wszechstronnego rozwoju. W Bibliotece szkolnej, prowadzonej przez nauczyciela bibliotekarza p. Dorotę Chmiel, zorganizowano 5 lekcji, w której wzięło udział 179 uczniów z 10 klas (IIab, IIIab, IVab, Vabc i VIb) oraz 11 pedagogów.
Tematem przewodnim było życie, twórczość i działalność Henryka Goldszmita znanego później jako Janusz Korczak. W trakcie zajęć dzieci zobaczyły prezentacje multimedialne, wysłuchały fragmenty książki Beaty Ostrowickiej „Jest taka historia – opowieść o Januszu Korczaku” oraz Iwony Chmielewskiej „Pamiętnik Blumki” [190 os.].
- W ramach „Bibliotecznego popołudnia z filmem” 20 czerwca wyświetlono film „Król Maciuś I” [5 os.].
- 19 marca w SP w Suszcu obchodzono święto patrona szkoły, w czasie którego młodzież przedstawiła program ilustrowany scenkami i piosenkami o Starym Doktorze. Wcześniej przygotowano harmonogram obchodów Roku Korczaka przyjęty przez Radę Pedagogiczną, gdzie m.in. uczniowie przygotowali okolicznościowy wystrój szkolnego korytarza. Kolejnym etapem będzie listopadowy wieczór słowno-muzyczny dla uczczenia tego wybitnego pedagoga i lekarza , po którym występujący zostaną nagrodzeni książkami ufundowanymi przez GBP w Suszcu i tradycyjnie obdzieleni cukierkami. Ponadto, 31 sierpnia, w czasie finiszu wakacyjnych zajęć świetlicowych, prowadzonych w GBP od 1 lipca-30 sierpnia 2012 r., ponownie zostaną wyświetlone prezentacje multimedialne o Korczaku i przypomniany zostanie dorobek „Naszego Korczaka”.
- nauczyciel-bibliotekarz SP i GP w Suszcu Dorota Chmiel,
- pedagodzy i nauczyciele oraz Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Suszcu Renata Zając,
- nauczyciel-bibliotekarz Szkoły Podstawowej w Radostowicach Stefania Zembala,
http://radostowicesp.edupage.org/text/?text=text/text18&subpage=2&
- zespół redakcyjny miesięcznika informacyjno-kulturalnego wydającego zgodę na zamieszczenie artykułów w „Nowinach Suszeckiej Gminy” tj.:
1. Chmiel Dorota: Obchody Roku Korczakowskiego w Szkole Podstawowej w Suszcu //
Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 4 (213), s. 6.
2.
Folek Gabriela: Przeżyliśmy – kolejna Noc Z ANDERSENEM za nami // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 5 (214), s. 9.
3.
Folek Gabriela: Biblioteka ciągle w grze! // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 6 (215), s. 7.
4.
Folek Gabriela: Czytajmy dzieciom // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 7 (216), s. 6.
3. Poprzez udział w projekcie możliwa była promocja biblioteki, książki i czytelnictwa:
- zacieśniła się więź między GBP a SP w Suszcu i SP w Radostowicach,
- dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu jest zadowolona z dotychczasowej współpracy i jest w dc. otwarta na nowe propozycje,
- biblioteka publiczna, jej zbiory i działalność , m.in. udział w ścieżce „Pamięć o pisarzach” mogły być zareklamowane w budynku szkolnym (w bibliotece, w czasie akademii szkolnej) i zawsze wspominano o współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej,
- współpraca jest kontynuowana w formie udziału dyrektora i nauczyciela w zebraniach Gminnej Koalicji powstałej w związku z udziałem w PRB.
4. Korzystano z wszystkich dostępnych materiałów opracowanych przez CEO:
- materiały zawarte na www.ceo.org.pl np.http://beta.serwisceo.nq.pl/pl/biblioteki/news/co-nowego, http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/news-files/pamiec_o_pisarzach_-_jak_przygotowac_projekt.pdf,
- nadesłane materiały jak „Kulthurra. Zajęcia artystyczne w szkole”, „Sefer. Opowieści o polskich Żydach”, „Miłosz odNowa”, ulotki, plakaty, broszury,
- pozyskiwano informacje poprzez kontakt e-mailowy i telefoniczny z koordynatorem programu p. Kacprem Nowackim.
5. Planujemy w naszej bibliotece realizację kolejnych projektów edukacyjnych:
- po raz drugi wziąć udział w akcji „Ferie z filmem w bibliotece”,
- zgłosić monit o wypożyczenie filmu w związku z prowadzoną akcją „Dzień Dziecka w bibliotece”,
- zgłosić udział w ogólnopolskim programie „Poczytaj mi przyjacielu”,
- zapisać się na wiosenną edycję warsztatów regionalnych (jako uczestnik PRB),
- wziąć udział w oferowanym przez CEO kursie internetowym (jako uczestnik II Rundy PRB) w związku z realizacją lokalnego projektu dot. ścieżki tematycznej „Literacki atlas Polski”.