Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Świat poezją malowany

Treść

 REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „ŚWIAT POEZJĄ MALOWANY”
 
 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pt: Świat poezją malowany. Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej. Konkurs ma charakter otwarty. Główną nagrodę stanowi rzeźba w szkle autorstwa Jerzego Beceli ufundowana przez Burmistrza Pszczyny.
 
A oto szczegółowy regulamin:
1.      Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora.
2.      Maksymalna liczba utworów:
a.       2 o tematyce dowolnej
b.      dodatkowo uczestników konkursu zapraszamy do nadesłania wiersza o tematyce patriotycznej w związku z obchodami 90-tej rocznicy wybuchu I Powstania Śląskiego i 70-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej
3.      Teksty mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon).  
4.      Należy dołączyć imienne oświadczenie z podpisem, że jest to własny tekst-wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
5.      Oczekujemy na teksty do dnia 5 września 2009 r. - pod adresem: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.
6.      Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora M-PBP Pszczyna.
7.      Najwyżej oceniony przez jury wiersz otrzyma Nagrodę Burmistrza Pszczyny.
8.      Inne nagrodzone i wyróżnione przez jury utwory poetyckie otrzymają nagrody, których fundatorem jest Biblioteka. 
9.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2009 roku.  
10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania utworów konkursowych- wzór zgody na powyższe stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
11. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane, pozostają własnością Biblioteki.
12. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 032 447- 10-06.
 
 
________________________________________________________________________________________________________
Załącznik nr 1 do Regulaminu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Oświadczam, że napisany utwór poetycki na konkurs „Świat poezją malowany” jest mojego autorstwa i wcześniej nie był publikowany.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                Data i podpis
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________________________________________
 
Załącznik nr 2 do Regulaminu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie moich wierszy w Wydawnictwach M-PBP oraz udostępnianie ich środkom masowego przekazu.
 
 
 
 
 
 
 
                          
                                                                                                                                                                               Data i podpis
_________________________________________________________________________________________________________