Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs dla bibliotek

Treść

Według podanej informacji na http://www.biblioteki.fundacja.orange.pl/plany/ biblioteki publiczne mogą wziąć udział w konkursie.
GBP w Suszcu także wykorzystuje Internet w swoich placówkach. Biblioteka wraz z Filiami również zaplanowała w 2012 r. działania w oparciu o Internet.

Dzięki Internetowi w mojej bibliotece zorganizuję w tym roku:

Poprzez zgłoszenie udziału w kampanii "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu” prowadzonej przez Fundację Dzieci Niczyje, FRSI i Microsoft, otrzymano dostęp do platformy e-learningowej z pakietami edukacyjnymi nt. bezpiecznego korzystania z Internetu, co pozwala na ukończenie kursów "3..2..1.. Internet!" przez uczniów szkół podstawowych klas IV-VI i w "W Sieci" przez uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Organizatorom kampanii zależy, aby praktyka ta stała się standardem w pracy wszystkich bibliotek. I tak się też dzieje, czego dowodem był udział w kampanii „Dzień bezpiecznego Internetu” organizowanej corocznie przez FDN i NASK w ramach programu KE „Safer Internet” w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu z ofertą kursów e-learningowych i możliwością przeglądu serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl. Akcja będzie kontynuowana 27 lipca w czasie pikniku „Sieciaki na wakacjach” zorganizowana dla dzieci, uczestników zajęć świetlicowych. Dla dorosłych 30+ oraz seniorów organizowane są kursy komputerowe „Podstawy obsługi komputera”. Dzięki wspólnemu przedsięwzięciu firmy Funmedia i FRSI, która prowadzi PRB, biblioteka zgłosiła swój udział w projekcie „Angielski 123 w bibliotece” i otrzymała bezpłatny dostęp do kursu. GBP w Suszcu zaprosiła wszystkich chętnychchcących porozumiewać się po angielsku – osoby dorosłe, seniorów, poszukujących pracę, wyjeżdżających za granicę, na komputerowy kurs języka angielskiego DLA DOROSŁYCH angielski123.pl. Kurs przeznaczony jest dla osób, które dopiero zaczynają uczyć się angielskiego lub znają jego podstawy. Każdy, kto przyjdzie do biblioteki, może skorzystać z kursu samodzielnie, ale specjalnie DLA DOROSŁYCH  w każdy piątek, prowadząca lekcje p. E.Pala, w godz. od 16,00-18,00, pomagać będzie w nauce i wesprze w pokonywaniu kolejnych poziomów kursu. Funmedia udostępniła także bibliotekom kurs języka angielskiego DLA DZIECI (od 6-12 lat) funenglish.pl, który w czasie wakacji letnich będzie kontynuowany, a zajęcia odbywać się będą codziennie w godz. od 12,00-13,00. Ponadto bibliotekarze wezmą udział w kursie e-learningowym „Login: Biblioteka”, „Animator czasu wolnego”, „Skuteczne kontakty z mediami” oraz pozyskają informacje o nowych konkursach i projektach do realizacji w bibliotece.