Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

WIZYTA ZA JEDEN UŚMIECH

Treść

 

 

W związku z otrzymaną dotacją z programu grantowego
"Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj" w ramach Programu Rozwoju Bibliotek
realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
dn. 26 września br. organizuje wizytę studyjną
"Suszeckie dobre praktyki - Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka".

 

 

 

 

PLAN WIZYTY STUDYJNEJ

Suszeckie dobre praktyki – Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka”

 

1. Rozpoczęcie wizyty studyjnej - 10.00. Przywitanie uczestników oraz przedstawienie tematu i celów wizyty.

2. Spisanie kontraktu z grupą i przedstawienie planu spotkania.

3. Integracja uczestników: przedstawienie się z zastosowaniem metod Klanzy: „Imię do imienia z włóczką lub przedmiotem” oraz zabawy muzyczno-ruchowe: „Muzyczna loteryjka”, „Ludzie do ludzi”, , „Annenpolka”

4. Prezentacja multimedialna (przedstawienie najważniejszych osiągnięć, dobrych praktyk z zakresu usług dla różnych grup użytkowników)

5. „Pochwal się tym, co robisz” – przedstawienie inicjatyw podejmowanych przez „sąsiadów”.

6.  Dyskusja nt. podejmowanych wspólnych działań + zadawanie pytań.

Prezentacja Dysku Google, Glogstera, tablicy interaktywnej

7. Zabawy muzyczno-ruchowe- „Krótkie polecenia przy muzyce”.

8. Przerwa obiadowa – 13.00.

9. Warsztat „Profesjonalny Bibliotekarz” prowadzony przez p. Alicję Banaszek – bibliotekarza i absolwentkę Szkoły Trenerskiej STOP

10. Podsumowanie wizyty studyjnej – 17.00.

 

Gośćmi wizyty studyjnej będą pracownicy Bibliotek Partnerskich (z Goczałkowic-Zdroju, Kobióra i Pietrowic Wielkich), bibliotekarze z ościennych gmin działających na terenie Powiatu Pszczyńskiego oraz nauczyciele-bibliotekarze prowadzący biblioteki szkolne w Gminie Suszec.

 

 


Przedstawiamy sylwetkę pani Alicji Banaszek - trenera prowadzącego w GBP w Suszcu warsztat "Profesjonalny Bibliotekarz":
 

Od 20 lat pracuje w Gminnej Bibliotece Publicznej w Rozdrażewie, którą od 3 lat kieruje. Absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, kierunek: pedagogika w zakresie bibliotekarstwa i informacji naukowej. Współzałożycielka Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii, inicjatorka i sygnatariuszka Partnerstwa na rzecz rozwoju społeczno-kulturalnego w gminie Rozdrażew, członek Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia "Wielkopolska z Wyobraźnią" oraz Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "Inspiracje".

Ukończyła II edycję Szkoły Trenerskiej dla Bibliotekarzy i Bibliotekarek STOP-PRB. Od lat z ogromną pasją aktywnie działa na rzecz rozwoju kultury i integracji społeczności lokalnej. Jest kreatywna, posiada umiejętności interpersonalne oraz wiedzę popartą dużym doświadczeniem.

Tematyka proponowanych szkoleń:

  • zastosowanie metod  badawczych w diagnozowaniu potrzeb społeczności lokalnej i planowaniu działań biblioteki,
  • animacja kultury,
  • planowanie imprez kulturalnych,
  • tworzenie partnerstw,
  • promocja biblioteki,
  • rozwój emocjonalny a profilaktyka społeczna,
  • zajęcia dla dzieci i młodzieży,
  • popularyzacja regionalizmu,

Wspólnie z praktykiem i ekspertem w dziedzinie fotografii opracowała cykl szkoleniowy składający się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych zakresu historii fotografii, fotografii tradycyjnej, czarno białej, cyfrowej, portretowej, przyrodniczej, nocnej, fotoreportażu oraz komputerowej obróbki zdjęć.

Szczególne zainteresowania to: psychologia i socjologia. Najlepiej wypoczywa słuchając jazzu, bluesa, soulu lub przy lekturze ciekawej książki. Uwielbia tańczyć oraz poznawać nowe miejsca i ludzi.

Źródło: http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/baza_trenerow_stop 
 

 
FOTORELACJA


Prezentacja dokonań GBP w Suszcu w formie prezentacji multimedialnej oraz dzielenie się "dobrymi praktykami"

Przybliżenie tematu "Suszeckie Grupy Zabawowe"
Prezentacja możliwości wykorzystania sprzętu - tablicy interaktywnej


Dyskusja: propozycje współpracy, rekomendacje strony Programu Rozwoju Bibliotek, FRSI i SBP


Zastosowanie aktywnych metod: przełamywanie lodów- icebreakery, energizery, zabaw muzyczno-ruchowych wg metody KLANZA, mających na celu integrację uczestników oraz jako ćwiczenie i propozycje do zastosowania w bibliotece (szkolnej lub publicznej) w czasie organizowanych lekcji bibliotecznych i spotkań kulturalnych


W czasie zasłużonej przerwy kawowej pora na wypełnienie dokumentów


Temat: promocja biblioteki (ulotki, plakaty, wystawy, obecność w mediach)Przyjemna chwila: gadżety (długopisy i kubki), smycze i pendriv'y z wgraną prezentacją multimedialną przesłaną przez trenera oraz butony promujące zorganizowaną wizytę studyjnąC.d. zabaw integracyjnych

Nasi wizytujący GBP w Suszcu w komplecie


Po przerwie obiadowej w Cafe Gaude powrót do biblioteki i czas na warsztaty prowadzone przez bibliotekarza i absolwenta Szkoły Trenerskiej STOP


Efekt pracy grupowej: Jaki powinien być "Profesjonalny bibliotekarz" [zawieszony na nowym flipcharcie]Uczestnicy poznają metodę zarządzania czasem - technikę PomodoroPrzykłady działalności kulturalnej w polskich placówkach bibliotecznychDla uczestników pamiątkowe zaświadczenia potwierdzające uczestnictwo w wizycie studyjnej oraz w warsztatach "Profesjonalny bibliotekarz"
 
  
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu zgłosiła swój akces w II rundzie programu grantowego
„Wizyta za jeden uśmiech. Przyjedź, zobacz, działaj” realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek i otrzymała dotację
na zorganizowanie wizyty studyjnej. Taką zorganizowano 26 września 2014 r. pt.
„Suszeckie dobre praktyki - Biblioteczna gratka dla wnuczka i dziadka".
    
W spotkaniu wzięli udział pracownicy bibliotek publicznych Gminy Suszec, nauczyciele lokalnych placówek oświatowych sprawujący pieczę nad bibliotekami szkolnymi, przedstawiciele Bibliotek Partnerskich (Kobióra, Goczałkowic i Pietrowic Wielkich z powiatu raciborskiego) współpracujących
z nami w ramach II Rundy Programu Rozwoju Bibliotek, przedstawiciel Polskiego Związku Bibliotek, Latarnicy Polski Cyfrowej, członkowie suszeckiej Rady Bibliotecznej oraz reprezentanci Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie. Bardzo miłą niespodzianką okazał się przyjazd
bibliotekarza z odległego powiatu gliwickiego.
Celem wizyty była integracja środowiska bibliotekarskiego poprzez dzielenie się wiedzą, doświadczeniem
i dobrymi praktykami, inspirowanie do podejmowania nowych wyzwań oraz zacieśnienie współpracy.
 
W trakcie wizyty omówiono usługi dla różnych grup mieszkańców – dostęp do kultury i edukacji, rozwój osobisty i zawodowy mieszkańców gminy, rozwój kompetencji pracowników, zarządzanie projektami
oraz promocja i rzecznictwo na rzecz biblioteki. Dyskutowano o potrzebach lokalnej społeczności,
o możliwościach i sposobach pozyskiwania grantów umożliwiających realizację i poszerzenie działalności kulturalnej. Zapoznano też uczestników z zabawami muzyczno-ruchowymi wg metody KLANZA,
które mogą być wykorzystane np. w czasie lekcji bibliotecznych czy zajęć świetlicowych. Część warsztatową poprowadziła Alicja Banaszek z wielkopolskiego Rozdrażewa, absolwentka Szkoły Trenerskiej STOP-PRB. Przedstawiony temat „Profesjonalny bibliotekarz” jak najbardziej bliski uczestnikom – był okazją do poruszenia problemów występujących w pracy zawodowej bibliotekarzy
czy podzieleniem się dotychczasowym doświadczeniem związanym z promocją biblioteki, książki
i czytelnictwa.
 
Zorganizowanie wizyty studyjnej to nowe doświadczenie GBP w Suszcu.
Program „Wizyta za jeden uśmiech”, organizowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich,
był okazją podjęcia się takiego przedsięwzięcia.
Z całą pewnością czas spędzono efektywnie, zawiązane nowe kontakty pozwolą na planowanie
wspólnych - innowacyjnych projektów, a goście wizyty zostali przekonani, że biblioteka suszecka
jest instytucją nowoczesną i prężnie działającą.