Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Program GLOBALNIE W BIBLIOTEKACH

Treść

GLOBALNIE W BIBLIOTEKACH

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wzięła udział w drugiej edycji programu "Globalnie w bibliotekach", realizowanym przez Polską Akcję Humanitarną (której założycielką i Prezesem jest Janina Ochojska) we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Druga edycja programu „Globalnie w bibliotekach” ma na celu zaangażowanie bibliotek w dyskusję i refleksję nad dwoma światowymi wyzwaniami: problemami głodu i ubóstwa. Październik to miesiąc w którym obchodzimy dwa ważne dni:

  • Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem (16 października),
  • Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem (17 października).

 

Do Programu zakwalifikowało się 70 instytucji, w tym 41 bibliotek publicznych. Wśród nich znalazła się także Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu. Zajęcia zorganizowano 30.10.2018 r. Przygotowując się do organizacji spotkania inspirowaliśmy się nadesłanymi publikacjami "Włącz się do gry: jak zorganizować grę miejską" oraz "Jak mówić o większości świata", a także materiałami przesłanymi elektronicznie: grami terenowymi "KróleSTWO UBÓ" oraz "Głodni Wiedzy", scenariuszami warsztatów "Co się dzieje , jak się nie je".

Do udziału w zajęciach zaproszono uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu. Zajęcia przeprowadzono w oparciu o scenariusz "Co się dzieje, jak się nie je".

 

Zobacz także:

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Globalnie_w_bibliotekach_zapraszamy_do_udzialu_w_programie.html

http://www.biblioteki.org/aktualnosci0/Globalnie_w_bibliotekach_zapraszamy_do_udzialu_w_drugiej_edycji_programu.html

https://www.pah.org.pl/

https://pl.wikipedia.org/wiki/Janina_Ochojska

Relacja z warsztatów „Globalnie w Bibliotekach”

 

Dn. 16.11.2018 r. GBP w Suszcu zorganizowała warsztaty „Co się dzieje, jak się nie je?”. W spotkaniu udział wzięły 4 osoby (uczniowie kl. I i II Szkoły Podstawowej  im. Janusza Korczaka w Suszcu). Na wstępie przekazano dzieciom najważniejsze informacje dot. drugiej edycji programu "Globalnie w bibliotekach”.  Następnie dzieci losowały karty z obrazkami i przy pomocy dziecięcych atlasów geograficznych oraz wydrukowanych map miały za zadanie odszukać, skąd pochodzi dany produkt lub potrawa (podjęto dyskusję nt. warzyw, owoców uprawianych lokalnie, a także tych sprowadzanych z różnych zakątków świata). Pokazano uczestnikom wydrukowane oryginalne potrawy (smażone tarantule, faszerowane jeżowce, larwy, stonogi czy węże). Kolejnym działaniem było odrysowanie kształtu sylwetek (praca w parach) i wklejenie (czy też dorysowanie) odpowiednich części ciała, narządów. Tu poruszono temat głodu i niedożywienia – na mapie świata pokazano dzieciom rejony, gdzie występuje ten problem, gdzie umiera najwięcej ludzi.  Następnie wyświetlono slajdy zamieszczone w scenariuszu „Co się dzieje, jak się nie je?”. Dzieci słuchały z zaciekawieniem, zwłaszcza faktów dotyczących przysmaków z  bardzo odległych zakątków świata (grillowane owady, żaby, foki, wieloryby itp.). Aby uniknąć monotonii zaproponowano też uczestnikom rozgrywkę przy pomocy gry planszowej „Kto nie marnuje, ten wygrywa” oraz tematyczne łamigłówki. Zajęcia zakończyły się pogadanką nt. jak możemy pomóc osobom głodnym i niedożywionym. Pomysłów było sporo, a stwierdzenie „pilnować rodziców, aby nie robili zakupów, kiedy są głodni wywołało śmiech na sali. Aby uniknąć problemu głodu zakupiono apetyczne owoce (m.in. borówki, awokado), którymi uczestnicy zajęć częstowali się w czasie trwania warsztatu.

 

 

 

 

W miesiącu październiku obchodzono
Międzynarodowy Dzień Żywności i Walki z Głodem
oraz Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem.
Natomiast w listopadzie kontynuujemy
dyskusje i refleksje nad globalnymi wyzwaniami przy okazji kolejnego
TYGODNIA EDUKACJI GLOBALNEJ.

 

                                    

 

To już 20. edycja europejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej, którego hasłem jest
"Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata". 

 W związku z tym przedstawiamy Cele Zrównoważonego Rozwoju.


Na wybór tego właśnie tematu wpłynęła pilna potrzeba promocji agendy Celów Zrównoważonego Rozwoju, przyjętej w 2015 roku przez ONZ oraz zwrócenie uwagi świata na globalne wyzwania, jakim wszyscy musimy stawić czoła – migracje międzynarodowe, zmiany klimatu, rosnące nierówności społeczne i ekonomiczne. Zachęcamy, aby działania organizowane w ramach TEG 2018 dotyczyły takich kwestii jak różnorodność kulturowa, przeciwdziałanie nierównościom społecznym na poziomie lokalnym i globalnym oraz samych Celów Zrównoważonego Rozwoju, które stanowić mogą wskazówkę, jak z tymi wyzwaniami możemy sobie poradzić.

Źródło: http://teg.edu.pl/teg-2018-zaczynamy

 

GBP w Suszcu także stara się promować Cele Zrównoważonego Rozwoju

np. poprzez informacje na planszach wystawienniczych

 

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W 2017 r. środowisko bibliotekarzy aktywnie włączyło się w działalność edukacyjną i popularyzującą postanowienia Agendy 2030 w bibliotekach różnego typu na całym świecie w ramach projektu International Advocacy Programme (IAP) Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń i Instytucji Bibliotekarskich IFLA.

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa jednocząca środowisko bibliotekarzy na rzecz wzmocnienia wizerunku bibliotek na arenie międzynarodowej i krajowej, ponieważ pozwala na prowadzenie działań rzeczniczych w bibliotekach na całym świecie w tym samym czasie.

23 i 24 listopada 2017 r. pracownicy GBP w Suszcu wzięli udział w warsztatach „Rzecznictwo dla bibliotek: Agenda 2030” zorganizowanych w Bibliotece Śląskiej. Poznano znaczenie Celów Zrównoważonego Rozwoju w odniesieniu do rozwoju świata w skali globalnej i regionalnej, a także instytucje zajmujące się wdrażaniem Agendy 2030. Zapoznano się z broszurką Biblioteki na rzecz realizacji Agendy 2030 ONZ oraz dysklutowano nad zagadnieniem w jaki sposób polscy bibliotekarze mogą przyczynić się do realizacji globalnych Celów. W warsztatach wzięła udział przedstawicielka Ośrodka Informacji ONZ w Warszawie, która mówiła na temat znaczenia Celów Zrównoważonego Rozwoju dla świata.

Identyfikacja zadań gospodarczych i społecznych realizowanych przez władze samorządowe oraz analiza mocnych i słabych stron biblioteki pozwoliła na wyszczególnienie sfer, które bibliotekarze mogą także rozwijać w swojej działalności i we współpracy z innymi instytucjami, aby wspierać realizację Agendy 2030.

Przeprowadzone warsztaty zainaugurowały spotkania bibliotekarzy województwa śląskiego w sprawie współpracy w promocji Celów Zrównoważonego Rozwoju w bibliotekach.

Źródło: www.un.org.pl/biblioteki-publiczne-w-wojewodztwie-slaskim

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu: "Jak mówić o większości świata"?

https://www.youtube.com/watch?v=iKfxf9pAOR0

 

2 grudnia 2018 r. obchodzimy Dzień Walki z Uciskiem, a 10 grudnia Dzień Praw Człowieka.
10 grudnia przypada też 70. rocznica uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.


LUTY, 2019

 

 

Dzień dobry,

Serdecznie dziękuję za udział w 2 edycji programu GLOBALNIE W BIBLIOTEKACH!
Z ogromną przyjemnością czytałam relację z działań!

Wszystkie biblioteki przeprowadziły łącznie:

  • 22 warsztaty oparte  na scenariuszu zajęć
  • 13 spotkań dyskusyjnych
  • 10 rozgrywek gier terenowych

1732 osób wzięło udział w wydarzeniach organizowanych przez biblioteki! 

Pracuję nad kolejną edycją programu, która będzie poruszała inną, nową tematykę.
Już za niedługo ogłoszę nabór do programu!
Wspólnie świętujmy ŚWIATOWY DZIEŃ WODY! 


Chciałabym pozostać w kontakcie! :) 

Proszę złozyć formularz, to będę przesyłała najważniejsze informacje i materiały edukacyjne! 

Można kilknąć tutaj, albo w link: http://bit.ly/PAHnewsletter

 

Sabina Złotorowicz
sabina.zlotorowicz@pah.org.pl

O NAS

WWW.PAH.ORG.PL

Mailing wysłany za pomocą systemu www.sare.pl

Aby nie otrzymywać więcej informacji od nas, użyj tego linka