Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Spotkanie z Ks. Piotrem Zegrodzkim

Treść

Śladami Św. Karola Boromeusza

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu serdecznie zaprasza mieszkańców Kryr i sąsiednich sołectw Gminy Suszec do uczestnictwa w spotkaniu autorskim z ks. Piotrem Zegrodzkim, emerytowanym proboszczem parafii św. Barbary w Górze z dekanatu Miedźna.

Ksiądz Piotr jest rodowitym Ślązakiem, urodzonym w 1939 r. Kryrach. W 1964 r. ukończył Wyższe Śląskie Seminarium Duchowne w Krakowie. Pracował m.in. jako wikary w kościele Wszystkich Świętych w Pszczynie. W latach 1980-2004 był proboszczem parafii św. Barbary w Górze k. Pszczyny.
Społecznik, laureat plebiscytu „Człowiek Roku 2009”, dziejopisarz i zbieracz zapomnianych historii: redaktor parafialnej gazetki "List parafialny", autor "Kroniki Parafialnej" oraz wielu publikacji drukowanych w oficynie przy Muzeum Prasy Śląskiej w Pszczynie m.in. "Krzyże i kapliczki przydrożne w Górze", "Organizacje społeczne w życiu parafii św. Barbary w Górze", "Z dziejów Góry koło Pszczyny", "Życie misyjne parafii św. Barbary w Górze w latach 1980-2005", "Moja mała ojczyzna".

Spotkanie to odbędzie się z okazji wydania najnowszej publikacji – studium historyczno-pastoralnego „Śladami Św. Karola Boromeusza do spotkania z Janem Pawłem II Wielkim”, gdzie opisywana jest wizytacja naszego Papieża, a ówczesnego Kardynała Karola Wojtyły w kryrskim kościele i wspomnienie o Jego i naszym (kryrzan) Patronie – św. Karolu Boromeuszu.

Spotkanie odbędzie się 13 lutego 2014 r. (w czwartek) o godz. 18,00
(po mszy św. wieczornej) w Remizo-Świetlicy w Kryrach.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książki. 
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Dn. 13 lutego 2014 r. odbyło się spotkanie z Ks. Piotrem Zegrodzkim- emerytowanym proboszczem parafii św. Barbary w Górze z dekanatu Miedźna, zorganizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Suszcu. Kryrzanie (i nie tylko) zaszczycili nas swoją obecnością, z czego bardzo się cieszymy i dziękujemy. Spotkanie odbyło się w miłej, żartobliwej atmosferze.  Były podziękowanie, kwiaty, a także chwile wzruszenia. Ks. Piotr przybliżył nam treści swoich książek wydanych przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Pszczyńskiej i Oficynę Drukarską w Pszczynie. Każdą z nich można było na miejscu przejrzeć, ale są też do wypożyczenia w placówkach bibliotecznych Gminy Suszec.  Opowiedział o swoich podróżach (głównie do Włoch), licznych spotkaniach oraz najciekawszych momentach z życia. Wspomniał też o wizycie Kardynała Wojtyły w kryrskiej parafii 11.06.1967r. Po spotkaniu nie zabrakło chętnych, którzy chcieli zakupić
i zdobyć pamiątkowy wpis do nowo wydanej publikacji
pt. „Śladami Św. Karola Boromeusza do spotkania z Janem Pawłem II Wielkim”.

Z ostatniej chwili: w tygodniku "Echo" ukazał się także artykuł Renaty Botor "Z księdzem Piotrem do papieża" nt. nowej książki kronikarza Góry- Ks. Piotra Zegrodzkiego.