Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych / 2013 r.

Treść

 
 
 
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu ponownie wnioskowała o udzielenie dofinansowania
na zakup nowości wydawniczych w 2013 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej.
Na podstawie złożonego Wniosku i jego akceptacji, w dniu 8 lipca 2013 r. zawarto Umowę, pomiędzy „Zleceniodawcą” Biblioteką Narodową w Warszawie a „Zleceniobiorcą” Gminną Biblioteką Publiczną w Suszcu, dotyczącą dofinansowania zadań w ramach PROGRAMU BIBLIOTEKI NARODOWEJ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek.

GBP w Suszcu wykonała zobowiązania:
- zamieszczenie w materiałach reklamowych i informacyjnych zapisu „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”,
- prowadzenie wyodrębnionej dokumentacji finansowo-księgowej dofinansowania otrzymanego na realizację zadania oraz opatrywanie klauzulą „płatne ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”,
- wykonanie zadania do 30 listopada 2013 r.,
- przeznaczenie minimum 1/3 dotacji na nowości wydawnicze dla dzieci i młodzieży.

Na realizację zadania Biblioteka Narodowa udzieliła GBP w Suszcu dofinansowania
w kwocie 8 100,00 złotych.
W ramach otrzymanej dotacji GBP w Suszcu zakupiła 376 woluminów,  w tym 181 egzemplarzy
za sumę 3 383,37 zł dla dzieci i młodzieży [co stanowi aż 41,77 % dotacji].

Zakupione publikacje rozdysponowano w następujący sposób:

Centrala GBP w Suszcu – 56 wol. / 886,65 zł

Filie GBP – 320 wol. / 7213,35 zł, w tym
- Filia nr 1 w Rudziczce – 108 wol. / 2559,53 zł
- Filia nr 2 w Kryrach – 60 wol. / 1136,52 zł
- Filia nr 3 w Mizerowie – 73 wol. / 1704,44 zł
- Filia nr 4 w Radostowicach - 79 wol. / 1812,86 zł