Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Ranking Bibliotek

Treść

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
wzięła udział w RANKINGU BIBLIOTEK.

RANKING BIBLIOTEK powstał za sprawą Instytutu Książki i „Rzeczpospolitej”.
Ranking ten ma na celu wyłonienie (wśród chcących wziąć w nim udział poprzez wypełnienie ankiety) wyłonienie najlepiej prowadzonych i pracujących bibliotek.
Wyniki ankiet wskazują samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny rozwój swojej gminy. Dobrze działająca biblioteka gminna jest najlepszym świadectwem dbałości samorządu o zapewnienie wszystkim mieszkańcom łatwego i bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów. Czołówka – 10 najlepszych jest nagradzana. Corocznie, na galę w Warszawie stawiają się przedstawiciele samorządów i bibliotek oraz liderzy z każdego województwa. Tam po raz pierwszy zainteresowani poznają wyniki rankingu i najlepsze gminy, przywiązujące szczególną wagę do rozwijania czytelnictwa, aktywności społecznych i przekształcające biblioteki
w ośrodki służące tym celom.,

I edycja miała miejsce w 2011 r., a kolejna w 2012 r.

Zobacz wyniki 2011:
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/1611

Zobacz wyniki z 2012:
http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2196


Znane są już też wyniki III EDYCJI.

25 listopada br. ukazał się 4-kolumnowy dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” zatytułowany „Ranking Bibliotek Samorządowych” z listą najlepszych placówek,
a pełna lista Rankingu Bibliotek jest dostępna na stronach internetowych „Rzeczpospolitej” oraz Instytutu Książki i programu Biblioteka+.

Zobacz wyniki 2013:
http://www.rp.pl/instytutksiazki

Na podstawie 2300 ankiet rozesłanych do wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz małych miast mających mniej niż 15 tys. mieszkańców i pozyskanych 760 odpowiedzi.

Metodologię rankingu opracowała kapituła w składzie:
- Grzegorz Gauden, dyrektor Instytutu Książki,
- Paweł Jabłoński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”,
- Tomasz Makowski, dyrektor Biblioteki Narodowej,
- Elżbieta Stefańczyk, prezes Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich,
- Andrzej Tyws, przewodniczący Konferencji Dyrektorów Wojewódzkich Bibliotek Publicznych,
- Anna Cieślak-Wróblewska z dziennika „Rzeczpospolita”.
Przyjęta metoda oceny bibliotek premiuje działania na rzecz jakości i komfortu obsługi czytelników, poziom czytelnictwa, liczbę kupowanych nowości i wydatki samorządu na utrzymanie placówki.

            Tak więc pod uwagę brana jest m.in. powierzchnia bibliotek, liczba pracowników, wielkość
i aktualność księgozbiorów, dotacja podmiotowa dla bibliotek w budżecie gminy, dodatkowe środki finansowe pozyskane przez biblioteki, a także wykorzystywane nowe technologie (w tym komputery
dla czytelników, dostęp do Internetu i wi-fi, posiadanie strony WWW) oraz dostępność dla osób niepełnosprawnych.

Przeprowadzenie rankingu i ocena bibliotek ma na celu rozpropagowanie najlepszych praktyk
w prowadzeniu tego typu instytucji kulturalnych i dążenie, aby biblioteki były nie tylko miejscem dostępu do kultury, ale stały się ośrodkami organizującymi życie społeczne gminy, zwłaszcza
w mniejszych miejscowościach.

ZOBACZ:

http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-nas,30398,wyniki-rankingu-bibliotek.html

http://rynek-ksiazki.pl/aktualnosci/ranking-bibliotek-2013_36350.html

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/278

http://pulowerek.pl/2013/09/ranking-bibliotek-2013/

http://www.sbp.pl/artykul/?cid=9973

http://www.bibliotekaplus.pl/176/25_listopada_-_ogloszenie_wynikow_rankingu_bibliotek_2013.html

http://www.bibliotekaplus.pl/166/ranking_bibliotek_2013.html

http://www.instytutksiazki.pl/w-instytucie,o-nas,30366,ranking-bibliotek-2013.html

 

 

 

GMINA SUSZEC i Gminna Biblioteka Publiczna
 co roku osiągają coraz lepsze wyniki.

W 2011 zajęła 267 miejsce (wśród 602), w 2012 – 126 (z 693), a w 2013 r. pośród 763 - już 78 MIEJSCE.
Jednak należy zauważyć, że w woj. śląskim GBP w Suszcu zajmuje V MIEJSCE,
a biorąc pod uwagę gminę jako wiejską - II MIEJSCE.
Biorąc co roku udział w Rankingu, jego wyniki pozwalają ocenić, czy kondycja biblioteki się poprawia czy nie.
Wyniki wskazują, że tak.
Pracownicy Biblioteki starają się o coraz lepsze wyniki i mają nadzieję na jeszcze lepsze w kolejnym roku.

 

RANKING BIBLIOTEK / 2014

W 2011 r. po raz pierwszy Instytut Książki i „Rzeczpospolita” nagrodziły samorządy,
które uznały, że dobrze działająca biblioteka publiczna jest najlepszym sposobem zapewnienia wszystkim mieszkańcom łatwego i całkowicie bezpłatnego dostępu do kultury, literatury, wiedzy i nowych mediów.

Wyniki IV edycji Rankingu Bibliotek „Rzeczpospolitej” ogłoszone zostały
8.10.2014 r. podczas gali w Pałacu Rzeczypospolitej w Warszawie.

 

W Rankingu Bibliotek oceniano wiele parametrów.
Chętni do wzięcia udziału w Rankingu musieli odpowiedzieć na 18 różnorodnych pytań tj.:
powierzchnia biblioteki, średnie zatrudnienie w placówce, wielkość księgozbioru, zakup nowych publikacji, udział w dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy, pozyskane przez bibliotekę środki pozabudżetowe, dostępność dla czytelników tytułów prasowych, dostęp do mediów – posiadanie strony internetowej, dostępność Internetu dla czytelników (stanowiska komputerowe i sieć Wi-Fi), działające kółka czytelnicze i wolontariat, udogodnienia dla niepełnosprawnych, dostępność książek dla osób słabowidzących, liczba czytelników, liczba wypożyczonych książek.

Celem Rankingu było wskazanie bibliotek prowadzonych w mniejszych ośrodkach, które skutecznie podejmują działania mające na celu rozwijanie czytelnictwa i aktywizowanie lokalnej społeczności.
Ranking poświadcza fakt, że współczesne biblioteki są nie tylko wypożyczalniami książek, dają lokalnej społeczności dostęp do szeroko rozumianej kultury i edukacji, przybliżają tradycję regionu oraz potrafią zaktywizować do wspólnego działania.

Do polskich bibliotek publicznych wysłano 2300 ankiet.
Wypełniły je 802 biblioteki publiczne,
a tym samym wzięły udział w Rankingu.

 Według Raportu „Rzeczpospolitej” tegoroczne zwycięskie biblioteki
(Barcin z woj. kujawsko-pomorskiego, Lubaczów z podkarpackiego i Polanica-Zdrój z dolnośląskiego)
znalazły „swój własny pomysł, by zaistnieć w lokalnej społeczności. Skutecznie także sięgają po granty, które pozwalają im rozwijać działalność ponad to, na co wystarczają gminne dotacje”.

Biblioteki robią wiele, przekształcają się, stają się nowoczesnymi placówkami kulturalnymi
aktywizującymi lokalną społeczność, a to ma być szansą na ich dalszy rozwój.
Taka też jest i nasza placówka – Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu,
o czym świadczą poniższe wyniki:

w RANKINGU BIBLIOTEK / 2014 GBP w Suszcu zajęła 31 MIEJSCE
w tym:
- IV MIEJSCE   wśród 58 bibliotek publicznych woj. śląskiego 
[I miejsce ponownie Czechowice-Dziedzice]
- II MIEJSCE   wśród 42 gmin wiejskich woj. śląskiego 
[po Bestwinie]
- I MIEJSCE wśród 6 gmin Powiatu Pszczyńskiego.

 

Zob.:

http://www.rp.pl/temat/757988.html

http://rzeczpospolita.pl/rb/bibloteki_on-line_Layout%201.pdf

http://www.bibliotekaplus.pl/195/znamy_wyniki_rankingu_bibliotek_2014.html