Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Podsumowanie i rozdanie nagród uczestnikom konkursu

Treść

Podsumowanie konkursu „NASZ KORCZAK”
 
   21 maja br. odbyło się zebranie podsumowujące Konkursu plastycznego „Nasz Korczak”, zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu.
   Konkurs zorganizowano w ROKU KORCZAKA, a także w związku z udziałem GBP w Suszcu w projekcie „Pamięć o pisarzach”, przy współpracy Biblioteki szkolnej, zainicjowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
   W Bibliotece szkolnej SP w Suszcu złożono15 prac. Liczono na większe zaangażowanie uczniów tych placówek ze względu na wywodzenie się wychowanków ze szkoły im. Janusza Korczaka.
   W konkursie wzięli tylko udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszcu.
   Tematem prac było stworzenie prac plastycznych tematycznie związanych z życiem, twórczością i działalnością Janusza Korczaka. Uczestnicy mogli zastosować dowolną technikę wykonania. Uczniowie zastosowali: suche pastele, akwarele, ołówek, pisaki, kredki. Format prac również był dowolny i dlatego wykonane prace były oddane w formacie A4 lub A3.
   Po przeglądzie prac i ich ocenie Komisja zdecydowała (większością głosów) nagrodzić:

- w kategorii I (obejmującej grupę wiekową klas I-III SP)
– I miejsce - Emilia Piasek, ucz. ucz. kl. Ib
– II miejsce - Magdalena Gawlik, ucz. kl. Ib
– III miejsce - Jeremiasz Kozik, ucz. kl. IIb.
Wyróżnienia zdobyli:
Patrycja Kurkowska, ucz. kl.Ib
Nicola Wadelska, ucz. kl. IIa
Paulina Kubara, ucz. kl. IIIa
Pozostali uczestnicy także otrzymują nagrody za udział w konkursie, a są to:
Michał Dubowy, ucz. kl. IIIa
Szymon Prządka, ucz. kl. IIb
Karolina Gajczak, ucz. kl. IIb
Marta Jakacka, ucz. kl. IIb
Maciej Spyra, ucz. kl. IIb.
- w kategorii II (obejmującej grupę wiekową klas IV-VI SP)
– I miejsce - Marta Duda, ucz. kl. IVb
– II miejsce ex aequo - Anna Marcol i Emilia Marcol, ucz. kl. Vc
Przyznano także wyróżnienie dla:
Natalia Bartoszek, ucz. kl. IVb.
  
 Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie gratulujemy i dziękujemy za udział.
 Termin rozdania nagród będzie podany w SP w Suszcu [informacja w Bibliotece].
 
                                                                                                     Przewodnicząca jury – G. Folek
30 maj 2012 r. - Finisz: rozdanie nagród uczestnikom konkursu "NASZ KORCZAK"