Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny NASZ KORCZAK

Treść

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NASZ KORCZAK”

 

1. Postanowienia ogólne:

·       organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu i Biblioteka Szkoły Podstawowej w Suszcu.

2. Cel:

·       realizacja zadań związanych z udziałem w projekcie „Pamięć o pisarzach” zainicjowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Suszcu we współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Suszcu,

·       zwrócenie uwagi na obchodzony w 2012 ROK KORCZAKA,

·       rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży,

·       zachęcanie młodych czytelników do odwiedzania biblioteki,

·       zainteresowanie młodego czytelnika książką;

3. Temat:

·       stworzenie prac plastycznych, tematycznie związanych z życiem i działalnością Janusza Korczaka.

4. Warunki uczestnictwa:

·       uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu i Gimnazjum Publicznego w Suszcu oraz czytelnicy GBP w Suszcu,

·       uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie: A3 lub A4,

·       układ rysunku: dowolny (pion/poziom),

·       technika: dowolna,

·       narzędzia: pisaki, kredki, pastele, farby, tusz czarny i kolorowy, węgiel,

·       liczba dostarczonych prac przez uczestnika: maksymalnie 3 prace;

·       prace należy dostarczyć do biblioteki: Suszec, ul. Ogrodowa 22 lub Suszec, ul Szkolna 130

·       z dopiskiem: “Konkurs plastyczny NASZ KORCZAK”,

·       udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych, (Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

5. Terminy:

·       czas trwania konkursu: 1 maja – 17 maja 2012 roku;

·       prace konkursowe powinny być czytelnie na odwrocie podpisane i zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu),
- wiek uczestnika i klasa,
- numer telefonu,
- tytuł pracy (jeśli jest to konieczne);

·       ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 21 maja 2012 roku w SP w Suszcu,

·       w przypadku zmiany dot. terminu rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

6. Ocena i nagrody:

·       oceny prac konkursowych dokona jury w składzie:

- p. Gabriela Folek (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu) – przewodniczący jury,
- p. Dorota Chmiel (nauczyciel bibliotekarz) – członek jury,
- p. Kinga Sikora (kustosz) – członek jury,
- p. Ewa Pala (mł. bibliotekarz);

·       wszyscy członkowie jury dysponują 3 głosami,

·       prace będą wybierane wśród 3 grup wiekowych:

– klasy I-III SP,
– klasy IV-VI SP,
– klasy I-III Gimnazjum Publicznego;

·       prace wybiera się większością głosów,

·       nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora,

·       autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

·       prace będą eksponowane w serwisie internetowym Organizatora: www.biblioteka.suszec.pl oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu i Bibliotece Szkoły Podstawowej w Suszcu,

·       prace zostaną zwrócone uczestnikom po zamknięciu wystawy.

7. Postanowienia końcowe:

·       nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”,

·       organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych,

·       dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 32/44-88-692, w GBP w Suszcu oraz w Bibliotece SP w Suszcu.

 

 

 

Podsumowanie konkursu „NASZ KORCZAK”
 
   21 maja br. odbyło się zebranie podsumowujące Konkursu plastycznego „Nasz Korczak”, zorganizowanego dla uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum Publicznego w Suszcu.
   Konkurs zorganizowano w ROKU KORCZAKA, a także w związku z udziałem GBP w Suszcu w projekcie „Pamięć o pisarzach”, przy współpracy Biblioteki szkolnej, zainicjowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.
   W Bibliotece szkolnej SP w Suszcu złożono15 prac. Liczono na większe zaangażowanie uczniów tych placówek ze względu na wywodzenie się wychowanków ze szkoły im. Janusza Korczaka.
   W konkursie wzięli tylko udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszcu.
   Tematem prac było stworzenie prac plastycznych tematycznie związanych z życiem, twórczością i działalnością Janusza Korczaka. Uczestnicy mogli zastosować dowolną technikę wykonania. Uczniowie zastosowali: suche pastele, akwarele, ołówek, pisaki, kredki. Format prac również był dowolny i dlatego wykonane prace były oddane w formacie A4 lub A3.
   Po przeglądzie prac i ich ocenie Komisja zdecydowała (większością głosów) nagrodzić:

- w kategorii I (obejmującej grupę wiekową klas I-III SP)
– I miejsce - Emilia Piasek, ucz. ucz. kl. Ib
– II miejsce - Magdalena Gawlik, ucz. kl. Ib
– III miejsce - Jeremiasz Kozik, ucz. kl. IIb.
Wyróżnienia zdobyli:
Patrycja Kurkowska, ucz. kl.Ib
Nicola Wadelska, ucz. kl. IIa
Paulina Kubara, ucz. kl. IIIa
Pozostali uczestnicy także otrzymują nagrody za udział w konkursie, a są to:
Michał Dubowy, ucz. kl. IIIa
Szymon Prządka, ucz. kl. IIb
Karolina Gajczak, ucz. kl. IIb
Marta Jakacka, ucz. kl. IIb
Maciej Spyra, ucz. kl. IIb.
- w kategorii II (obejmującej grupę wiekową klas IV-VI SP)
– I miejsce - Marta Duda, ucz. kl. IVb
– II miejsce ex aequo - Anna Marcol i Emilia Marcol, ucz. kl. Vc
Przyznano także wyróżnienie dla:
Natalia Bartoszek, ucz. kl. IVb.
  
 Wszystkim uczestnikom biorącym udział w konkursie gratulujemy i dziękujemy za udział.
 Termin rozdania nagród będzie podany w SP w Suszcu [informacja w Bibliotece].
 
                                                                                                     Przewodnicząca jury – G. Folek
30 maj 2012 r. - Finisz: rozdanie nagród uczestnikom konkursu "NASZ KORCZAK"