Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Lekcje biblioteczne w ZSP w Rudziczce

Treść
Dn. 3 października 2012 r.  w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia pierwszej klasy oraz Pasowania na czytelnika biblioteki szkolnej. W czasie pasowania zawitał do szkoły prac. GBP w Suszcu, który zaprosił do korzystania ze zbiorów biblioteki szkolnej oraz bibliotek publicznych Gminy Suszec. Po uroczystości pasowania odbyły się 3 lekcje biblioteczne dla klasy II, III i V, w których wzięło udział 54 uczniów. Lekcje te, zainicjowane przez nauczyciela-bibliotekarza ZSP w Rudziczce, p. Małgorzatę Kanię, miały na celu przypomnieć o obchodzonym każdego roku
MIĘDZYNARODOWYM MIESIĄCU BIBLIOTEK SZKOLNYCH
oraz o całorocznej kampanii "Cała Polska czyta dzieciom".
Pracownicy GBP w Suszcu serdecznie dziękują za możliwość współpracy z Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w  Rudziczce.   Współpraca ta wiąże się także z zawiązywaniem partnerstw lokalnych w ramach Programu Rozwoju Bibliotek.
Kl. II ZSP w Rudziczce [opiekun: Agnieszka Smołka]Kl. III ZSP w Rudziczce [opiekun: Irena Zielonka]Kl V ZSP w Rudziczce [opiekunowie: Małgorzata Kania, Anna Krent]