Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

2012 r. Ferie w Bibliotece

Treść

 

 

 

FERIE W BIBLIOTECE

GBP w Suszcu wraz z Filiami biorą udział w akcjach i kampaniach propagujących bezpieczne używanie Internetu i dlatego zapraszają na zajęcia komputerowe z dostępem do kursów e-learningowych:

„FunEnglish w bibliotece” interaktywny kurs angielskiego dla dzieci od 6-15 lat – w Suszcu od 12,oo-13,oo,

„Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” kurs z certyfikatem – w Suszcu od 13,oo-14,oo,

„Dzień Bezpiecznego Internetu 2012” kursy e-learningowe i przegląd serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl w Suszcu od 14,00-15,00.

Ponadto dzięki współpracy Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszenia Nowe Horyzonty użytkownicy biblioteki mogą wykorzystać czas wolny od szkoły na rozwijanie swoich filmowych pasji. Dlatego w ramach akcji „Ferie z filmem w bibliotece” realizowanej w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece” od wtorku 7, 8 i 9 lutego o godz. 15,00 odbędą się projekcje 3 filmów.

Na zajęciach bibliotekarze udostępnią uczestnikom zajęć loginy i hasła dostępu do kursów. Szczegółowe informacje zostaną udzielone na miejscu lub tel . [32/44 88 692], zawarte też są na www.biblioteka.suszec.pl.

Zajęcia w Suszcu odbywać się będą codziennie [czynna od 9,00-19,00], w Filiach w Rudziczce, Kryrach i Mizerowie w poniedziałki i środy od 12,00-19,00, a w piątki od 14,00-18,00. Uczestnicy będą mogli skorzystać z nowych komputerów otrzymanych dzięki udziałowi w Programie Rozwoju Bibliotek.

Natomiast w Szkole Podstawowej w Radostowicach: w kolejne piątki od 13,00-15,00 z całą pewnością świetne „Zabawy muzyczno-ruchowe” oraz ,„Zabawa w Sherloka Holmes’a”, a w poniedziałki i piątki zajęcia komputerowe..

Dzieci, które w czasie ferii zimowych nigdzie nie wyjeżdżają - ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI, a rodziców do odwiedzenia http://dzieckowsieci.fdn.pl/o-programie-dziecko-w-sieci.

Biblioteka Publiczna w Radostowicach organizuje następujące zajęcia dla dzieci

w czasie ferii zimowych:

30. 01. 2012 ( poniedziałek ) od godz. 13 do godz. 15.00

- zajęcia komputerowe

01.02.2012 (środa) od godz.13.00 do godz.15.00

- zajęcia komputerowe

03.02.2012 ( piątek) od 13.00 do 15.00

Zabawy muzyczno - ruchowe:

- nauka piosenek turystycznych przy akompaniamencie gitary

- pląsy i zabawy taneczne,

- kalambury,

- zabawy z chustą klanza

- zabawy na śniegu,

- nagrody i poczęstunek.

06.02.2012 ( poniedziałek) od godz. 13.00 do godz.15.00

- zajęcia komputerowe

08.02.2012 ( środa ) od godz. 13.00 do godz.15.00

- zajęcia komputerowe

10.02.2012r. ( piątek ) od godz. 13.00 do godz. 15.00

Zabawa w Sherlocka Holmesa:

- czytanie zawiłych historyjek

- rozwiązywanie zagadek

- nauka szyfrowania

- rozpoznawanie przedmiotów po zapachu, dotyku, smaku i na podstawie cieni

- nagrody i poczęstunek

Zajęcia są organizowane przy współpracy pracowników POPP w Pszczynie

 

FOTOGALERIA

Zajęcia świetlicowe

Zajęcia komputerowe

Obchody DBI

Finisz - 10.02.2012 r.

SPRAWOZDANIE Z LOKALNYCH OBCHODÓW DBI 2012

Już po raz trzeci Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Zajęcia, głównie komputerowe, odbywały się od 30 stycznia do 10 lutego 2012 r. (od poniedziałku do piątku) w godz. od 12,00 do 15,00, w tym:
- „FunEnglish w bibliotece” – z dostępem do serwisu funenglish.pl z interaktywnym kursem języka angielskiego dla dzieci od 6-12 lat [zarejestrowano 27 kursantów];
- „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” – udział w kampanii Fundacji Dzieci Niczyje, FRSI
i Microsoft z dostępem do platformy e-learningowej z pakietami edukacyjnymi nt. bezpiecznego korzystania z Internetu
[certyfikowany kurs ukończyło 85 osób];
- „Dzień bezpiecznego Internetu” – udział w kampanii FDN i NASK w ramach programu KE „Safer Internet” w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa młodych użytkowników Internetu z kursami
e-learningowymi i przeglądem serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl [w zajęciach wzięło udział ok. 130 dzieci];
- „Ferie z filmem w bibliotece”
– akcja realizowana w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko
w bibliotece” dzięki współpracy z CEO i Stowarzyszenia Nowe Horyzonty, z projekcją 3 filmów edukacyjnych [42 os.].

Wyłożono ulotki z programem zajęć, wywieszono plakaty w Gminnym Ośrodku Kultury, Szkole Podstawowej i Gimnazjum Publicznym w Suszcu, w placówkach bibliotecznych (Centrala GBP w Suszcu i Filie w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i w budynku SP w Radostowicach).

Zamieszczono informację na:
http://www.suszec.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=581785
http://www.rozrywka.pless.pl/wiecej.php?action=pokaz&id=24895&akt=1
http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=76857&location=f&msg=1&lang_id=PL.

Przy każdym stanowisku komputerowym w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsi i w Czytelni Internetowej ze stanowiskami otrzymanymi z Programu Rozwoju Bibliotek wyłożono wykaz zalecanych dla dzieci bezpiecznych stron internetowych.

Wykonano wystawę okolicznościową związaną z DBI (23.I-16.III) z wykorzystaniem materiałów edukacyjnych udostępnionych na http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/mat_edu.html.

Na tablicach informacyjnych zawieszono (30.I-30.III) materiały propagujące kolejne obchody DBI.

W czasie prezentacji multimedialnych wykorzystano materiały multimedialne z http://dbi.saferinternet.pl/art_dbi/co_to_jest_dzien_bezpiecznego_internetu.html, informacje dot. DBI publikowane w serwisach www.dbi.pl, www.dzieckowsieci.pl, www.sieciaki.pl, informacje podane na: www.safernet.pl, www.dyzurnet.pl, www.helpline.org.pl, www.saferinternet.pl, www.przedszkolaki, sieciaki.pl oraz posiłkowano się scenariuszami zajęć.

W lokalnym miesięczniku "Nowiny Suszeckiej Gminy" [Nr 2(211), Nr 3(212)] zamieszczono 2 artykuły nt. prowadzonych zajęć.

10 lutego odbyło się spotkanie podsumowujące działania związane z obchodami DBI. W finale 22 uczestników ponownie skorzystało z serwisu internetowego Necio.pl, obejrzano kreskówki „Owce w Sieci”, film edukacyjny „Stop cyberprzemocy” i „Baw się w sieci BEZPIECZNIE”. Najaktywniejszym 27. uczestnikom zajęć wręczono nagrody i pamiątkowe dyplomy.

W/w tematyka zajęć będzie kontynuowana w czasie zajęć świetlicowych w czasie wakacji letnich.

 

FINISZ FERII - 10.02.2012 r.