Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

2012 r. Ferie z filmem w Bibliotece

Treść

 

 

 

 

 

 

REALACJA
z działań zrealizowanych w trakcie trwania projektu
„Ferie z filmem w bibliotece”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu włączyła się do akcji „Ferie z filmem w bibliotece” realizowanej w ramach programu „Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece”.
Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i dokonaniu wyboru filmów, zaplanowano ich projekcje w czasie ferii zimowych na godz. 15,oo w dniach:


1. 7 lutego 2012 r. – „Krokodyle z przedmieścia”,
2. 8 lutego 2012 r. – „Punam”,
3. 9 lutego 2012 r. – „Szkoła z blachy”.


Oprócz zgłoszenia uczestnictwa w ww. projekcie, w czasie ferii w dniach od 30 stycznia do 10 lutego 2012 r., biblioteka suszecka wraz z Filiami w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i w Radostowicach brała udział w akcjach i kampaniach propagujących bezpieczne używanie Internetu oraz zajęcia komputerowe z dostępem do kursów e-learningowych:
- „FunEnglish w bibliotece” interaktywny kurs angielskiego dla dzieci od 6-12 lat –
w Suszcu od 12,00-13,00 [zarejestrowano 27 kursantów];
- „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu” kurs z certyfikatem – w Suszcu od 13,00-14,00 [kurs ukończyło 60 osób];
- „Dzień Bezpiecznego Internetu 2012” – kursy e-learningowe i przegląd serwisu internetowego dla dzieci poświęconego edukacji w zakresie bezpieczeństwa w Internecie – Sieciaki.pl - w Suszcu od 14,00-15,00 [w zajęciach wzięło udział ok. 130 dzieci].

Dzięki współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej i Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty, poprzez stworzenie możliwości nieodpłatnego wypożyczenia filmów, użytkownicy biblioteki mogli też wykorzystać czas wolny od szkoły na rozwijanie swoich filmowych pasji.

Nadesłane filmy są materiałami edukacyjnymi i poprzez wstrząsające obrazy poruszyły widzów, zwróciły uwagę na zatrudnianie dzieci, ich prawa (a raczej ich łamanie), prawa do edukacji oraz nadal dyskryminowaną niepełnosprawność. W czasie projekcji dzieci na głos wyrażały swoje emocje, padały komentarze. Bibliotekarze tłumaczyli widziane drastyczne sytuacje. W czasie krótkiej dyskusji po projekcji zastanawiano się nad tragiczną sytuacją dzieci, zwrócono uwagę na trudną sytuację materialną rodzin (często niepełnych), dorosłych poszukujących pracy, na obowiązkach jakie spoczywają na nieletnich w czasie częstej nieobecności rodziców, na rolach pełnionych przez starsze rodzeństwo w stosunku do młodszych dzieci i zastępującym im matkę i ojca, będących dla nich opiekunami, żywicielami i edukatorami. Wprost nieprawdopodobne były zagrożenia, jakie czyhają na nastolatki, młodzież. Uświadomiono widzom, że potrzebna jest pomoc w dożywianiu, w prowadzeniu edukacji i po prostu w stworzeniu możliwości powstania lub utrzymaniu funkcjonowania biednych placówek oświatowych, działających wręcz w karygodnych warunkach. Opoką i przyszłością tych dzieci są właśnie działające szkoły, ich charyzmatyczni pedagodzy z powołania, przedstawieni w scenach filmów z Nepalu czy Kenii. Dzieciom, w większości z młodszych klas szkoły podstawowej, podobał się pierwszy film - fabularny „Krokodyle z Przedmieścia”. W sumie w zajęciach filmowych wzięło udział 3 gimnazjalistów, 30. uczniów szkoły podstawowej oraz 9. dorosłych. Przed projekcją poinformowano młodych widzów o udziale Biblioteki w akcji i udostępnieniu tych niecodziennych filmów z CEO. Przekazano notatki prasowe do lokalnego miesięcznika „Nowiny Suszeckiej Gminy”, do placówek bibliotecznych i oświatowych przekazano plakaty informujące o projekcjach filmowych oraz zamieszczono informację na Portalu Gminy Suszec www.suszec.pl, na pszczyńskim portalu http://www.pless.pl i na stronie www.biblioteka.suszec.pl oraz Facebooku [udokumentowane w załącznikach].

10 lutego, w czasie podsumowania zimowych zajęć, rozdano 22 dyplomy dla najaktywniejszych uczestników spotkań, w tym także uczestników projekcji filmowych.

Film stwarza ogromne możliwości edukacyjne. To dla nas, bibliotekarzy działających w małych wiejskich bibliotekach, raczej nowa forma przekazu wartości. To narzędzie mogące być wykorzystywane w trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą. To także narzędzie pomagające zmienić wizerunek dzisiejszej biblioteki – miejsce wypożyczania książek. Współcześni bibliotekarze starają się też być animatorami lokalnego życia społecznego.
Ta nowa forma pracy biblioteki spodobała się pracownikom biblioteki, co zaowocowało dalszą współpracą z Centrum Edukacji Obywatelskiej poprzez przystąpienie do ścieżki tematycznej „Pamięć o pisarzach”. Wsparcie bibliotekarzy z zewnątrz, poprzez przygotowanie scenariuszy, możliwość skorzystania z poradników dot. prowadzenia pracy z młodzieżą, wysyłkę różnorodnych publikacji, organizowanie konkursów, z pewnością pozwoli bibliotekarzom na zdobycie nowej wiedzy, umiejętności i doświadczeń, a w efekcie podejmowanie nowych zadań.

Bibliotekarze Gminy Suszec starają się wypełniać statutowe zadania, sprostać oczekiwaniom lokalnej społeczności, pragną rozwijać się i działać, a w tym pomaga nam właśnie Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Należy też zwrócić uwagę na profesjonalną obsługę koordynatora programu p. Kacpra Nowackiego, dzięki któremu obawy bibliotekarzy w związku z przystąpieniem do nowych projektów znikają, a realizacja ich staje się łatwiejsza i prostsza.

Z całą pewnością, pracownicy GBP w Suszcu, skorzystają w przyszłości z kolejnych propozycji CEO i włączą się w animowane inicjowane nowe akcje i projekty.

Dziękujemy
Gabriela Folek – organizator lokalny akcji
Ewa Pala – nauczyciel bibliotekarz

Suszec, dn. 14.03.2012 r.