Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / 2017

Treść                                                                             


Na podstawie zawartej Umowy z dnia 16.08.2017r.
 dot. dofinansowania zadania w ramach Programu Wieloletniego
„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa,
GBP w Suszcu otrzymała na realizację zadania
dofinansowanie w kwocie 10 050, 00 zł.

Zalecony termin realizacji zadania:
od 5 czerwca – 30 listopada 2017 roku.

Zadanie "Zrealizowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" i wykonano w 100% (w terminie).
5 placówek bibliotecznych wzbogaciło się o 432 nowe tytuły:

Suszec - 100 wol. (za sumę 3.116,70 zł)
Filia nr 1 w Rudziczce - 71 wol. (za sumę 1.559,24 zł)
Filia nr 2 w Kryrach - 94 wol.  (za sumę 1.880,40 zł)
Filia nr 3 w Mizerowie - 103 wol. (za sumę 2.011,64 zł)
Filia nr 4 w Radostowicach - 64 wol. (za sumę 1.482,02)

Książki można rozpoznać po zapisie:
„Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.

Oto nasze zakupy:
 wspaniała 15-tomowa kolekcja książek CPDC
(z tytułami dla dzieci i młodzieży w wieku od 5-13 lat).

 


 
 
Zakupione nowości wydawnicze to głównie literatura piękna dla dorosłych - 46%
oraz dla dzieci i młodzieży - 37%.
Życzymy przyjemnej lektury.