Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs plastyczny

TreśćKONKURS  PLASTYCZNY
„Mój literacki bohater – czytam, znam, lubię”

 
Organizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
                        43-267 Suszec  ul. Ogrodowa 22
                        Tel.: 32/44-88-692
Termin złożenia prac: 1 czerwca 2015 r.
Miejsce składania prac: Biblioteki szkolne w SP w Suszcu, ZSP w Kryrach, ZSP w Mizerowie
Rozstrzygnięcie konkursu oraz wręczenie nagród: do 15 czerwca 2015 r.
Wystawa pokonkursowa w GBP w Suszcu: 15.06 – 15.07.2015 r.

REGULAMIN KONKURSU

1. Tematyka konkursu:

- zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy w dowolnej technice plastycznej nt. ulubionego bohatera literackiego.

2. Celem konkursu jest:

- rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży oraz uzdolnień plastycznych,
- zachęcanie dzieci do wyrażania siebie poprzez sztukę, pobudzanie dziecięcej wyobraźni,
- przegląd różnych technik plastycznych.

3. Warunki konkursu:

- w konkursie mogą wziąć udział uczniowie Szkoły Podstawowej w Suszcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach i Mizerowie,
- do konkursu mogą przystąpić uczestnicy indywidualni - prace grupowe nie będą oceniane,
- każdy uczestnik może złożyć jedną pracę w dowolnym formacie.

4. Praca musi zawierać następujące dane (na odwrocie):

- imię i nazwisko uczestnika,
- wiek,
- klasę i nazwę szkoły.

Pracę należy dostarczyć do Bibliotek szkolnych w ZSP w Kryrach, ZSP w Mizerowie, SP w Suszcu lub do Gminnej Biblioteki Publicznej
w Suszcu
do 1 czerwca 2015 r.

5. Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa powołana przez organizatorów.

6. Prace oceniane będą w 2 kategoriach wiekowych:

 I.  klasy I – III
II. klasy IV- VI

7. Nadesłane prace będą oceniane według następujących kryteriów:

·         ogólne wrażenie artystyczne, oryginalność pomysłu;

·         walory plastyczne (kompozycja, kolorystyka, dodatki);

·         dobór i wykorzystanie materiałów;

·         estetyka pracy i staranność wykonania;

·         wkład pracy i przede wszystkim samodzielność.

9. Wyniki konkursu zawierające imiona i nazwiska autorów nagrodzonych prac zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w  Suszcu.

10. Prace będzie można odebrać po zakończeniu wystawy (od 15 lipca br.).

11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej publikacji wybranych prac.

12. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie oraz udostępnianie do informacji publicznej przez organizatorów konkursu imienia i nazwiska dziecka, wieku, nazwy szkoły, do której uczęszcza oraz publikację zdjęć.


ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

 

 

 

 

Protokół z przeprowadzonego konkursu plastycznego
„Mój literacki bohater – czytam, znam, lubię”

 

            Gminna Biblioteka Publiczna zorganizowała konkurs plastyczny adresowany do uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kryrach i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mizerowie. Do konkursu zostało nadesłanych 30 prac, które oceniane były w dwóch kategoriach wiekowych. W dniu 3.06.2015 r. Komisja Konkursowa rozstrzygnęła konkurs plastyczny. Przy ocenie prac konkursowych komisja zwróciła szczególna uwagę na estetykę, samodzielność wykonania oraz wykorzystanie nowatorskich technik plastycznych.

Wyniki konkursu:

Kategoria wiekowa klasy I-III

I miejsce: Hanna Kurkowska z SP w Suszcu

II miejsce: Maja Broncel z SP w Suszcu

III miejsce: Dorota Kukla z ZSP w Mizerowie

Wyróżnienia: Patrycja Matyjaszczyk z ZSP w Mizerowie

                       Maja Godziek z ZSP w Mizerowie

Kategoria wiekowa klasy IV-VI

I miejsce: Emilia Piasek z SP w Suszcu

II miejsce: Wojciech Smołka z SP w Suszcu

III miejsce: Hanna Gruszka z ZSP w Kryrach

Wyróżnienie: Małgorzata Grabiec z SP w Suszcu

 

Dla laureatów konkursu przygotowano dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Wystawa pokonkursowa dostępna w GBP w Suszcu od 15.06-15.07.2015 r. w GBP w Suszcu.                     

 

 

 

 

Nagrody książkowe ufundowane przez firmy z terenu Gminy Suszec

 


Wręczenie nagrody Hani Gruszce - uczennicy ZSP w Kryrach za zajęcie III miejsca w kat. klas IV-VI dn. 24.06.2015 r.


 

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego - 14 uczniom SP w Suszcu dn. 25.06.2015 r.

Wręczenie nagród uczestnikom konkursu plastycznego - 16 uczniom ZSP w Mizerowie dn. 25.06.2015 r.


 

WYSTAWA POKONKURSOWA W GBP W SUSZCU - 15.06 - 15.07.2015 r.

 

A oto najpiękniejsza praca, Emilii Piasek z kl. IV b SP w Suszcu: oryginalna, pomysłowa,
ciekawy dobór i wykorzystanie różnorodnych materiałów, staranne wykonanie.