Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Regulamin konkursu

Treść

REGULAMIN

KONKURSU PLASTYCZNEGO

„NASZ KORCZAK”

 

1. Postanowienia ogólne:

·       organizatorem konkursu jest Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu i Biblioteka Szkoły Podstawowej w Suszcu.

2. Cel:

·       realizacja zadań związanych z udziałem w projekcie „Pamięć o pisarzach” zainicjowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, a realizowanym przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Suszcu we współpracy z Biblioteką Szkoły Podstawowej w Suszcu,

·       zwrócenie uwagi na obchodzony w 2012 ROK KORCZAKA,

·       rozwój umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży,

·       zachęcanie młodych czytelników do odwiedzania biblioteki,

·       zainteresowanie młodego czytelnika książką;

3. Temat:

·       stworzenie prac plastycznych, tematycznie związanych z życiem i działalnością Janusza Korczaka.

4. Warunki uczestnictwa:

·       uczestnikami konkursu są dzieci i młodzież – uczniowie Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Suszcu i Gimnazjum Publicznego w Suszcu oraz czytelnicy GBP w Suszcu,

·       uczestnicy przygotowują prace plastyczne w formacie: A3 lub A4,

·       układ rysunku: dowolny (pion/poziom),

·       technika: dowolna,

·       narzędzia: pisaki, kredki, pastele, farby, tusz czarny i kolorowy, węgiel,

·       liczba dostarczonych prac przez uczestnika: maksymalnie 3 prace;

·       prace należy dostarczyć do biblioteki: Suszec, ul. Ogrodowa 22 lub Suszec, ul Szkolna 130

·       z dopiskiem: “Konkurs plastyczny NASZ KORCZAK”,

·       udział w konkursie jest równoznaczny z oświadczeniem, iż dostarczone prace są oryginałami autora, a ich treść nie narusza dóbr osobistych osób, które zostały na nich przedstawione oraz innych dóbr prawnie chronionych, (Ust. o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 4 lutego 1994, Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

5. Terminy:

·       czas trwania konkursu: 1 maja – 17 maja 2012 roku;

·       prace konkursowe powinny być czytelnie na odwrocie podpisane i zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko autora pracy (uczestnika konkursu),
- wiek uczestnika i klasa,
- numer telefonu,
- tytuł pracy (jeśli jest to konieczne);

·       ogłoszenie wyników i rozdanie nagród: 21 maja 2012 roku w SP w Suszcu,

·       w przypadku zmiany dot. terminu rozdania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni osobiście lub telefonicznie.

6. Ocena i nagrody:

·       oceny prac konkursowych dokona jury w składzie:

- p. Gabriela Folek (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu) – przewodniczący jury,
- p. Dorota Chmiel (nauczyciel bibliotekarz) – członek jury,
- p. Kinga Sikora (kustosz) – członek jury,
- p. Ewa Pala (mł. bibliotekarz);

·       wszyscy członkowie jury dysponują 3 głosami,

·       prace będą wybierane wśród 3 grup wiekowych:

– klasy I-III SP,
– klasy IV-VI SP,
– klasy I-III Gimnazjum Publicznego;

·       prace wybiera się większością głosów,

·       nagrody przyzna jury powołane przez Organizatora,

·       autorzy nagrodzonych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe,

·       prace będą eksponowane w serwisie internetowym Organizatora: www.biblioteka.suszec.pl oraz w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu i Bibliotece Szkoły Podstawowej w Suszcu,

·       prace zostaną zwrócone uczestnikom po zamknięciu wystawy.

7. Postanowienia końcowe:

·       nadesłanie w terminie prac spełniających warunki konkursu oznacza akceptację przez uczestnika niniejszego “Regulaminu konkursu”,

·       organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania prac konkursowych w materiałach promocyjnych,

·       dodatkowe informacje o konkursie można uzyskać pod numerem tel.: 32/44-88-692, w GBP w Suszcu oraz w Bibliotece SP w Suszcu.