Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Dzień Dziecka w Bibliotece

Treść

  

 

 

 

 

 

31 maja 2013 r. w GBP w Suszcu
zorganizowano 2 seanse filmowe dla chcących zobaczyć film
SEKRET ELEONORY.

 

Wg zgłoszenia w CEO w W-wie odbyły się 2 projekcje: o 15,00 i 17,00.
Liczono na większe zainteresowanie, ale z oferty skorzystało siedmioro dzieci w wieku 6-12 lat.
Po projekcji odbyła się krótka dyskusja nt. oglądanego filmu, umiejętności czytania, znaczenia książki i biblioteki. By przybyli miło spędzili czas, poczęstowano ich oranżadą, słodyczami i podarowano kolorowanki, a po spotkaniu przygotowano pamiątkowe dyplomy, które przesłano do SP w Suszcu do przekazania uczestnikom spotkań.

W trakcie spotkań wspomagano się materiałami opracowanymi przez CEO. Wykorzystano też scenariusze spotkań przygotowane przez uczestników konkursu "Scenariusz z biblioteki" w ramach akcji "Ferie z filmem w Bibliotece"
[ http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/scenariusz-z-biblioteki-0].

Czy przeprowadzone spotkanie filmowe wpłynęło na sposób postrzegania biblioteki w lokalnej społeczności?
Użytkownicy na wejściu dostrzegają plakat, część z nich w trakcie seansu korzysta z Internetu i jest świadkiem prowadzonej działalności. W sprawozdaniu rocznym zamieszczona jest informacja o udziale w akcjach filmowych - inicjowanych przez CEO i organizowanych lokalnie w bibliotece publicznej. Podsumowując: z całą pewnością organizowane spotkania filmowe rzutują na postrzeganie biblioteki w lokalnej społeczności i zwracają uwagę na różnorodność form pracy - nie tylko - z czytelnikiem.

Pomysł akcji filmowej bardzo dobry. To także kontynuacja udziału w akcji „Ferie z filmem w bibliotece", w której GBP w Suszcu już dwukrotnie uczestniczyła. To dodatkowa oferta dla bibliotek i jej użytkowników i błędem by było niekorzystanie z takiej propozycji.

Co według Ciebie należałoby zmienić organizując podobną akcję w przyszłości?
Nic nie należy zmieniać. Ze strony CEO akcja zorganizowana bardzo dobrze. Ze strony biblioteki - wystarczająco: wywieszono plakaty w bibliotece szkolnej i na korytarzach Szkoły Podstawowej w Suszcu, w Domu Kultury i w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu. Ponadto we wszystkich klasach SP rozdano uczniom ulotki przypominające o wyświetlanym filmie. Prawdopodobnie, gdyby takie projekcje odbyły się w bibliotece szkolnej w ramach godzin lekcyjnych [w ramach współpracy z biblioteką publiczną] - frekwencja byłaby 100-procentowa. Jednak pozostano przy wcześniejszej wersji - seanse w pomieszczeniach biblioteki publicznej. Dzień międzyświąteczny wcale nie zmobilizował dzieci do przyjścia (w większej liczbie) do biblioteki.

Przed projekcją spotkania rozreklamowano poprzez: http://www.biblioteka.suszec.pl/?id=79636&location=f&msg=1&lang_id=PL ; http://www.suszec.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=699188 ; https://www.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Suszcu/192554664121358 .

Masz chwilę czasu – ZOBACZ: 
Dzień dziecka na filmowo - materiały pomocnicze

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/dzien-dziecka-na-filmowo-materialy-pomocnicze

Odwiedź CEO - warto:

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki

http://www.nhef.pl/edukacja/artykul.do?id=1155

http://www.ceo.org.pl/pl/biblioteki/news/dzien-dziecka-w-bibliotece-2