Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Profilaktyka i promocja zdrowia w urazach i wypadkach drogowych - 26 marzec 2013 r.

Treść


DYŻUR EKSPERCKI - 26 marzec 2013 r.
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu                                                                                                                   Suszec, 28.03.2013 r.

ul. Ogrodowa 22
43-267 SUSZEC
Tel.: 32/4488692
E-mail: gbp@suszec.pl

 

 

Protokół
dot. przygotowania i odbycia się spotkania-prelekcji oraz dyżuru eksperckiego
„Profilaktyka i promocja zdrowia w urazach i wypadkach drogowych”
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu
biorącej udział w projekcie
„EDUKACJA ZDROWOTNA W BIBLIOTECE – PIELĘGNIARSTWO DLA ZDROWIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ”
realizowanego przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie – Zarząd Główny

 

  Na podstawie Umowy Grantowej nr 19/11/2012/N31/PRB/2012 i ANEKSU do ww. Umowy, zawartej pomiędzy „Organizacją” - Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim a „Dotowanym”- Gminną Biblioteka Publiczną, ww. Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie przyznało grant na sfinansowanie realizacji Projektu „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej”.

   Wg Umowy na dokumentach finansowych dot. realizacji Umowy zamieszczono informację o treści: „Sfinansowano ze środków Programu Rozwoju Biblioteki Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach Umowy Grantowej z Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim”. Dokumentację z realizacji Projektu (zdjęcia - 18 szt., załączniki 2 i 3, skany faktur - 3, skany listy obecności - 2, wydruki i ksero dot. e-maili, materiały promocyjne i reklamowe - 1 skan gazety, wydruki poratli i serwisów społecznościowych - 4 szt., zdjęcie wystawy książek nt. urazów i zapobiegania im, zdjęcia poświadczające zawieszenie plakatów i wyłożenie ulotek) przesłano pocztą elektroniczną 28 marca 2013 r. po zakończeniu spotkania eksperckiego. Załączniki - Nr 2: Wykaz zakupów będących przedmiotem dotacji i Nr 3: Formularz sprawozdania końcowego oraz wydruki Aneksu dot. Umowy przesłano pocztą tradycyjną 2 kwietnia 2013 r.

      Projekt był koordynowany przez pracownika biblioteki, a realizowany w placówce centralnej GBP w Suszcu.  GBP w Suszcu zobowiązała się do zorganizowania i przeprowadzenia spotkania-prelekcji oraz dyżuru eksperckiego. Po uzyskaniu informacji o II turze spotkań i zakwalifikowaniu GBP w Suszcu do przeprowadzenia kolejnych, zadecydowano o zorganizowaniu tematu „Profilaktyka i promocja zdrowia w urazach i wypadkach drogowych”.

   W związku z udziałem w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek, w 2012r. powstała  Gminna Koalicja (Partnerstw) na Rzecz Rozwoju Bibliotek, wśród których znaleźli się przedstawiciele Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów-Gminne Koło Suszec i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suszcu. Kontynuując współpracę, właśnie te grupy – seniorów i uczniów lokalnej szkoły zaproszono do uczestnictwa poprzez rozwieszone plakaty (30 szt. - Dom Kultury, Apteka św. Stanisława, Ośrodek Zdrowia NZOZ Remedium, Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne w Suszcu, placówki handlowe, Filie biblioteczne - Rudziczka, Kryry, Mizerów, Radostowice, tablice informacyjne i słupy ogłoszeniowe) i rozdanie ulotek (200 szt.).

   Spotkania miały charakter otwarty (bez wysyłania imiennych zaproszeń) i dodatkowo zareklamowano je na portalach i serwisach społecznościowych:

Portal Gminy Suszec - http://www.suszec.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=683002

Serwis WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu - http://www.biblioteka.suszec.pl/?id=79339&location=f&msg=1&lang_id=PL

Portal społecznościowy Facebook - http://pl-pl.facebook.com/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Suszcu/192554664121358

Serwis społecznościowy Twitter - https://twitter.com/GabrielaFolek

Serwis WWW Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu - http://www.biblioteka.suszec.pl/?id=79339&location=f&msg=1&lang_id=PL

   Zamieszczono także informację w lokalnym miesięczniku „Nowiny Suszeckiej Gminy”, o nakładzie 950 szt. [Nr 3 (224) Marzec 2013].

   Wg zaleceń wyłożono ulotki z informacją o bibliotecznym Skype’: gbpwsuszcu
oraz komunikatorze GG: 45888880.
   Przygotowano też okolicznościową wystawę tematyczną nawiązującą do tematu prelekcji
(z księgozbioru biblioteki, z możliwością wypożyczenia).

  W czasie spotkań prowadząca miała do dyspozycji  flipchart, laptop, projektor i ekran, kolumnę nagłaśniającą i mikrofon bezprzewodowy. Na stolikach dla słuchaczy przygotowano napoje, kawę w termosach, cukier i mleczko, słodycze, owoce, a w czasie przerwy firma cateringowa dowiozła ciepły posiłek.

   Przybyli mieli okazję ćwiczyć na 5 fantomach wypożyczonych przez: Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu – 1 szt., z Gimnazjum Publicznego w Suszcu – 1 szt. i ze Szkoły Podstawowej w Suszcu – 3 szt.

   Uczestnicy spotkania/prelekcji i dyżuru  poinformowani zostali, że Projekt „Edukacja zdrowotna w bibliotece – pielęgniarstwo dla zdrowia społeczności lokalnej” prowadzony jest przez Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie w ramach Programu Rozwoju Bibliotek. Spotkanie ponownie prowadziła Pani Kamilla Kalitka-Ulman, która jak zwykle sumiennie wywiązała się ze swojego zadania.

   W spotkaniu 20 marca 2013 r., trwającym od 17,00 – 19,30,  wzięło udział 15 osób od 10-57 lat [w tym 1 mężczyzna]. Uczestnikom spotkania/prelekcji rozdano nadesłane materiały promocyjne: 15 broszurek z opracowanym tematem „Profilaktyka i promocja zdrowia w urazach i wypadkach drogowych”, 15 długopisów, 15 notesików i 15 toreb reklamujących Projekt i Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie. W spotkaniu 20 marca 2013 r., trwającym od 17,00 – 19,30,  wzięło udział 15 osób od 10-57 lat [w tym 1 mężczyzna].

   W czasie dyżuru eksperckiego – 26 marca 2013 r., punkt [czynny od 17,00-19,00] odwiedziło 17 osób w wieku 12-42 lat z przewagą młodzieży. W tym czasie prowadząca dokonywała pomiaru ciśnienia tętniczego (17), wyjaśniała procedury udzielania pierwszej pomocy – z ćwiczeniami na fantomie (7), przeprowadziła 2 rozmowy przez Skype’a i 4 rozmowy telefoniczne oraz odpowiedziała na 2 zapytania przesłane e-mailowo.

   Temat spotkań bardzo interesujący słuchaczy, ciekawie i profesjonalnie przeprowadzony przez p. Kalitkę-Ulman. Takie działania biblioteka suszecka już wcześniej inicjowała dla swoich pracowników poprzez szkolenia dot. udzielania I-wszej pomocy, a także dla naszych mieszkańców – bywalców Biblioteki np. poprzez zaproszenie strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Suszcu w czasie „Nocy z Andersenem /2009” [http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=73251&site_id=71859], poprzez współpracę z nauczycielami ze Szkoły w Podstawowej w Suszcu w 2010 r. [http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=73251&site_id=71860], czy też przez zaproszenie  Rzecznika Komendy Powiatowej w Pszczynie w 2012 r. [http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=73251&site_id=76684].
   W SP w Suszcu także mają przeprowadzane tego rodzaju spotkania edukacyjne. Ale jednak ciągle mało, stale trzeba sobie przypominać właściwe reakcje na urazy swoje czy innych, utrwalać odpowiednie zachowania w przypadku bycia świadkiem wypadku drogowego.

   Kontynuowanie tego typu spotkań – warsztatów są jak najbardziej potrzebne i dobrze się stało, że GBP w Suszcu miała okazję i zaszczyt współpracować z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.

   Pracownicy GBP w Suszcu – SERDECZNIE DZIĘKUJĄ!

                                                                                                                                                                         Oprac.: Gabriela Folek