Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Program Orange dla bibliotek

Treść

Dofinansowanie dla Biblioteki - 2015 r.

Fundacja Orange przekazała Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu dotację finansową (darowiznę pieniężną) w wysokości 2446,55 złCel darowizny : Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów
oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.07.2015 r.
 


Dzięki  Fundacji Orange i Programowi ORANGE DLA BIBLIOTEK GBP w Suszcu zrealizowała:

-udział w obchodach i akcji DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU [w dniach 26-27.02.2015 zorganizowano 6 lekcji edukacyjnych, w których wzięło udział 126 os. z klas Iab i IIIa GP, IVa, V,  VI z SP,
-udział w Projekcie TABLETY W TWOJEJ BIBLIOTECE i zorganizowanie dla dorosłych, w tym seniorów oraz dzieci spotkań edukacyjnych, zaznajamiających z obsługą ww. urządzeń, a tym samym umożliwiającym nabywanie nowych umiejętności, tworzenie własnych treści multimedialnych, rozwijanie zainteresowań i kształcenie zdolności manualnych,
-wykorzystywano Internet i Wi-Fi przy organizacji lekcji bibliotecznych, zajęć czytelniczych (Tydzień Bibliotek, Cała Polska czyta Dzieciom),
-osoby przychodzące do Biblioteki mają udostępniane stanowiska komputerowe z bezpłatnym Internetem, dzięki czemu mogą przeglądać strony internetowe, portale społecznościowe, korzystać z poczty elektronicznej, wysyłać wiadomości (skany, dokumenty, CV), poszukiwać pracy i potrzebnych informacji, kontaktować się z różnymi firmami,  instytucjami i urzędami, dokonywać przelewów bankowych i drukować bilety np. lotnicze itp., mają dostęp do wiedzy i nauki,
-czytelnicy mają dostęp do katalogu bibliotecznego on-line,
- odwiedzający Bibliotekę korzystają z kursów e-learningowych  [językowe- FunEnglish, Angielski123, FunJunior, specjalistyczne– Czytaj123, Pisz123, Pamiętaj123, Photoshop123, Fotografia123, 67 szkoleń komputerowych z Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiach],
-pracownicy Biblioteki mogli zdalnie dokonywać zakupów w celu uzupełnienia księgozbioru, pozyskiwać informacje nt. akcji i kampanii czytelniczych, propagować je na terenie Gminy Suszec i prowadzić działalność na rzecz rozwoju kultury, książki i czytelnictwa.
W czasie Imprez bibliotecznych uczestnicy informowani byli o Programie ORANGE DLA BIBLIOTEK i przyznanej dotacji, a przy każdym stanowisku komputerowym w Czytelni Internetowej została zamieszczona informacja.

 

Certyfikat Biblioteka z P@sją

Miło nam poinformować, że Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu - Centrala wraz z czterema filiami uzyskała certyfikat "Biblioteka z p@sją". Dokument jest poświadczeniem 6-letniej współpracy Fundacji Orange z Biblioteką. Cieszymy się tym wydarzeniem i chwalimy się:
 

 Dofinansowanie dla Biblioteki z Fundacji Orange - 2014 r.

W 2014 r. biblioteka w Suszcu miała możliwość uczestniczenia w Projekcie "Cyfrowe korzenie". Dostęp do Internetu umożliwił nam udział w licznych wideokonferencjach.
 

Dofinansowanie dla Biblioteki - 2013 r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wnioskowała o przystąpienie
do Programu Orange dla bibliotek. Biblioteka starała się o dotację na cel: Edukacja oraz popularyzacja wykorzystania Internetu przez użytkowników Bibliotek, w szczególności na zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łączy internetowych w placówce głównej i filiach, a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym do 31.12.2013.

Zobacz:
http://www.fundacja.orange.pl/orange_dla_bibliotek_o_programie.html


Dzięki dotacji GBP w Suszcu wraz z Filiami ma możliwość udostępniać wszystkim użytkownikom stanowiska komputerowe wraz z dostępem do Internetu, który jest wykorzystywany w następujący sposób:
- klienci korzystają z poczty elektronicznej, przeglądają strony internetowe np. szkół, wyższych uczelni, mają możliwość wydruku, znajdują potrzebne adresy, poszukują pracy, korzystają ze Skype'a, przynoszącym własne laptopy udostępniane jest hasło do Wi-fi, znajdują odpowiednie formularze np. PIT itp.
- dorośli mieszkańcy, w tym seniorzy, nie tylko naszej gminy uczestniczą w kursach komputerowych "Podstawy obsługi komputera"  i "Kurs komputerowy dla średniozaawansowanych"
- dzieci i młodzież biorą udział w pikniku edukacyjnym "Sieciaki na wakacjach"
- organizowane są obchody Dnia Bezpiecznego Internetu
- prowadzone są zajęcia nauki języka angielskiego dla dzieci "Fun English", a dla dorosłych "Angielski123"
- w czasie ferii zimowych i wakacji letnich codziennie organizowane są zajęcia świetlicowe z wykorzystaniem komputerów oraz prowadzona jest edukacja nt. bezpiecznych zachowań w Internecie.