Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

21 września 2012 r. - II spotkanie członków Gminnej Koalicji

Treść

 

II SPOTKANIE LOKALNYCH PARTNERSTW W GBP W SUSZCU

21 września 2012 r., po przerwie wakacyjnej, GBP w Suszcu po raz drugi zaprosiła gminnych partnerów do współpracy. Nie wszyscy zaproszeni mogli tego dnia być obecni na spotkaniu, ale przybyli kolejni  partnerzy Biblioteki. W sumie w drugim spotkaniu uczestniczyło 17 osób. Po raz drugi zebranie poprowadziła p. ALINA HAŁOŃ, opiekunka regionalna i przedstawiciel Centrum Aktywności Lokalnej.

W czasie II spotkania ponownie przedstawiono ideę partnerstwa i wartości oraz korzyści płynące z partnerskiej współpracy, próbowano wygenerować pomysł na współpracę. Omówiono możliwości, w jakim obszarze możliwa jest nasza współpraca, próbowano wytyczyć kierunki działań i wspomniano o zadaniach do realizacji.  Zadecydowano, że następne spotkania odbywać się będą w węższym gronie, w zależności od omawianego tematu, a liderem partnerstwa zostanie pracownik Biblioteki jako inicjator wspólnych działań. Na podstawie wcześniejszych badań ankietowych próbowano rozpoznać potrzeby społeczności lokalnej, przez kontakty bezpośrednie pozyskano część wstępnych pomysłów na współpracę. Skład grupy Lokalnego Partnerstwa może ulec zmianie. Zauważono brak młodzieży, i nad tą grupą społeczną i wiekową bibliotekarze muszą się jeszcze zastanowić. Być może ich potencjał, nowatorstwo i inne pomysły (niż osób starszych) nie został w pełni wykorzystany - choćby w czasie takich zebrań i dyskusji jak na spotkaniu lokalnych partnerstw. Frekwencja, w czasie I i II spotkania była właściwa, jednakże gdyby spotkanie było potraktowane jako otwarte, być może do naszej grupy zgłosiłaby się jeszcze niespodziewana osoba, mogąca wnieść wiele innowacyjnych pomysłów. Tymczasem opieramy się na doświadczeniu i przetestowanym działaniu, na sprawdzonych i słownych ludziach. Z pewnością dopiero w późniejszym czasie, po przeprowadzonej diagnozie kondycji współpracy i ewaluacji aktywności, okaże się jakie jest naprawdę zaangażowania członków. W czasie kolejnych spotkań oczekujemy od naszych Partnerów zgłaszania rozpoznanych kolejnych potrzeb, które w miarę możliwości będą niwelowane. Już teraz z poszczególnymi członkami Partnerstwa Lokalnego omawiane są i planowane wspólne działania. Partnerstwo nasze raczej nie zostanie sformalizowane, bo podpisanie deklaracji/umowy o współpracy nie jest elementem obowiązkowym, ale mamy nadzieję, że cele i zasady współpracy utrwalą się, a poszczególni Partnerzy podejmą realne zobowiązania.

W efekcie: nasz plan rozwoju współpracy partnerskiej/partnerstwa lokalnego przewiduje pracę na rzecz wzmacniania więzi społecznych mieszkańców Gminy Suszec. Celem tej współpracy będzie budowanie relacji pomiędzy mieszkańcami, integracja różnych grup mieszkańców, wzmacnianie tożsamości lokalnej i budowanie naszej „Małej Ojczyzny”.

Po pierwszym spotkaniu, Biblioteka otrzymała komplet oryginalnego stroju śląskiego (pszczyńskiego) do wykorzystania w czasie planowanych „Babcinych poczytajek” w Przedszkolu Publicznym w Suszcu. Ofiarodawcą była p. Anna Kine, miłośniczka śląskiej kultury. Strój ten został już wykorzystany w czasie październikowego „Międzynarodowego miesiąca bibliotek szkolnych” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rudziczce i zorganizowanych tam 3 lekcji bibliotecznych – z inicjatywy naszego lokalnego partnera – p. Małgorzaty Kani, nauczyciela bibliotekarza. .Z bibliotekarzami SP w Rudziczce, w Suszcu i w Radostowicach zorganizowane zostaną spotkania „Poczytaj mi, przyjacielu”, gdzie starsi uczniowie będą czytać młodszym kolegom i koleżankom szkolnym. W ramach opracowywanego przez bibliotekarzy Wniosku konkursowego „Aktywna biblioteka”, analizowane są możliwości poszczególnych Partnerów w celu włączenia ich, jako Partnerów Biblioteki, w projekt.
W czasie II spotkania nie mogła być obecna Przewodnicząca KGW w Suszcu – p. Gabriela Florczak, ale zobowiązała się (i dotrzymała słowa!) przynieść ciastka „ule”. Dodatkowo dowiozła świeżutki – przepyszny śląski kołocz. Pani Małgorzata Gosek już chce prowadzić kolejne warsztaty skierowane do chętnych w każdym wieku – od najmłodszych do najstarszych. Przywiozła część swoich prac do ekspozycji i pozostawiła w Bibliotece na kolejne 2 tygodnie. Odwiedzający Bibliotekę są zainteresowani wystawą i opowiadają o swoich pasjach. Dzięki udostępnionym pracom (i ich wystawieniu) zdobyto kolejny adres kontaktowy osoby zajmującej się szydełkowaniem. Omówiono też z Justyną Ślusarczyk możliwość zorganizowania spotkań wizażu. Sołtys Suszca, p. Tadeusz Paszek, prywatnie jako rzeźbiarz, zgodził się na wystawę swoich prac i udział w spotkaniu prezentującym naszych lokalnych pasjonatów i twórców – amatorów. Swoje prace – biżuterię - pokazała też bibliotekarka, Ewa Pala. Oprócz tego przygotowała prezentację o Ventspils na Łotwie, gdzie jako jedyna ślązaczka i jedna z 7 bibliotekarzy z Polski uczestniczyła w Międzynarodowej Akademii Młodych Bibliotekarzy.

Podsumowując:
Pracujemy jak mrówki, jak pszczółki zbieramy miód lokalny i działamy jak żółwiki - małymi kroczkami, ale do przodu! I tego życzymy naszym kolegom i koleżankom zaangażowanym w trwanie [wytrwanie] bibliotek.
Wczoraj, dzisiaj i jutro nasze – bibliotekarzy.

Pozdrawia SUSZEC