Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs czytelniczy MATYLDA

Treść

Zapraszamy do udziału w konkursie czytelniczym
pt.: „Tajemnicza moc Matyldy”
 
Cele konkursu:
- popularyzacja twórczości autora: Roald Dahl
- rozwijanie zdrowego współzawodnictwa
- promocja Biblioteki w środowisku
 
 Regulamin konkursu:
  1. Organizator konkursu: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie oraz Szkoła Podstawowa nr 1 w Pszczynie.
  2. Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas II – III.
  3. Każdą szkołę w konkursie może reprezentować 1 drużyna.
  4. Maksymalna liczba osób w drużynie - 3.
  5. Konkurs odbędzie się 22 kwietnia 2010 roku, o godz. 10.00 w Szkole Podstawowej nr 1 w Pszczynie.
  6. Udział w konkursie należy zgłosić do 31 marca 2010 r w M-PBP w Pszczynie.
  7. Przebieg konkursu:
  • Pytania i zadania konkursowe ze znajomości książki:
Roald Dahl: „Matylda”
  • Scenka teatralna z lektury konkursowej – czas trwania 3 minuty; ocenie będą podlegać następujące kryteria:
a)      przebranie
b)      gra aktorska
c)      opanowanie tekstu
9. Nad przebiegiem konkursu czuwa komisja powołana przez dyrekcję M-PBP.
  • W kwestiach spornych i nie objętych regulaminem o dalszym przebiegu konkursu decyduje komisja konkursowa.
10. W przypadku zgłoszenia mniej niż czterech drużyn konkurs nie odbędzie się.
11. Wszelkie zapytania prosimy kierować na adres Biblioteki: M-PBP, Pszczyna, ul. Piastowska 1 lub pod numer telefonu: (032) 447-10-06.
 
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH CHĘTNYCH DO UDZIAŁU I SPRAWDZENIA SWOICH UMIEJĘTNOŚCI.