Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Covid-19 a Biblioteka

Treść

Szanowni Państwo,

w związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu
zatrzymanie szerzenia się koronawirusa SARS-COV-2,
sztab kryzysowy z udziałem ministra kultury i dziedzictwa narodowego
zdecydował o czasowym zamknięciu od 12 do 25 marca 2020 r.
instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych.

W związku z ww. informujemy:
Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu

(wraz z Filiami w sołectwach Rudziczka, Kryry, Mizerów i Radostowice)
zostaje tymczasowo zamknięta.

Obecnie (od 26 marca 2020 r.)
Biblioteka w Suszcu wraz z Filiami
nadal nieczynna - DO  ODWOŁANIA.
 
UWAGA
GBP w Suszcu informuje, że Biblioteka w Suszcu
już jest czynna. ZAPRASZAMY od środy - 1 lipca 2020.
 

ZASADY KORZYSTANIA
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu
wraz z Filiami
w czasie epidemii COVID-19

1.W Bibliotece (przy wejściu do pomieszczenia - wypożyczalni) jednocześnie może przebywać
1 osoba.
2. W przypadku nadejścia kolejnej osoby obowiązuje zachowanie odstępu – 2 metry
i poczekanie w kolejce.
3. Każdy użytkownik zobowiązany jest nosić maseczkę i skorzystać z płynu dezynfekującego
do rąk.
4. W trosce o bezpieczeństwo czas usługi ograniczony zostanie do koniecznego minimum.
5. Wprowadzono brak wolnego dostępu do półek – książki do wypożyczenia podaje bibliotekarz.
6. Zalecamy przyjście do Biblioteki z przygotowaną listą konkretnych tytułów. Ich dostępność można sprawdzić w „Katalogu książek” na stronie internetowej Biblioteki: www.biblioteka.suszec.pl
7. Zasady zamawiania książek i realizacji zamówień:
a) zamawianie książek znajdujących się fizycznie (na półce),
b) zamówienie dokonujemy telefonicznie lub e-mailowo
(z danymi załączonymi w „Wykazie bibliotek”),
c) składanie zamówień i rezerwacji książek można także dokonać poprzez otrzymanie loginu
i hasła do indywidualnej karty czytelnika / „Profilu użytkownika” w programie bibliotecznym widocznym na www.biblioteka.suszec.pl.
8. Pozostaje dotychczasowy limit wypożyczeń – 5 książek, jednakże Regulamin GBP w Suszcu nadal dopuszcza wypożyczenie większej ilości - za zgodą bibliotekarza.
9. Wszystkie zwracane książki są poddawane minimum 10-dniowej kwarantannie
(odkładane są na osobne regały; nie mogą być w ww. okresie wypożyczane).
10. Ze względu na usytuowanie placówek w różnych miejscach – budynkach organizacja wypożyczania, w tym czas - dni i godziny otwarcia mogą ulegać zmianom. O ww. zmianach mieszkańcy będą informowani poprzez www.biblioteka.suszec.pl.
11. W przypadku braku możliwości bezpiecznej organizacji wypożyczeń w filii bibliotecznej, ta może być czasowo niedostępna. Informacje dot. ww. zostaną zamieszczone na www.biblioteka.suszec.pl. Potrzebujący będą mogli skorzystać z usług stale dostępnej Biblioteki w Suszcu.
12. W związku z brakiem dostępu do swobodnego poruszania się w pomieszczeniu bibliotecznym, nie jest możliwe korzystanie z czytelni internetowych
(ze stanowiskami komputerowymi z dostępem do Internetu, z możliwością dokonania wydruku). W przypadku konieczności pozyskania kopii dokumentu prośbę o dokonanie wydruku należy nadsyłać na adres gbp@suszec.pl. Po umówieniu e-mailowym lub telefonicznym potrzebny dokument zostanie przekazany osobie zamawiającej ww. usługę.
13. Czytelnik z oznakami choroby tj. kaszel, trudności w oddychaniu, nie zostanie obsłużony
przez bibliotekarza.

WYKAZ BIBLIOTEK

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu
43-267 Suszec, ul. Ogrodowa 22

tel.: 32/44-88-692
e-mail: gbp@suszec.pl
www.biblioteka.suszec.pl
Profil na Facebooku: Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu

Czynna: od poniedziałku do piątku od 9,oo – 19,oo

Filia nr 1 w Rudziczce
43-267 Rudziczka, ul. Pszczyńska 24

Tel.: 32/212-40-02
E-mail: rudziczka@biblioteka.suszec.pl
Profil na Facebooku: Biblioteka Rudziczka

Czynna:
poniedziałek             1200 do 1900
środa                         1200 do 1900
piątek                        1200 do 1800

 

Filia nr 2 w Kryrach
43-265 Kryry, ul. Nierad 86

Tel.: 510 849 569
 E-mail: kryry@biblioteka.suszec.pl

Czynna:
poniedziałek             900 do 1600
wtorek                        900 do 1600
piątek                      1000 do 1600


W czasie wakacyjno-urlopowym Filia w Kryrach
nie będzie czynna w dniach 3-11.08.2020 r.

Filia nr 3 w Mizerowie
43-265 Mizerów, ul. Wyzwolenia 279

Tel.: 32/212-20-93
E-mail: mizerow@biblioteka.suszec.pl
Profil na Facebooku: Biblioteka Mizerów

Czynna:
środa                         1300 do 1900
czwartek                   1300 do 1900
piątek                        1100 do 1900

W czasie wakacyjno-urlopowym Filia w Mizerowie
nie będzie czynna w dniach 15-17.07.2020 r.

 

Filia nr 4 w Radostowicach
43-262 Radostowice, ul. Dworcowa 56

Tel.:  510 296 241
E-mail: radostowice@biblioteka.suszec.pl

Czynna:
poniedziałek             1100 do 1800
środa                         1100 do 1800
piątek                         1100 do 1700


W czasie wakacyjno-urlopowym Filia w Radostowicach
będzie czynna dopiero od 15.07.2020 r.