Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych / 2012 r.

Treść

W ramach Programu Biblioteki Narodowej w Warszawie zrealizowano Zadanie: Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek i związany z tym zadaniem zakup nowości wydawniczych. Na „Wniosek o udzielenie dofinansowania na zakup nowości wydawniczych w 2012 roku ze środków finansowych Biblioteki Narodowej” i na podstawie Umowy - Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu przyznano kwotę 7.300,00 zł. Nowości opatrzono informacją „Zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej”, a wyodrębnioną dokumentację finansowo-księgową opatrzono klauzulą „płatne ze środków finansowych  Biblioteki Narodowej”. W ramach dotacji Biblioteka nabyła 285 publikacji ukazanych drukiem, które rozdysponowano w następujący sposób:
Centrala GBP w Suszcu – 60 wol. / 1265,46 zł
Filie GBP –225 wol. / 6034,54 zł, w tym
- Filia nr 1 w Rudziczce – 55 wol. / 1488,11 zł
- Filia nr 2 w Kryrach – 54wol. / 1458,19 zł
- Filia nr 3 w Mizerowie – 55 wol. / 1488,11 zł
- Filia nr 4 w Radostowicach - 61 wol. / 1600,13 zł.
W 2012 r. obowiązkiem było przeznaczenie min. 1/3 dotacji na nowości dla dzieci i młodzieży – GBP w Suszcu zakupiła 208 tytułów za sumę 4.208,21co stanowi 73% dotacji.