Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

TYDZIEŃ Z INTERNETEM 2014 r.

Treść

Dzięki udziałowi GBP w Suszcu w programie ORANGE DLA BIBLIOTEK
było możliwe zorganizowanie zajęć w ramach obchodów Tygodnia z Internetem/2014

Zobacz także:

http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2933

http://frsi.org.pl/zapraszamy-do-udzialu-w-kampanii-tydzien-z-internetem-2014/#.UzWVlM40-Do

http://www.ceo.org.pl/pl/szkolazklasa2zero/news/tydzien-z-internetem-2014

 

 

Co ze mnie wyrośnie? – relacja z obchodów „Tygodnia z Internetem 2014”
w Gminnej Bibliotece Publicznej Suszcu, Filia nr 4 w Radostowicach

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu po raz kolejny uczestniczyła w obchodach „Tygodnia z Internetem”. Z uwagi na prowadzoną działalność Filii nr 4 GBP oraz biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy we wspólnym pomieszczeniu szkoły, zaplanowano zrealizowanie zajęć edukacyjnych właśnie w tym miejscu. 27 marca 2014 r. do uczestnictwa w spotkaniach zaproszono uczniów z klas III, V i VI.
Nauczyciel bibliotekarz z SP – Stefania Zembala i bibliotekarka z GBP- Ewa Pala przygotowały z materiałów dostępnych na stronie Biblioteki.org - 45-minutowe zajęcia dla dzieci ze szkoły podstawowej. Posłużono się prezentacją multimedialną, ekranem, rzutnikiem i laptopem, kartami pracy dla grup, fiszkami z rysunkami zawodów, plakatami promującymi akcję, tablicą flipchart oraz różnymi przedmiotami będącymi atrybutami poszczególnych profesji. Do spotkania bibliotekarki zaadaptowały scenariusz „Co ze mnie wyrośnie?” oraz wykorzystały własne pomysły. Ze względu na wiek uczestników przygotowano dwie wersje spotkania: dla młodszych dzieci - z przewagą elementów graficznych i dramy oraz dla starszych - z kartami pracy.
 
Na wstępie panie bibliotekarki przywitały uczniów. Wszyscy zasiedli do dużego stołu, a Pani Ewa przeprowadziła krótką pogadankę z dziećmi, na temat tego kim chcieliby zostać w przyszłości i czy wiedzą jakie umiejętności powinny posiadać, aby wykonywać swój wymarzony zawód.
Pojawiły się dość ciekawe propozycje – np. jeden z chłopców chciałby być biznesmenem, dlatego jego zdaniem musi być dobry z matematyki i angielskiego, uwielbiać szybkie samochody i być przystojny. Aby być aktorką,  jedna z dziewczynek wskazywała, że należy się  ładnie wysławiać i nie powinna się bać występować publicznie, a umiejętności te ćwiczyć  już od najmłodszych lat.
Następnie zaproszono chętnych uczestników do zapoznania się z zawartością tajemniczej skrzynki. Wybrani uczniowie pojedynczo podchodzili do koszyka zakrytego czarnym kocem. Losowali z umieszczonych tam przedmiotów po jednym atrybucie zawodu i przed klasą odgrywali scenkę z życia. Zadaniem pozostałych kolegów było odgadnięcie jaki to zawód. Zabawa nieco się wydłużyła, ponieważ klawiatura czy mleko może być kojarzone z różnymi profesjami, a dodając do tego dziecięcą wyobraźnię, lista osób związanych z poszczególnym atrybutem może być jeszcze o wiele dłuższa. Ale i tak uciechy i chętnych było co niemiara.
Na chwilę wytchnienia, młodsze dzieci otrzymały karteczki z rysunkami zawodów w pięciu kolorach:
niebieskie - zawody związane z pracą z ludźmi (np. nauczyciel, lekarz, pielęgniarka, ekspedientka, stewardesa, fryzjer),
zielone –zawody związane z naturą (np. leśnik, rolnik, ogrodnik, weterynarz, woźny),
pomarańczowe - zawody związane z techniką (np. konstruktor, mechanik, inżynier, budowniczy),
różowe - zawody związane ze sztuką (np. muzyk, plastyk, rzeźbiarz, aktor),
żółte - zawody związane z liczeniem, znakami (np. astronom, matematyk, analityk, bankowiec).
Otrzymane materiały pozwoliły podzielić klasę na 5 grup. Dzieci na arkuszach szarego papieru wypisywały rozpoznane profesje i starały się wspólnie określić jakie umiejętności i predyspozycje powinny kształtować i rozwijać, aby wykonywać zawód w danej grupie. Charakterystyka każdego fachu zajęła im około 10 minut, a następnie uczestnicy prezentowali swoje pomysły kolejno przed klasą.
Starsze dzieci –z klasy VI, zostały podzielone na 3 grupy. W ramach wyznaczonego podziału dopasowywały na przygotowanych kartach pracy - nazwy zawodów związane z pracą w filmie, operze i cyrku. Uczestnicy mieli na to 5 minut, następnie przed klasą prezentowali swoje pomysły.
Takie same karty pracy umieszczono na tablicy, gdzie w trakcie omawiana, przedstawiciele grup zapisywali swoje rozwiązania, a panie bibliotekarki wraz z opiekunami weryfikowały poprawność udzielonych odpowiedzi.
Na zakończenie, bibliotekarka zaprosiła uczestników do udziału w quizie „Najbardziej tajemnicze zawody świata”. Przypomniano dzieciom cele organizatorów obchodów „Tygodnia z Internetem” i rozpoczęto właściwą część zabawy. Wszystkie trzy grupy dzieci bardzo chętnie wzięły w niej udział i z reguły na pytania odpowiadały poprawnie. Systematyzując nabytą na zajęciach wiedzę, prowadzące prosiły o przypomnienie o czym rozmawialiśmy, jakie zawody poznaliśmy, jakie umiejętności trzeba kształtować i czy pamiętają kto chce w przyszłości wykonywać jaki zawód. Na pamiątkę uczestnictwa każde dziecko otrzymało imienny dyplom i zakładkę promującą akcję.
W sumie w Filii nr 4 w Radostowicach przeprowadzono 3 zajęcia po 45 minut, w których uczestniczyło 70 dzieci - uczniów Szkoły Podstawowej z klas III, V i VI wraz z 3 opiekunami i 2 bibliotekarkami. Zajęcia cieszyły się popularnością wśród uczniów, a tematyka i sposób pracy z uczestnikami zainteresowały pedagogów, którzy bezpośrednio nie mogli wziąć udziału w obchodach „Tygodnia z Internetem”. Przygotowane przez bibliotekarki materiały z pewnością zostaną jeszcze wykorzystane w najbliższym czasie.

 

Dzięki udziałowi GBP w Suszcu w programie ORANGE DLA BIBLIOTEK było możliwe zorganizowanie ww. zajęć.