Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Akcja: WOLNOŚĆ CZUJESZ TO?

Treść

„Wolność czujesz to?” to akcja realizowana wspólnie przez wydawnictwo Zysk i S-ka, Fundację Forum Obywatelskiego Rozwoju
oraz Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. 

Celem Akcji „Wolność: czujesz to?” jest wspieranie dostępu do kultury i sztuki, wsparcie bibliotek publicznych w propagowaniu i upowszechnianiu czytelnictwa wśród młodzieży oraz  wspieranie nowoczesnych form pracy z książką.
Cele te są jak najbardziej zgodne z planami działalności i zadaniami oraz celami statutowymi GBP w Suszcu.
Dlatego też suszecka Biblioteka włączyła się ww. akcji. Dzięki udziałowi Biblioteka otrzymała 1 egzemplarz książki pt. „Odkrywając wolność. Przeciw zniewoleniu umysłów” prof. Leszka Balcerowiczaj wydanej przez Wydawnictwo Zysk i S-ka. Ponadto Biblioteka otrzyma rabat na zakup książek w ww. wydawnictwie.
Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego zajęła się naborem bibliotek do Akcji oraz przygotowała scenariusz zajęć, według którego zostanie przeprowadzone spotkanie - w formie debaty oksfordzkiej [do 11 kwietnia 2014 r.].
Za najlepsze sprawozdanie / relację ze spotkania Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju zorganizuje w 3 bibliotekach RP spotkanie z prof. L. Balcerowiczem.
Czy nam się uda? Nie wiemy, ale próbujemy nowych form pracy z czytelnikiem
oraz rozszerzamy swoją działalność proczytelniczą.