Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

PODSUMOWANIE

Treść

PODSUMOWANIE:  OFLAJNOWO  i  WIRTUALNIE

Dziękujemy pedagogom i dyrekcjom placówek oświatowych Gminy Suszec za współpracę
i pomoc przy organizacji majowego święta - Tygodnia Bibliotek/2013.
Inicjatorem  jest Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, prowadzi ten program, promuje czytelnictwo i biblioteki oraz zwraca uwagę na rolę bibliotek w poprawie jakości życia
i edukacji. Natomiast lokalnie, w akcję tę jak zwykle włączyła się Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu. 
Hasło tegorocznego Tygodnia „Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych” pozwala
w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w naszych placówkach, ukazuje, że biblioteka jest miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd. 
Hasło to jest także zgodne z wizerunkiem i kierunkiem działań suszeckiej biblioteki.

Biblioteka wychowankom naszych szkół zaoferowała  spotkania z literatami:
Elżbietą Bednarczyk - wieloletnią mieszkanką Australii, z regionalistką i autorką wielu książek w gwarze śląskiej - Anną Stronczek z Kłokocina oraz z autorem ponad 100 bajeczek dla dzieci - Wiesławem Drabikiem z Krakowa. Wirtualnie (przez Skype’a) spotkano się
z młodą pisarką, warszawianką Gają Kołodziej.

Jak co roku zaproszono na lekcję biblioteczną, połączoną z Pasowaniem na Czytelnika, uczniów klasy Ia z wych. Gabrielą Sputek i Ib z Anną Gronowską z SP w Suszcu. Podobne lekcje z cyklu „Z książką za pan brat” odbyły się w SP w Radostowicach.

Oczywiście nie zapomniano o najmłodszych - z Przedszkola Publicznego w Suszcu, którzy obejrzeli prezentację o psiakach łobuziakach i kocich bohaterach znanych bajek. Taka też była prezentowana w Filii w Mizerowie, gdzie placówkę odwiedziła grupa uczniów pod
op. Aleksandrą Olesz z prezentem – zebranymi maskotkami do bibliotecznego kącika malucha.

Młodzież suszecka po raz kolejny zebrała się by kontynuować tworzenie bloga „Suszeckie Skarby Przeszłości”. Niezmordowana p. Basia Szweda z Radostowic uczyła kolejnych chętnych tworzenia ikon.

Pasjonaci i przedstawiciele Śląskiego Związku Pszczelarzy - Tadeusz Małys z Kryr
oraz Józef Kołodziejczyk z naszej Branicy i Eugeniusz Kempny z Kleszczowa edukowali 
tym razem dzieci i młodzież z Suszca.

Bibliotekarze wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” propagującej rower jako środek lokomocji i testowali w swoje święto – Dzień Bibliotekarza – gminny szlak rowerowy.

Nie zapomniano też o gimnazjalistach. Dla nich właśnie przyjechali krakowscy aktorzy
ze spektaklem „Oflajnowo”, a młodsi zobaczyli widowisko „Zalogowany”.  Trzeba uświadamiać młodym ludziom o zagrożeniach płynących z Internetu. O tym już wiedzą dorośli i poznają to medium jako wspaniałe narzędzie do zdobywania informacji, wymiany poglądów i porozumiewania się biorąc udział w kolejnym kursie komputerowym.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w tej ogólnopolskiej akcji i ZAPRASZAMY
na zajęcia wakacyjne „SIECIAKI NA WAKACJACH”:  z piknikiem 26 lipca od 11,00-14,00,
z zajęciami świetlicowymi i nauką j. angielskiego dla dzieci i dorosłych.

Pracownicy GBP w Suszcu