Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Podsumowanie zajęć

Treść

 

W ramach obchodów DBI w czasie każdego dnia ferii zimowych od 17-28 stycznia 2011 r. [w godz. od 12,oo-14,oo] prowadzone były zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży.
Uczestnicy odwiedzali tylko i wyłącznie z bezpieczne strony internetowe, polecane przez organizatorów DBI 2011. Ponadto korzystali z kursów e-learningowych udostępnionych na stronie www.dzieckowsieci.pl, rozwiązywano quizy, zagadki, rebusy, odbywały się pogadanki nt. bezpiecznego i mądrego korzystania z Sieci oraz zagrożeń, jakie niesie za sobą Internet, wyświetlano na dużym ekranie spoty reklamowe DBI oraz prezentację multimedialną pt. „Bezpieczny Internet. Bezpieczne dzieci”. Łącznie  z zajęć skorzystało 50 osób.  
28 stycznia 2011 r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania związane z DBI, w którym uczestniczyło 16 osób, najaktywniejszym uczestnikom zajęć wręczono nagrody i dyplomy.