Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

JUBILEUSZ 65-LECIA BIBLIOTEKI

Treść


 

 

To już 65 lat…

 

14 listopada br. Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu obchodziła swoje jubileuszowe święto.

 

Biblioteka suszecka była pierwszą instytucją kultury, która w okresie powojennym zaczęła działać na terenie Gminy Suszec. Do dzisiaj jej Misją  jest praca w służbie czytelnikowi i użytkownikowi biblioteki oraz działalność na rzecz i potrzeby lokalnej społeczności. Wcześniejsza Wizja – Biblioteka jako instytucja nowoczesna, prężnie działająca i potrzebna lokalnej społeczności – staje się już faktem: pozyskiwanie środków pozabudżetowych, uczestnictwo w kampaniach społecznych, akcjach i konkursach, wiele udanych działań. Ostatni „Ranking Bibliotek” Rzeczpospolitej i Instytutu Książki udowadnia, że starania są zauważalne. Wśród ankietowanych bibliotek publicznych Polski - suszecka zajęła 31 miejsce, ale biorąc pod uwagę tylko woj. śląskie – 5. miejsce (2. wśród gmin wiejskich).

 

W dniu jubileuszu zespół pracowniczy Biblioteki spotkał ogromny zaszczyt - została wyróżniona Złotą Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego. W imieniu Sejmiku Województwa Śląskiego Odznakę wręczył Z-ca Przewodniczącego Kapituły p. Marian Jarosz. Wcześniej, w 2013 w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Bibliotekarza w Raciborzu, Srebrną Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego została przyznana prowadzącej placówkę – Gabrieli Folek.

 

Aktywność suszeckiej instytucji jest także zauważana przez Bibliotekę Śląską. Pracownikom Biblioteki z Centrali w Suszcu i 4 Filii, z sołectw Rudziczka, Kryry, Mizerów i Radostowice, przedstawiciele Biblioteki Śląskiej wręczyli pamiątkowe statuetki i podziękowano za rzetelną i wieloletnią pracę na rzecz rozwoju biblioteki i czytelnictwa w Gminie Suszec.

 

Rok 2014, obchodzony jako Rok Czytelnika, stał się też okazją podziękowania najwierniejszym czytelnikom Biblioteki. Wśród 31.uhonorowanych najaktywniejszych czytelników szczególnie wyróżniła się suszczanka Gabriela Florczak. Nie zapomniano także o prekursorce pozytywnych zmian w Gminie Suszec. To Pani RÓŻA CZEMBOR, wieloletni kier. GBP i GOK w Suszcu, walczyła o nowe lokale dla bibliotek i poprawę warunków pracy. To za jej staraniem Centrala Biblioteki znalazła swoją siedzibę w 1991 r. w nowym pawilonie - Domu Kultury w Suszcu.
Podziękowano także za wieloletnią współpracę z Biblioteką liderom, aktywistom i społecznikom Gminy: Józef Kołodziejczyk, Alfred Kotas, Tadeusz Paszek, Jan Koch, Dorota Chmiel , Małgorzata Gosek, Anna Kine i Państwo Szenderowie.

 

Pamiętano także o Dyrekcjach i pedagogach, i co oczywiste – nauczycielach-bibliotekarzach, lokalnych szkół, dzięki którym możliwa jest realizacja zamierzeń i zadań statutowych Biblioteki.

 

Z ogromną radością przyjęto podziękowania także z ich strony i Dyrektora GZOiS p. Zbigniewa Łozy. Listy gratulacyjne wręczyli także Dyrektorzy i Przedstawiciele Bibliotek Powiatu Pszczyńskiego oraz Wójt Gminy Suszec p. Marian Pawlas i Przewodniczący Rady Gminy Suszec p. Andrzej Urbanek.

 

Po części oficjalnej nadszedł czas na zasłużoną chwilę relaksu - na scenie pojawił się CZESŁAW JAKUBIEC. Tenor, komik i satyryk od lat zaraża innych muzyką klasyczną. Program „Muzyka żartem śpiewana” wykonany przy akompaniamencie fortepianu, w towarzystwie Marka Żyły i Tomasza Śliwińskiego, dostarczył wszystkim niewyczerpalnego źródła energii. Swoim występem udowodnił, że potrafi śpiewająco łączyć muzykę, komizm i satyrę z interaktywną zabawą.

 

Po 19,00 nie nastąpił finał – goście zostali zaproszeni do „Cafe Gaudi”, gdzie przy dobrej muzyce zespołu INPLUS można się było bawić do nocy (wstęp wolny!).

Za pomoc i wsparcie w przygotowaniu naszego wspólnego święta dziękujemy Prowadzącemu – Prezesowi Związku Górnośląskiego Koło Suszec p. Wojciechowi Lali, Łukaszowi Majorowskiemu z Działu Promocja Urzędu Gminy oraz pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury w Suszcu. Wszystkim, którzy poświęcili swój wolny czas i zechcieli z nami spędzić piątkowe popołudnie  – serdecznie dziękujemy. Ponownie spotkamy się za 5 lat, kiedy to będziemy świętować 70-lecie powstania GBP w Suszcu.

 

 

 

Z poważaniem, pracownicy GBP w Suszcu
FOTO - relacja
z jubileuszowych obchodów
65-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Suszcu

Gościem wieczoru był Czesław Jakubiec- muzyk, komik, satyryk, absolwent wydziału wokalno-aktorskiego Akademii Muzycznej w Łodzi. Właśnie w okresie studenckiej śmiałości
i młodzieńczych ideałów zrodził się ambitny pomysł, aby bawić i zarażać innych muzyką klasyczną. W Suszcu udało mu się rozbawić widzów do łez i wprowadzić widzów  w fantastyczny nastrój. Czesław Jakubiec jest artystą o „dwóch twarzach” i milionach żartobliwych wcieleń. Świetnie, z przymrużeniem oka zaprezentował na scenie arie operetkowe, pieśni Stanisława Moniuszki, etiudy Chopina czy utwory Mieczysława Fogga, tworząc widowisko, które zaskakuje formą i rozbawia treścią. Trwający około godziny program wykonany przy akompaniamencie fortepianu, w towarzystwie Marka Żyły i Tomasza Śliwińskiego dostarczył nam wszystkim niewyczerpalnego źródła energii. Swoim występem udowodnił, że potrafi śpiewająco łączyć muzykę, komizm i satyrę z interaktywną zabawą.
Zespół INPLUS w składzie: Edyta Lapczyk, Justyna Janik i Andrzej Januszek
Zob.: http://www.inplus.cieszyn.pl/