Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs fotograficzny

Treść

KONKURS FOTOGRAFICZNY

"Miejsca, które warto zobaczyć w mojej miejscowości"

 

Ogólne zasady regulaminowe:

1. Organizator: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie;

2. Współorganizatorzy: GBP Goczałkowice Zdrój, GBP Kobiór, GBP Miedźna, GBP Pawłowice, GBP Suszec.

3. Cel konkursu:

a. promocja walorów krajobrazowych i architektonicznych powiatu pszczyńskiego

b. popularyzacja dziedziny sztuki jaką jest fotografia.

4. Przewidziano nagrody rzeczowe dla najlepszych prac.

5. Efektem konkursu będzie wystawa nagrodzonych i wyróżnionych zdjęć.

Szczegółowy regulamin:

1. Ogłoszenie konkursu 1 czerwca 2009 roku.

2. Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie od 1 do 3 prac fotograficznych o maksymalnym rozmiarze 15 x 21 cm na

adres organizatora lub współorganizatorów.

3. Tematyka prac: ciekawe i urokliwe miejsca Gminy Suszec

4. Do prac dołączamy kopertę  z danymi autora  (imię, nazwisko, adres, telefon) i oświadczenia, że:

a. prace są autorstwa uczestnika konkursu

b. autor zdjęć wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie i publikowanie swoich prac w wydawnictwach organizatora i

współorganizatorów oraz środkach masowego przekazu.

5. Zamknięcie konkursu 15 września 2009 roku.

6. Prace oceni jury powołane przez dyrektora Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie.

7. Zdjęcia nadesłane na konkurs pozostają własnością Biblioteki.

8. Informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerami telefonów:

032 210 42 44          (M-PBP Pszczyna, Jolanta Kalafarska)

032 210 77 39          (GBP Goczałkowice Zdrój)

032 218 86 36          (GBP Kobiór)

032 449 12 90          (GBP Miedźna)

032 472 21 98          (GBP Pawłowice)

032 44 88 692          (GBP Suszec)