Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Kampania

Treść

 

Kampania "Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu"
 
GBP w SUSZCU
wraz z Filiami w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i w Radostowicach
także bierze udział w kampanii 
"Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu".
 
Internet daje swobodny dostęp do informacji, wiedzy i kultury, ale może być także źródłem zagrożeń, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Dlatego tak ważne jest odpowiednie przygotowanie młodych osób do korzystania z sieci – wykształcenie u nich właściwych nawyków i bezpiecznych zachowań w Internecie. Inicjatorzy kampanii "Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu": Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft, zapraszają biblioteki w całej Polsce do podjęcia działań edukacyjnych na rzecz bezpiecznego używania Internetu.
Od 21 listopada 2011 roku wszystkie biblioteki w Polsce mogą bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne.
Są to kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu:
·        "3…2…1 Internet" dla uczniów klas IV-VI wykorzystujące kreskówki i inne formy edukacji przez zabawę. Morał płynący z każdego odcinka prezentowany jest przez kierowcę rajdowego Krzysztofa Hołowczyca.
·        "W Sieci" dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych, przedstawiające zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie w konwencji talk-show. W roli prowadzącej program występuje piosenkarka Ewa Farna.
 
Kursy prezentują takie zagadnienia, jak:
- cyberprzemoc - jak uniknąć nękania lub szantażowania przy użyciu Internetu,
- kontakty online - jak bezpiecznie zawierać znajomości w Internecie,
- ochrona prywatności - o możliwych konsekwencjach umieszczania w Internecie zbyt wielu informacji na swój temat,
- poszanowanie własności intelektualnej,
- uzależnienie od Internetu.
 
Zadaniem biblioteki jest umożliwienie młodym użytkownikom ukończenia takiego kursu przy użyciu komputerów w bibliotece - młode osoby mogą przejść kurs samodzielnie!
Dodatkowo, na platformie e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki znajduje się kurs "Dziecko w Sieci", przygotowany z myślą o dorosłych: nauczycielach, bibliotekarzach i innych profesjonalistach pracujących z dziećmi i młodzieżą. Przejście kursu zajmuje około 80 minut i pozwala zapoznać się z problemami i zagrożeniami, jakie mogą napotkać młodzi użytkownicy Internetu.
Dzięki włączeniu się w kampanię nasza biblioteka także może:
-
uczyć młodych ludzi bezpiecznych zachowań w Internecie,
- chronić dzieci i młodzież przed wieloma potencjalnie groźnymi sytuacjami związanymi korzystaniem z sieci,
- wzmocnić wysiłki edukacyjne rodziców i szkoły w tym obszarze,
- zwiększyć swoje znaczenie nie tylko w oczach rodziców i szkoły, ale także lokalnej społeczności i władz.
Młodzi użytkownicy biblioteki, aby zarejestrować się na platformie e-learningowej, powinni zgłosić się do Biblioteki, a tutaj:
-
wejść na www.fdn.pl/kursy/biblioteki.
-
kliknąć w przycisk "rejestracja ucznia".
-
wypełnić formularz rejestracyjny, podając między innymi kod aktywacyjny otrzymany od bibliotekarza.
Po zakończeniu rejestracji, logując się przy użyciu właściwego loginu i hasła, młodzi użytkownicy biblioteki mogą korzystać z przygotowanych dla nich kursów "3…2…1…Internet" lub "W Sieci".
 
W celu przybliżenia ww. tematu polecamy odwiedzić podobne strony:
 
Dodatkowe informacje o realizowanych działaniach Biblioteki:
 
Platforma e-learningowa z kursami bezpiecznego korzystania z Internetu będzie dostępna do 21 listopada 2012 r.
Osoby, które jeszcze nie skorzystały z oferty odbycia kursów – SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI!
Nasza Biblioteka bierze również udział w konkursie,
ale o jego wynikach dowiemy się dopiero 11 października 2012 r.
 

 

A oto efekt ich pracy - dyplomy.

 

Już tyle osób otrzymało dyplomy poświadczające ukończenie kursu.

 

 

 

Jak widać - uczniowie Szkoły Podstawowej w Radostowicach aktywnie włączyli się do udziału w Kampanii.

 

 

 

KAMPANIA  w  GMINIE SUSZEC
 
Mimo, że dzieci szkolne edukowane są w temacie bezpiecznego korzystania z Internetu, nie o wszystkich przestrogach pamiętają i dlatego stale należy im o zagrożeniach przypominać.
Dlatego też GBP w Suszcu (Centrala i 4 Filie) biorą udział w ogłaszanych akcjach i kampaniach propagujących bezpieczne używanie Internetu i zapraszają na zajęcia komputerowe z dostępem do kursów e-learningowych.
W styczniu br. po otrzymaniu e-maila z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego [http://www.frsi.org.pl/] pracownicy Biblioteki zainteresowali się nową propozycją – udziałem w kampanii BIBLIOTEKA – MIEJSCE BEZPIECZNEGO INTERNETU.
 
Kampania zainicjowana przez Fundację Dzieci Niczyje, FRSI, Fundację Orange i Microsoft pozwala bibliotekom podejmować działania edukacyjne na rzecz bezpiecznego używania Internetu.
Udostępniono 2 kursy, dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów,
mające na celu popularyzację zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych użytkowników.
Biblioteki publiczne w całej Polsce, także z terenu naszej gminy, mogą bezpłatnie korzystać z platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne z kursami.
Temat nam nieobcy, ze względu na to, że GBP w Suszcu już od kilku lat włącza się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu, organizuje kursy dla seniorów i „młodszych” dorosłych „Podstawy obsługi Komputera”, a latem br. zorganizowano wakacyjny piknik edukacyjny „Sieciaki na wakacjach”.
Po zapoznaniu się przez bibliotekarzy z platformą e-learningową „Biblioteka – miejsce bezpiecznego Internetu”, pracownicy rozpoczęli lokalną popularyzację tej kampanii.
W naszej gminie, promowane były głównie w lutym, w czasie ferii zimowych. Zareklamowano je także 31 marca w czasie międzynarodowego przedsięwzięcia „Nocy z Andersenem”, w maju w czasie obchodów IX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek, w czerwcu w czasie XI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom oraz przypomniano o niej 27 lipca w czasie wakacyjnej akcji „Sieciaki na wakacjach”.
Wyłożono ulotki i wywieszono plakaty we wszystkich placówkach bibliotecznych i szkolnych Gminy Suszec.
Szczegółowe informacje udzielane były już na miejscu, w bibliotece, a w godzinach otwarcia placówek bibliotecznych bibliotekarze udostępniali użytkownikom bibliotek loginy i hasła dostępu do kursów.
W Czytelniach Internetowych ze stanowiskami otrzymanymi dzięki udziałowi w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek oraz w Centrum Kształcenia na Odległość na Wsiwyłożono wykaz z listą zalecanych dla dzieci bezpiecznych stron internetowych.
Wykonano 2 wystawy tematyczne, a na tablicach informacyjnych zawieszono materiały przybliżające tematykę.
Na łamach lokalnego miesięcznika
informacyjno-kulturalnego zamieszczono informacje o prowadzonej akcji:
1. Folek Gabriela: Ferie w bibliotece // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 2 (211), s. 8.
2. Folek Gabriela: Wyruszmy razem w cyfrowy świat. Bezpiecznie // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 3 (212), s. 7-8.
3. Folek Gabriela: Czytajmy dzieciom // Nowiny Suszeckiej Gminy. – 2012, nr 7 (216), s. 6.
 
LINKI ZWIĄZANE Z KAMPANIĄ:
 
PREZI: http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=77043&site_id=77111,
STRONA WWW:
http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=77043&site_id=76208,
SERWIS SPOŁECZNOŚCIOWY:
http://www.facebook.com/#!/photo.php?fbid=422050551171767&set=a.196358453740979.46598.192554664121358&type=1&theater,
http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Gminna-Biblioteka-Publiczna-w-Suszcu/192554664121358,
http://prezi.com/p0qdluwh9agf/biblioteka/,
PORTAL GMINY SUSZEC: http://www.suszec.pl/?id=wiadomosci&nrwiad=581785,
PORTALREGIONALNY: http://www.rozrywka.pless.pl/wiecej.php?action=pokaz&id=24895&akt=1,
FERIE ZIMOWE:
http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=73590&site_id=76639,
SIECIAKI NA WAKACJACH:
http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=77911&location=f&msg=1&lang_id=PL,
NOC Z ANDERSENEM:
http://www.biblioteka.suszec.pl/index.html?id=73251&site_id=76684.
 
NAZWA INSTYTUCJI / ORGANIZACJI – PARTNERÓW BIBLIOTEKI W KAMPANII:
 
1. Szkoła Podstawowa w Suszcu
2. Gimnazjum Publiczne w Suszcu
3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Rudziczce
4. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kryrach
5. Gimnazjum Publiczne w Kryrach
6. Zespół Szkono-Przedszkolny w Mizerowie
7. Szkoła Podstawowa w Kobielicach
8. Szkoła Podstawowa w Radostowicach
9. Gimnazjum Publiczne w Radostowicach
ORAZ:
- Filia GBP nr 1 w Rudziczce
- Filia GBP nr 2 w Kryrach
- Filia GBP nr 3 w Mizerowie
- Filia GBP nr 4 w Radostowicach.
 
OPIS ROLI PARTNERÓW W KAMPANII:
 
Ww. instytucje - placówki oświatowe zostały powiadomione o kampanii poprzez przekazane do wywieszenia w bibliotekach szkolnych i na korytarzach szkół przygotowane plakaty z informacją o możliwości odbycia kursów w placówkach bibliotecznych. Dodatkowo nauczyciele-bibliotekarze rozdawali ulotki. W czasie apelu szkolnego, 30 maja br. w sali widowiskowej SP w Suszcu, wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni do uczestnictwa w kursach.
W Filii GBP nr w Radostowicach, usytuowanej we wspólnym pomieszczeniu z Biblioteką szkolną, Dyrektor SP w Radostowicach, po zauważeniu możliwości odbywania tego rodzaju kursów (na miejscu, w budynku szkolnym), zadecydowała o delegowaniu uczniów do Biblioteki do odbycia ww. Ze względu na udostępnione tylko dwa stanowiska komputerowe z ww. kursem, uczniowie zgłaszali się kolejno, w różnych godzinach i dniach. Nauczyciele i bibliotekarz szkolny byli bardzo zadowoleni z takiej oferty – przygotowanych w ciekawej formie kursów edukacyjnych.
 
 
 
 A oto wyniki – UCZESTNICY KAMPANII:
- dzieci i młodzież – 147 (118 os. otrzymało dyplomy),
- dorośli – 11 osób (8 bibliotekarzy, 1 nauczyciel, 2 nauczycieli-bibliotekarzy).


Z OSTATNIEJ CHWILI:
Znane są już wyniki konkursu "Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu". Jury nagrodziło 10 bibliotek oraz dziesięcioro młodych użytkowników bibliotek - uczestników e-learningowego kursu bezpiecznego korzystania z Internetu. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach:
I. Relacja multimedialna; zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu relacji multimedialnej z przeprowadzonych działań edukacyjnych i umieszczenie jej w serwisie YouTube lub w serwisie prezi.com,
II. Fotorelacja; zadanie konkursowe polegało na zamieszczeniu relacji (opis i zdjęcia) podsumowującej przeprowadzone zajęcia edukacyjne na wybranej witrynie internetowej.

Wyniki podane są na stronie: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2139
.

Placówki biblioteczne Gminy Suszec także brały udział w ww. konkursie. GBP w Suszcu nie zdobyła nagrody, ale brała udział w kampanii i popularyzowała zasady bezpiecznego korzystania z Internetu wśród młodych użytkowników bibliotek.