Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

28 czerwca 2012 - I spotkanie członków Gminnej Koalicji

Treść

28 czerwca 2012 r. w GBP w Suszcu odbyło się I spotkanie członków Gminnej Koalicji (Partnerstw) na rzecz rozwoju bibliotek 2012 r. , w którym wzięło udział 19 osób.  Spotkanie prowadziła pani Alina Hałoń, opiekunka regionalna,
prowadząca szkolenia z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
Kolejne spotkanie zaplanowano na wrzesień 2012 r.

 

Więcej o Gminnych Koalicjach:

1) http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/gminne_koalicje_i_runda_prb

2) http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/partnerstwa_lokalne_ii_runda

3) http://slaskieprb.blogspot.com/

4) http://www.bs.katowice.pl/udostepnione/regulamin_konkursu_2012.pdf

5) http://www.biblioteki.org/pl/dla_uczestnikow/gminne_koalicje_i_runda_prb/budowanie_gminnych_koalicji

6) http://www.biblioteki.org/pl/galeria/pokaz/629

7) http://www.filantropia.org.pl/pl/content/index/read/id/539/title/program_rozwoju_bibliotek.html

8) http://www.biblioteki.org/druga_runda_programu

RELACJA

   Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu, zorganizowała 28 czerwca br. pierwsze spotkanie związane z tworzeniem Gminnych Koalicji (Partnerstw). Utworzenie Gminnej Koalicji na rzecz Rozwoju Bibliotek i Lokalnego Partnerstwa ma nam pomóc m.in. przy realizacji jednego z obszarów działań Programu Rozwoju Bibliotek, jakim jest „Promocja bibliotek”, ukazywanie biblioteki  jako atrakcyjnego miejsca spotkań oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku bibliotekarza.
   GBP w Suszcu zgłosiła swój udział w II Rundzie Programu Rozwoju Bibliotek jako Biblioteka Wiodąca. Wiąże się to z wykonaniem zadania zawiązania wokół biblioteki lokalnego partnerstwa, skupiającego przedstawicieli miejscowych instytucji i osób chcących systematycznie wspierać rozwój biblioteki. Współpraca taka, z ludźmi mogącymi wpłynąć na kształtowanie oferty kulturalnej, pozwoli pokazać ważną rolę biblioteki jako miejsca dostępu do wiedzy, informacji i
kultury.
   Spotkanie, o charakterze lokalnym, mogło się odbyć dopiero wtedy, gdy biblioteka opracowała „Plan rozwoju biblioteki na lata 2012 – 2015”, a ten  został zaakceptowany.
   Wg umowy, Biblioteka miała otrzymać  wsparcie wykwalifikowanego animatora, który pomoże powołać takie porozumienie i poprowadzi dwa pierwsze spotkania z udziałem sprzymierzeńców biblioteki.
   I tak się też stało w Suszcu.
   By wspomóc przy inicjacji tworzenia lokalnego partnerstwa, i dalej je koordynować, zawitała do Suszca Pani Alina Hałoń, opiekunka regionalna , trenerka i ekspertka Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej.
   W spotkaniu wzięło udział 19 osób, w tym 11 Partnerów Lokalnych. Pani Alina, prowadząca wcześniej warsztaty dla bibliotekarzy „Planowanie Rozwoju Biblioteki”, poznała już możliwości pracowników GBP w Suszcu, ich plany i zamierzenia, ale nie miała jeszcze okazji poznać naszych wspaniałych liderów lokalnych, pasjonatów, hobbystów i społeczników. Zaproszeni goście już od lat współpracują z Biblioteką, poprzez udostępnianie swoich prywatnych zbiorów do ekspozycji, udział w warsztatach etnologicznych, spotkaniach literackich, biesiadach poetycko-muzycznych, występowali na wieczorkach walentynkowych, prowadzili nieodpłatnie pokazy i prelekcje oraz pomagali w organizacji spotkań na terenie placówek oświatowych. Wśród nich znaleźli się także przedstawiciele stowarzyszeń, związków i organizacji pozarządowych, z którymi jeszcze dotychczas pracownicy biblioteki nie nawiązali współpracy, ale powstały nowe pomysły i nastał czas na ich realizację.
   Każdy z uczestników mówił o swoich zainteresowaniach, opowiedział o swojej działalności, zrealizowanych projektach i planach na przyszłość, lokalnych bolączkach i sukcesach. Na pierwszym spotkaniu Lokalnych Partnerów trudno było przyjąć jednoznaczną decyzję o kierunku zmian. Z całą pewnością dotychczasowa działalność będzie dalej prowadzona, kontakty utrzymane, a pomysły nowej działalności zostaną skonkretyzowane na kolejnym spotkaniu. To przewidziano po okresie wakacyjno-urlopowym, na przełomie września i października.
   Miłą niespodziankę sprawiła nam jedna z uczestniczek, Pani Anna Kine.
   Pani Ania jest autorką książki „Życie religijno-kulturalne w parafii św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Suszcu w latach 1920-1956” wydanej nakładem Urzędu Gminy w Suszcu. Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” wydało „Perły ziemi pszczyńskiej”, gdzie jedną z „pereł” naszej ziemi okazała się Pani Kine. Pedagog i bibliotekarz pszczyński, p. Barbara Solarska, w publikacji „Zespoły ludowe Ziemi Pszczyńskiej”, także wspomina o p. Ani i o wywodzącym się z Suszca Ludowym Zespole Teatralnym. Inicjatorką jego powstania była właśnie Pani Ania.  Najpierw była jego kierownikiem, reżyserem i aktorką. Do przedstawień do dzisiaj wykorzystuje stroje „chłopionek” ze swojej ogromnej kolekcji.
   Swoją miłością do śląskiej kultury i szacunkiem do tradycji również z nami, uczestnikami spotkania, chciała się podzielić i przypomnieć, jak ważne jest kultywowanie rodzimej kultury. I udało Jej się to. Jako wcześniejsza dyrektor okolicznych szkół i wieloletni pedagog, potrafi przekazać wiedzę i zainteresować tematem. Przybyła na spotkanie w przepięknym „żuroku”, pokazała przyniesione jakle, kiecki i zopaski. Pani Alinie podarowała opracowany folder nt. śląskich strojów ludowych z naszego terenu. Myślimy, że będzie jeszcze niejedna okazja do prezentacji tej wspaniałej kolekcji.
   Drugie spotkanie z Partnerami Biblioteki po wakacjach, w czasie którego, ze strony naszych Partnerów, kolejne niespodzianki.
   A do tego czasu przygotowujemy się do udziału w Konkursie Grantowym „Aktywna biblioteka” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach PRB, pracujemy nad wypełnieniem Wniosku o przyznanie Mikrograntu „Podaj dalej” (w celu zorganizowania 4 spotkań z przedstawicielami Bibliotek Partnerskich), zastanawiamy się nad wzięciem udziału w Konkursie stypendialnym w ramach Funduszu Wieczystego im. Olgi Rok organizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, weźmiemy udział w Konkursie „Inspiracje”, czekamy na wyniki V edycji konkursu grantowego „Na dobry początek” Fundacji Banku Gospodarstwa Krajowego im. Jana Kantego Steczkowskiego i będziemy ubiegać się o dofinansowanie projektu
z dotacji Fundacji Kronenberga.

                                                                                             Pozdrawiamy, pracownicy GBP w Suszcu