Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Wiosna / 2010

Treść

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z I grupą

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia z II grupą

 

 

 

 

 

 

 

Dobiegły końca kolejne kursy komputerowe zorganizowane dla osób, którzy zgłaszali swoją chęć udziału jeszcze w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji realizowanego na przełomie roku. Właśnie dzięki niemu 10 osób nabyło praktyczne umiejętności obsługi komputera, wykorzystania Internetu i środowiska Office. 
 
Obecna, I grupa 10 uczestników, poszerzająca swoją wiedzę od 13 kwietnia, zrealizowała program w ciągu 40 godzin i zakończyła zajęcia 2 czerwca. Następna, II grupa, także 10-osobowa, spotykająca się w Bibliotece od 28 kwietnia, kształciła się w ciągu 30 godzin lekcyjnych i zakończyła edukację 14 czerwca. Zajęcia odbywały się od poniedziałku do czwartku w godz. 17,30 - 20,oo. W czasie szkolenia "Podstawy obsługi komputera" uczestnicy zapoznali się m.in. z systemem operacyjnym WINDOWS, poznali internetowe przeglądarki i wyszukiwarki, zostali wprowadzeni do edytora tekstu WORD, redagowano tekst i formatowano tabele oraz poznano arkusz kalkulacyjny EXCEL. Uczestnicy także otrzymali LOGIN I HASŁO dostępu do 66 bezpłatnych kursów e-learningowych (przez internet), z których, jeszcze tylko do końca br., każdy mieszkaniec naszej gminy może skorzystać.  
Możliwe to jest dzięki powstaniu w 2008 r. Centrum Kształcenia w ramach projektu "Centra Kształcenia na Odległość na Wsiach" i usytuowaniu stanowisk komputerowych właśnie w Bibliotece [projekt ten był dofinansowywany z funduszy Unii Europejskiej].

Widoczna jest potrzeba zaspokajania potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i upowszechniania wiedzy wśród społeczności naszej gminy. Szczególnie jest to zauważalne wśród osób dorosłych. I to zaobserwowano także wśród naszych kursantów: zaangażowanie, sumienność i zapał do pracy.  I dlatego słuszne wydaje się organizowanie tego rodzaju kursów, właśnie TYLKO DLA DOROSŁYCH !

 

1 czerwca 2010 r. - zakończenie kursu (grupa I)

 

 

 

 

 

14 czerwca 2010 r. - zakończenie kursu (grupa II)

 

 

UWAGA!

W przypadku zgłoszenia się kolejnej grupy chętnych (10 osób) w okresie jesiennym zostanie zorganizowany kolejny kurs. Zapraszamy.