Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych / 2016

Treść


                                   


Jak co roku, tak i w 2016 r. GBP w Suszcu wnioskowała o udzielenie dofinansowania
na zakup nowości wydawniczych w 2016 roku
ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
pochodzących z budżetu państwa.

Wniosek zaakceptowano i na podstawie Umowy z dnia 21.07.2016 r.
dot. dofinansowania zadania w ramach
Programu Wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych

 GBP w Suszcu otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 500,00 zł.

Powyższe środki pozwoliły na zakup 631 wol.,
a te przekazano do poszczególnych placówek bibliotecznych Gminy Suszec:
Suszec = 232 wol. / 3869,13 zł
Rudziczka = 83 / 1602,46
Kryry = 115 / 2062,49
Mizerów = 90 / 1760,16
Radostowice = 111 / 2205,76

Warunkiem otrzymania ww. dofinansowania było przeznaczenie min. 40%
wszystkich środków (przeznaczonych na realizację zadania przez bibliotekę
 wnioskującą o dofinansowanie), co zostało zrealizowane z nadwyżką (prawie 54%).

Zakupione nowości to literatura piękna: dla dorosłych (61%) oraz dla dzieci i młodzieży (35%).
Grupa dorosłych(głównie kobiety w wieku 25-44 lat) i dzieci w wieku do lat 12.
Stanowią większość zarejestrowanych czytelników. Dlatego też zakupy
dostosowane zostały do ich potrzeb, na podstawie zgłaszanych dezyderatów.
Zbiory zostały uzupełnione o bestsellery ,
ze szczególnym uwzględnieniem modnych gatunków tj. kryminał, fantasy.
Nowości wydawnicze zostały zaprezentowane w formie wystawy
oraz wykorzystane w czasie zajęć prowadzonych dla dzieci w każdej placówce bibliotecznej.
Książki zakupione z dotacji rozpoznawalne są na półkach za sprawą wlepionych wpisów
„Zrealizowano ze środków Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”.