Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek

Treść

„Biblioteka ciągle w grze!”
                Pod takim hasłem w dniach 8-15 maja 2012 r. świętowano w całej Polsce Tydzień Bibliotek.
Biblioteka w Suszcu wraz z Filiami przy współpracy wszystkich placówek oświatowych włączyła się w obchody tej ogólnopolskiej kampanii, promującej bibliotekę, książkę i czytelnictwo.
W tym niepowtarzalnym święcie, dla przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów publicznych, zorganizowano kilka spotkań autorskich z pisarzami: Renatą Piątkowską i Wiesławem Drabikiem z Krakowa, Wiolettą Piasecką z Elbląga i dziennikarką Jolantą Reisch z Bielska-Białej. Do Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka zawitała Beata Ostrowicka- autorka publikacji „Jest taka historia. Opowieść o Januszu Korczaku”, wydanej z okazji obchodzonego ROK KORCZAKA. Pisarkę zaprosiliśmy ze względu na prowadzoną ścieżkę tematyczną, mającą na celu przybliżenie młodzieży sylwetki Janusza Korczaka, jego życia, twórczości i działalności. Oczywiście, uczestnicy mieli okazję zaopatrzyć się w przywiezione książki przez literatów i otrzymali dedykacje. Ponadto Biblioteki powiększyły swój księgozbiór o publikacje zaproszonych gości i każdy czytelnik ma możliwość ich wypożyczenia. Tematy regionalne omówione zostały przez historyka i pedagoga Marka Szołtyska z Rybnika. Ponownie nie odmówił przeprowadzenia aż 3 spotkań przedstawiciel Związku Pszczelarstwa – Koło Suszec, Kryrzanin p. Tadeusz Małys.
                Tradycyjnie zaproszono do przeprowadzenia prelekcji i pokazu kolekcji maszyn właściciela Muzeum Maszyn Biurowych p. Jana Kałużę z Tychów oraz p. Flawiusza Pietrzyka z Czerpalni Papieru ART.-PAPIER z Gliwic, który wprowadził słuchaczy w tajniki wyrobu papieru czerpanego i pracy w średniowiecznym młynie. Przygotowano prezentację multimedialną „Pisarze dzieciom” dla suszeckich przedszkolaków, przeprowadzono lekcje biblioteczne połączone z pasowaniem na czytelnika dla uczniów klas pierwszych w Kryrach, Mizerowie, Suszcu i Radostowicach. W tematykę baśni wprowadził uczestników krakowski Teatr Abecadło inscenizacją edukacyjną „Dlaczego Kopciuszek nie chce się ze mną bawić” oraz spektaklem teatralnym „Awantury w bibliotece”. W tych dniach także 10-cioro dorosłych kontynuowało kurs „Podstawy obsługi komputera”. Ponadto bibliotekarze wzięli udział w rajdzie rowerowym „Odjazdowy Bibliotekarz”, w czasie którego zwiedzono Muzeum Regionalne „Kamojówkę” z niepowtarzalnymi zbiorami Państwa Szenderów, odwiedzono Branicką Maryjkę i pokonano część szlaku rowerowego Gminy Suszec. W Tygodniu Bibliotek zapoczątkowano także „Biblioteczne popołudnie z filmem”, które kontynuowane będzie w ciągu całego roku i już teraz zapraszamy na projekcje filmowe w każdą środę od godz. 17,00. Czy to mało? Zapewniamy, porównując z innymi gminami wiejskimi, tydzień bogaty w imprezy. W przyszłym roku także planujemy wziąć udział w tej kampanii i liczymy na dalszą współpracę z dyrekcjami, pedagogami i bibliotekarzami lokalnych szkół, a za wysiłek i pomoc w zorganizowaniu tegorocznego Tygodnia, pracownicy GBP serdecznie dziękują.

                        Wystawa zakupionych książek autorstwa naszych gości - literatów zaproszonych do uczestnictwa
                                                                   w Tygodniu Bibliotek / 2012 w Gminie Suszec

                                                        "MAJOWI GOŚCIE - PISARZE CZYTELNIKOM BIBLIOTEKI"

Z okazji tegorocznego TYGODNIA BIBLIOTEK na terenie Gminy Suszec,
we wszystkich placówkach oświatowych oraz w bibliotekach publicznych wszystkich sołectw,
 zorganizowano 63 imprezy.
Rodzaje imprez:
1 - impreza plenerowa
3 – projekcje filmowe
2 – spotkania teatralne
23 – spotkania pokazowo-warsztatowe
12 – spotkań autorskich z literatami, dziennikarzem, historykiem
2 – konkursy
8 – spotkania szkoleniowe (kursy)
12 – lekcji bibliotecznych, także z prezentacjami multimedialnymi
oraz 8 wystaw /ekspozycji.
Ilość imprez odnotowanych w poszczególnych sołectwach:
20 – Suszec
13 – Rudziczka
5 – Kryry
13 – Mizerów
10 – Radostowice
2 – Kobielice.
Miejsce organizacji imprez:
19 - bibliotece publicznej (w Centrali lub Filii)
8 - w bibliotece szkolnej
32 - w szkole (w sali widowiskowo-gimnastycznej lub na korytarzu)
 1 - w szkole (w klasie)
2 - w przedszkolu
1 - w plenerze.
W czasie zorganizowanego cyklu 9 różnorodnych tematycznie imprez i przeprowadzonych 63. oddzielnych spotkań (lekcji, warsztatów, itp.) wzięły udział 2532 osoby [w tym 2.302 dzieci i młodzieży (od 3-16 lat) oraz 230 dorosłych].
Ilość uczestników – widzów i słuchaczy to 22% naszych mieszkańców [z odbiorcami wystaw – to już 35% mieszkańców Gminy Suszec]. Cieszy nas taki wynik, poświadczający tegoroczne hasło „Biblioteka ciągle w grze!”.