Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Suszec 2013/2014

Treść

Grupy Zabawowe dla dzieci i rodziców w GBP w Suszcu

Biblioteka zaprasza dzieci w wieku od 2,5-4 lat i ich rodziców do uczestnictwa w Grupach Zabawowych. Grupa Zabawowa jest najprostszą formą integracji maluchów oraz ich opiekunów pod merytoryczną opieką Animatora, jest jedną z proponowanych form przez Fundację Komeńskiego są Grupy Zabawowe. Grupy Zabawowe służą rozwojowi dzieci, ale też i wzmacnianiu kompetencji rodziców, którym dają okazję do skorzystania z doświadczenia i wiedzy Animatora, który podczas wspólnej zabawy z dziećmi i rodzicami pokazuje, jak prostymi sposobami można pomagać dzieciom w rozwoju. Więcej informacji na pierwszym spotkaniu organizacyjnym z rodzicami.

Zapisy do uczestnictwa w Grupach Zabawowych przyjmujemy telefonicznie (32) 44-88-692 lub osobiście w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu do 15.10.2013 r. Zajęcia są bezpłatne. Liczba osób ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń. Przy zgłoszeniu proszę podać: imię, nazwisko i wiek dziecka, imię i nazwisko rodzica oraz tel. kontaktowy.

 
Prowadzenie:

Dorota Kolarczyk-Bestwina    

 

 

******************************************************************************

18 października br. odbyło się spotkanie organizacyjne z rodzicami dzieci biorących udział w Grupach Zabawowych. Zorganizowano 2 grupy: Kasztanki i Jeżyki. Ustalono, że zajęcia odbywać się będą w środy i piątki w godz. od 17.00 do 19.00 i prowadzone będą do czerwca 2014 r. 23 października 2013 r. odbyło się I spotkanie. 


GRUPA "KASZTANKI"  

SPOTKANIE Z FRANKLINEM 6.11.2013 r.

 

SPOTKANIE Z LISKIEM EXLIBRISKIEM 

I OBCHODY DNIA GÓRNIKA 4.12.2013 r.

 

  

 

 

 

BAL PRZEBIERAŃCÓW

 

FINAŁ ZAJĘĆ - 28 maj 2014 r.

 

 

                                                  

GRUPA "JEŻYKI"

 

 

 

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE 6.12.2013 r.


 

BAL PRZEBIERAŃCÓW

 

 

FINAŁ ZAJĘĆ - 30 maj 2014 r.

 

 

Podsumowanie zajęć
„Grupy Zabawowe w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suszcu”
 
Grupa Zabawowa to zajęcia dla dzieci od 2,5 miesięcy do 4 lat oraz ich rodziców bądź opiekunów, prowadzone przez przygotowanych do tego animatorów i animatorki. Służy rozwojowi dzieci - przez mądrą zabawę z innymi dziećmi oraz rodzicami, dorosłym - daje wsparcie animatorów i możliwość podzielenia się doświadczeniami. Podczas wspólnej zabawy z dziećmi i rodzicami można pokazać jak prostymi sposobami można pomagać dzieciom w ich rozwoju. Rodzice mają sposobność i czas na obserwowanie swych pociech, rozwijają własne umiejętności, odkrywają wartość wspólnej zabawy i jej znaczenie dla rozwoju dziecka, wzmacniają więź i relacje z dziećmi i cały czas im towarzyszą. Mają również możliwość wymiany doświadczeń rodzicielskich, dzielą się swymi spostrzeżeniami związanymi z wychowaniem i rozwojem dziecka. Dla najmłodszych czas spędzony aktywnie wśród przyjaznych sobie osób jest najlepszą gwarancją na prawidłowy rozwój społeczny i emocjonalny. Zdrowe i twórcze dzieci to w przyszłości aktywni i świadomi członkowie społeczności lokalnej. Takie inicjatywy mogą tylko procentować!
 
Pomysł zorganizowania ww. w Suszcu powstał dzięki propozycji wzięcia udziału
w szkoleniach „Grupy zabawowe w bibliotekach” w ramach projektu „Biblioteczne zajęcia dla dzieci i rodziców” zorganizowanych dla bibliotekarzy w czerwcu 2013 r. w OKUiDZ przy Instytucie Komeńskiego w Warszawie-Konstancinie. 18 października 2013 r. zaproszono zainteresowanych rodziców taką formą spędzania wolnego czasu na spotkanie organizacyjne, w czasie którego przedstawiono zasady pracy z grupą wg proponowanych zasad ww. Fundacji, a 23 października rozpoczęto już cykliczne zajęcia rodziców wraz
z dziećmi.
W GBP w Suszcu powstały dwie Grupy Zabawowe:
1. „Kasztanki” (zajęcia były prowadzone w środy),
2. „Jeżyki” (spotykały się w piątki).
Każda z grup liczyła po 8 dzieci + ich rodzice. Na zajęciach nie zawsze był komplet zapisanych ze względu na okresowe choroby dzieci, wyjazdy z rodzicami lub niemożność przybycia z powodu innych zaistniałych okoliczności. Najczęściej w zajęciach brało udział od 2-6 dzieci wraz z ich opiekunami – mamą lub tatą (czasem parą rodziców) albo dziadkami.
Spotkania odbywały się w godz. zaproponowanych przez rodziców tj. od 17,00-19,00.
Każde spotkanie rozpoczynała piosenka na powitanie dziecka oraz opiekuna.
W czasie zajęć rodzice wraz z dziećmi wykonywali różne prace plastyczne, w tym:
laurki na Dzień Babci i Dziadka, kwiatki z chusteczek higienicznych na Dzień Mamy, ozdoby wielkanocne, papierowe witrażyki, kurki i zajączki z papierowych tacek itp. Poruszono temat marzeń, wykorzystano tzw. zabawy paluszkowe, urządzono mini-bal karnawałowy, odwiedził przybyłych Mikołaj, postaci literackie jak Franklin czy Lisek Exlibrisek i oczywiście królowała książeczka dla dzieci.
W Tygodniu Bibliotek 8-15 maja 2014 r. realizowanym pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia” zorganizowano spotkania:
  1. „Mama, tata i ja”, podczas których dzieci wraz z rodzicami wykonywały drzewa genealogiczne swojej rodziny
  2. „Książka mój przyjaciel” - w trakcie wykorzystano: głośne czytanie bajek przez rodziców, kolorowanki związane z postaciami z bajek, zagadki
  3. „Ruch to zdrowie” z zawodami dzieci kontra rodzice oraz gry i zabawy ruchowe.

Sumacyjnie:
- w okresie od października 2013 do maja 2014 odbyło się 59 spotkań,
- w zajęciach wzięło udział 239 dorosłych i 243 dzieci = 482 osoby.

30 maja nastąpił finał. Na zakończenie dzieci i ich opiekunowie otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodki poczęstunek. Aby upamiętnić tę chwilę zrobiono wspólne pamiątkowe zdjęcie.
Bardzo dziękujemy dzieciom i ich rodzicom za zaangażowanie, sumienność i udział
w suszeckich Grupach Zabawowych.

Kolejne zajęcia (z preferencją - dla dzieci nie korzystających z zajęć przedszkolnych) rozpoczną się wraz z nowym rokiem szkolnym – od października raz w tygodniu
(w czwartki) w Filii w Mizerowie, a od listopada raz w tygodniu ponownie
w Centrali GBP w Suszcu.