Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Konkurs poetycki - świat poezją malowany

Treść

 
 
 
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza do wzięcia udziału w XI edycji konkursu poetyckiego pt.: Świat poezją malowany.
 
Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej. Konkurs ma charakter otwarty. Fundatorem głównej nagrody jest Burmistrz Pszczyny.
 
A oto szczegółowy regulamin:
 
1.Konkurs, którego Organizatorem jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, przeprowadzony będzie w dwóch kategoriach:
I.Wiersz o tematyce dowolnej;
II.Wiersz o tematyce patriotycznej mającej na celu uczczenie 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
2.Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres Organizatora.
3.Teksty można nadsyłać w obu lub tylko jednej kategorii.
4.Teksty mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon).
5.Należy dołączyć imienne oświadczenie z podpisem, że jest to własny tekst (Załącznik nr 1 do Regulaminu).
6.Oczekujemy na teksty do dnia 15 września 2018 r. - pod adresem: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.
7.Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora MPBP w Pszczynie.
8.Najwyżej oceniony przez jury wiersz otrzyma Nagrodę Burmistrza Pszczyny.
9.Inne nagrodzone i wyróżnione przez jury utwory poetyckie otrzymają nagrody, których fundatorem jest MPBP w Pszczynie.
10.Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej M-PBP w Pszczynie: www.biblioteka.pszczyna.pl, a zwycięzcy zostaną poinformowani osobiście.
11.Organizator zastrzega sobie możliwość publikowania utworów konkursowych - wzór zgody na powyższe stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.
12.Odbiór nagród do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.
13.Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Organizatora.
14.Dane Uczestników Konkursu będą chronione zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych
Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ) oraz z dnia 10 maja 2018 r. ( Dz.U. 2018 poz. 1000).
 
Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, w tym celu powinni skontaktować się oni z Organizatorem, który jest administratorem danych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, lecz konieczne dla wzięcia udziału w konkursie.