Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

TYDZIEŃ BIBLIOTEK 8-15 maja 2010 r.

Treść

Już po raz siódmy Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich organizuje w dniach

8-15 maja 2010 r.

wielką akcję popularyzacji książki i czytelnictwa pod nazwą

TYDZIEŃ BIBLIOTEK

Co roku akcja ma inne hasło wiodące, które wskazuje jakie obszary działalności bibliotek eksponujemy i co chcemy upowszechnić w świadomości społecznej. Hasłem wiodącym w Tygodniu Bibliotek 2010 r. jest:

BIBLIOTEKA – SŁOWA, DZWIĘKI, OBRAZY

 

Jury konkursu na plakat promujący Tydzień Bibliotek 2010 przyznało nagrodę i skierowało do realizacji projekt nadesłany przez Bibliotekę Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, autorstwa Tomasza Ryszczyńskiego  

 

 

Współczesna biblioteka, zwłaszcza biblioteka publiczna, stopniowo przestaje być wyłącznie zbiorem książek i czasopism drukowanych; staje się miejscem gdzie czytelnik angażuje swój słuch, a wzrok służy nie tylko rejestracji kształtu liter, ale również odbiorowi bogactwa obrazów i zdjęć. Coraz częściej biblioteki stają się mediatekami, gromadzącymi treści na różnych nośnikach. Multimedialność naszych książnic stała się faktem, stąd hasło Tygodnia Bibliotek 2010, które pozwala uświadomić czytelnikom nie tylko kierunek, w jakim zmierzają placówki biblioteczne, ale i pokazać konkretne rozwiązania stosowane w praktyce. W realizowaniu hasła: „Biblioteka - słowa, dźwięki, obrazy” jest miejsce zarówno na podkreślenie roli Internetu, w którym splot tych pojęć realizuje się najpełniej, jak i na odniesienie do zbliżającego się Roku Chopinowskiego.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu także, po raz pierwszy, włączyła się w obchody Tygodnia Bibliotek.
W dniach od 7 do 21 maja br. przy pomocy i współpracy placówek oświatowych Gminy Suszec zorganizowano
9 imprez (11 spotkań), w których uczestniczyło przeszło 800 osób (od 2,5 - 15 lat oraz ich opiekunowie, pedagodzy i wychowawcy) z 4 sołectw: Suszec, Kryry, Mizerów, Kobielice.

 

 

Większość naszych czytelników to dzieci i młodzież ucząca się, do lat 15.
Wg naszych danych, w 2009 r., zarejestrowano 1865 czytelników, w tym:
- wg wieku: do lat 15: 511 os. (27 %)
- wg zajęcia: uczniowie: 921 os. (49 %)
W związku z tym, to dla nich przede wszystkim zorganizowano cykl imprez i spotkań z okazji Tygodnia Bibliotek. 
 
Obchody Tygodnia Bibliotek organizowane są w całej Polsce już po raz siódmy, a Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wzięła udział w tej akcji, popularyzującej książkę i czytelnictwo, po raz pierwszy.
 
 
Gościli u nas:
 
 
1) Małgorzata Flis z Krakowa - grafik i projektant ilustracji książkowych, która prowadziła warsztaty plastyczne dla 54 uczniów klas IV a,b SP w Suszcu,
    [12 maj br., GBP w Suszcu]
2) Marcin Brykczyński z Warszawy - felietonista, tłumacz i autor książek dla dzieci spotkał się
z 128 dziećmi (z 6 grup) z Przedszkola Publicznego w Suszcu,
    [11 maj br., budynek Przedszkola Publicznego w Suszcu]
3) Profilaktyczno-Edukacyjny Teatr dla Dzieci i Młodzieży MORALITET z Krakowa - przedstawił widowisko "Skrzaty" promujące zasady dobrego wychowania dla 48 uczniów klas II a,b SP w Suszcu,
    [21 maj br., GBP w Suszcu]
4) Peter Polok z Cieszyna czeskiego i Anna Czapek z Chybia z firmy "Opowiadamy o świecie. Edukacja i kultura" - prowadzili warsztaty etnologiczne "Od papirusu do papieru" dla 47 uczniów klas I a,b Szkoły Podstawowej w Suszcu [2 spotkania],
    [10 maj br., GBP w Suszcu]
5) Robert Karwat z Lublina - w spotkaniu z pisarzem uczestniczyło 60 uczniów klasy III a,b,c z SP w Suszcu
    [13 maj br., GBP w Suszcu]
6) Marzena Kocurek i Tomasz Gruszczyk z firmy "Czytelnia Kultury" z Rybarzowic - przeprowadzili oryginalne warsztaty filmowe "Nie tylko Disney, nie tylko Shrek... O filmie animowanym" dla 101 uczniów klas V a,b i VI a,b SP w Suszcu,
    [14 maj br., GBP w Suszcu]
7) Marek Szołtysek z Rybnika - pisarz, publicysta, dziennikarz, fotoreporter, historyk i autor wielu poczytnych książek o Śląsku, spotkał się z 305 przedszkolakami i uczniami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego oraz Gimnazjum Publicznego w Kryrach [2 spotkania],
    [7 maj br., budynek ZSP w Kryrach]
8) zajęcia edukacyjne pt. "Miód - samo zdrowie" dla 39 uczniów z kl. II i III Szkoły Podstawowej
w Kobielicach, poprowadził Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy w Katowicach-Koło Suszec -
Józef Kołodziejczyk oraz Eugeniusz Kempny,
    [11 maj br., GBP w Suszcu]
9) spotkanie czytelnicze pt."Bohaterowie bajek i baśni - wróżki i czarownice" dla 17 przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Suszcu zostały przygotowane przez bibliotekarzy,
    [13 maj br., GBP w Suszcu]
 
Dniom tym towarzyszyły WYSTAWY:
- „Okiem Karola Twardocha” – wystawa fotograficzna Karola Twardocha z Katowic, który udostępnił nam 72 zdjęcia ze swojej ciekawej i różnorodnej kolekcji
- „Wiosna” – wystawa prac plastycznych przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Suszcu
- „Z aparatem fotograficznym na ty” – wystawa zbiorów bibliotecznych
- „W stylu retro” – wystawa dźwiękowych kart pocztowych i płyt gramofonowych z lat 60. i 70- tych z prywatnych zbiorów Marii Lubery z Suszca
- „Zbiory audio – książka mówiona” - prezentująca i reklamująca najnowsze zbiory - lektury szkolne
i bajki dla dzieci
- „Na straży bezpieczeństwa” – wystawa prac uczniów szkół podstawowych Gminy Suszec jako postscriptum udziału w konkursie „Wiatr, wypadek, ogień, woda – strażak zawsze rękę poda”
- „Pokłosie spotkań suszeckich zorganizowanych z okazji Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2010 r.” – wystawa nowości wydawniczych Marcina Brykczyńskiego, Małgorzaty Flis i Marka Szołtyska oferowanych w czasie spotkań do sprzedaży oraz zakupionych do biblioteki
- „Wróżki i czarownice” – wystawa nowości wydawniczych (z możliwością wypożyczenia)
- „Księżniczka dziecięcych serc – Wioletta Piasecka” – wystawa baśni pisarki z Elbląga, naszego gościa zaproszonego do uczestnictwa w tegorocznej „Nocy z Andersenem”)
- „2010 r. – Rok Fryderyka Chopina” – prezentacja zbiorów bibliotecznych upamiętniająca 200-lecie urodzin najwybitniejszego kompozytora polskiego, którego twórczość wywarła wielki wpływ na rozwój muzyki światowej.
 
W czasie zorganizowanych spotkań przyświecały nam słowa tegorocznego hasła „Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy” [dźwiękowe prezentacje multimedialne, pokazy, wystawy np. fotograficzna, prac plastycznych, prezentacje nowości wydawniczych, zajęcia manualno-twórcze itp.], gdzie różnorodne bodźce działały na wszystkie zmysły naszych uczestników.
 
Każdy z uczestników oraz wychowawca i dyrektor współpracującej z nami instytucji, a także zaproszeni goście, otrzymali pamiątkowe dyplomy poświadczające uczestnictwo w spotkaniu i udział w akcji „w ramach ogólnopolskiego programu SBP i obchodów Tygodnia Bibliotek 8-15 maja 2010 r. z wiodącym hasłem Biblioteka – słowa, dźwięki, obrazy”, a uczestnicy warsztatów filmowych dodatkowo płyty DVD (101 szt.) z przygotowanym filmem.

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Podsumowując, w spotkaniach – o zasięgu gminnym - wzięło udział:
 - 455 dzieci z Suszca
- 344 dzieci z sołectw: Kryry, Mizerów i Kobielice
w tym:
- w lokalu GBP przyjęto - 366 dzieci
- w lokalu Przedszkola Publicznego w Suszcu – 128 dzieci
- w budynku ZSP w Kryrach – 305 dzieci;
- 800 dzieci = 7% mieszkańców Gminy Suszec
w tym:
            - 455 dzieci = 11% mieszkańców sołectwa Suszec
            - 305 dzieci = 11% mieszkańców sołectwa Kryry i Mizerów
            - 39 dzieci = 3% mieszkańców sołectwa Kobielice.
 

 

W przyszłym roku także planujemy (po raz drugi) wziąć udział w ogólnopolskim programie SBP „Tydzień Bibliotek”, a w ciągu całego roku dalej pracować nad uświadomieniem naszym czytelnikom kierunku, w jakim zmierzają współczesne, także małe, ale nowoczesne placówki biblioteczne.