Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Suszczanie się szkolą

Treść

 

 

 

                                   Suszczanie się szkolą.

Z pomieszczeń Biblioteki skorzystały kolejne osoby chcące zgłębiać tajniki technologii informacyjnych, zaprzyjaźnić się
z komputerem i Internetem.

"Naszą szansą jest aktywizacja - wsparcie dla mieszkańców sołectwa Suszec" to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji społecznej. Realizatorem Projektu jest Śląska Akademia Nauki i Rozwoju z siedzibą w Pszczynie, a czas realizacji Projektu zaplanowano od 2 stycznia do 30 kwietnia 2013 r.

Tak samo, jak kursy komputerowe organizowane w bibliotece suszeckiej (od kwietnia do końca czerwca), tak i ww. Projekt, a w jego ramach szkolenie "przyjazny komputer", zapewnia uczestnikom "zdobycie lub podniesienie umiejętności w zakresie obsługi komputera i wykorzystania Internetu, zarówno w życiu prywatnym, jak i w pracy". Wcześniej, z takich szkoleń korzystali już mieszkańcy sołectw Rudziczka, Mizerów i Kobielice. Tym razem uczestniczyli w nich mieszkańcy Suszca.

Dwie osoby uczestniczące w tym Projekcie skorzystały z dalszej możliwości doszkalania i dołączyły
do grona kursantów i szkoleń oferowanych przez GBP w Suszcu. Kontynuacja dokształcania w kolejnych miesiącach [ "Podstawy obsługi komputera" od 8.04 - 27.05.2013 r. i "Kurs komputerowy dla dorosłych - średniozaawansowanych"
od 23.05 - 27.06.2013 r.] z pewnością przyczyni się zwiększenia kompetencji
z zakresu technik komunikacyjnych
i informacyjnych oraz pozwoli na swobodniejsze posługiwanie się sprzętem i oprogramowaniem komputetrowym.