Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Informacja prasowa

TreśćDotacja dla biblioteki
 

Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu wzięła udział w Konkursie Grantowym „AKTYWNA BIBLIOTEKA” prowadzonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce. To udział w Programie Rozwoju Bibliotek, który realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dał nam taką możliwość. Biblioteka otrzymała dotację i zrealizowała projekt
„Z BIBLIOTEKĄ KU EDUKACJI”.

 

PRZYZNANA DOTACJA: 5000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 7397,00 zł

ZREALIZOWANO:

                              1) Kurs komputerowy dla dorosłych „Podstawy obsługi komputera”
                                    [13 spotkań, 40 h lekcyjnych, 12 uczestników]

          2) Kurs komputerowy dla zaawansowanych (dorosłych)
              [10 spotkań, 40 h lekcyjnych, 10 uczestników]

          3) Spektakl ukierunkowany na weryfikację potencjalnych

              zagrożeń płynących z Internetu pt. „Zalogowany” dla uczniów

              Szkoły Podstawowej w Suszcu          

          4) Spektakl profilaktyczno-edukacyjny pt. „Oflajnowo” dla uczniów

              Gimnazjum Publicznego w Suszcu, Kryrach i Radostowicach

          5) Interaktywny, e-learningowy kurs języka angielskiego dla dzieci 

             „Funenglish.pl”

          6) Komputerowy kurs języka angielskiego dla dorosłych

              „Angielski  123.pl”

          7) Obchody Dnia Bezpiecznego Internetu

ODBIORCY: Dorośli – 26 os.

          Dzieci i młodzież – 900 os.


CELE:   -> aktywizacja osób starszych i przełamanie barier-zarówno językowych, jak i  posługiwania się komputerem

           -> nabycie lub wzrost poziomu znajomości języka angielskiego wśród dzieci i dorosłych

           -> zwiększenie poziomu zadowolenia z samokształcenia

           -> stworzenie warunków do kulturalnego spędzania wolnego czasu

 

KORZYŚCI:  Najlepiej odzwierciedlą je wypowiedzi uczestników kursów komputerowych:


                        „Kursy komputerowe organizowane w GBP w Suszcu są bardzo potrzebne , w szczególności dla osób w wieku średnim i osób starszych, które nie miały w szkołach zajęć z komputerem. W dzisiejszych czasach obsługa komputera jest podstawą i to właśnie na kursach mamy możliwość nauki, pracy z komputerem, Internetem. Nabyłam podstawowe umiejętności obsługi komputera. Wiedza była przekazana w sposób prosty, jasny i przejrzysty”


                        „ Jestem szczęśliwa, ze mogłam uczestniczyć w kursach komputerowych. Nareszcie zrozumiałam zasady funkcjonowania Internetu. Chętnie skorzystałabym z następnych edycji kursów”


                        „Z kursu jestem zadowolony, bo pozwolił mi zgłębić tajniki komputera i Internetu. Atmosfera na kursie była bardzo dobra”