Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Podsumowanie

Treść

BIBLIOTEKA ZAWSZE PO DRODZE, NIE MIJAM - WCHODZĘ
 
Pod takim hasłem minął tegoroczny, VIII Ogólnopolski Tydzień Bibliotek. Program ten, zainicjowany przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i akcja społeczna realizowana już od 2004 r., zwraca uwagę na rolę bibliotek w życiu społecznym i kulturalnym, ukazuje znaczenie książki dla kultury, postępu cywilizacyjnego i rozwoju intelektualnego, zwłaszcza młodego pokolenia, popularyzuje czytelnictwo oraz ukazuje różnorodne formy pracy z czytelnikiem.
GBP w Suszcu z Filiami w Rudziczce, Kryrach, Mizerowie i Radostowicach, przy współpracy wszystkich placówek oświatowych oraz stowarzyszeń i organizacji pozarządowych Gminy Suszec, także włączyła się w obchody tegorocznego Tygodnia Bibliotek.
W tym roku dla mieszkańców Gminy Suszec przygotowano:
- w spektaklu teatralnym w wykonaniu Teatru "Abecadło" z Krakowa pt. "Awantury w bibliotece" uczestniczyły przedszkolaki
i uczniowie klas I-VI ZSP w Kryrach i uczniowie klas I-III SP w Suszcu,
- tajemnice maszyn piszących i liczących pomógł zgłębić Jan Kałuża z Tychów, właściciel Prywatnego Muzeum Maszyn Biurowych "TYPEWRITER [przedszkolaki i uczniowie ZSP w Kryrach i SP w Radostowicach],
- w SPOTKANIACH Z HISTORIĄ i POKAZACH RZEMIOSŁA pt. "Praca w średniowiecznym młynie papierniczym: tajniki czerpania papieru" prowadzonych przez 2 Czerpalnie Papieru: KALANDER i ART-PAPIER z Gliwic wzięli udział uczniowie SP w Radostowicach, Kryrach i Suszcu.
- SEKCJA RYCERSKA działająca pod egidą Stowarzyszenia Odnowy Wsi Suszec z pokazami odwiedziła 2 gimnazja, SP
w Kobielicach i Radostowicach oraz ZSP w Rudziczce i Kryrach,
- w poranku literackim z Wiolettą Piasecką z Elbląga wzięły udział dzieci z klas "0"-VI z ZSP w Rudziczce i Mizerowie,
- z regionalistką i autorką bajek śląskich Anną Stronczek z Kłokocina spotkały się klasy II-IV z ZSP w Mizerowie oraz przedszkolaki i klasy I-IV ZSP w Rudziczce,
- z poetą i prozaikiem Janem Pawłem Krasnodębskim z Katowic - kl. VI SP i klas gimnazjalnych w Radostowicach i Kryrach,
- Prezes Śląskiego Związku Pszczelarzy-Koło Suszec p. Józef Kołodziejczyk przeprowadził lekcję edukacyjną "Miód - samo zdrowie" dla V i VI kl. SP w Kobielicach,
- Małgorzata Gosek z Kryr przeprowadziła warsztaty "Kwiaty dla Mamy",
- 10-ciu dorosłych uczestników bierze udział w kolejnym kursie "Podstawy obsługi komputera",
- przekonywano 4 grupy przedszkolaków z Przedszkola Publicznego w Suszcu, że "Krasnoludki są na świecie",
- przedszkolaki z Radostowic zaznajamiane były z bohaterami książek,
- w Rudziczce i Mizerowie pierwszoklasiści byli pasowani na czytelnika.
Dniom tym towarzyszyło wiele wystaw m.in: fotograficzna Krzysztofa Paszka, rysunku Katarzyny Kuś, origami modułowego Moniki Godziek, rękodzieła twórców ziemi pszczyńskiej - Marty Czech z Mizerowa Ireny Plinty z Rudziczki, Tadeusza Paszka, M. Gosek,
W ubiegłym roku w Tygodniu Bibliotek wzięło udział 800 osób, w tym już ponad 2 200 osób. Oby przewodnie hasło pozostało jeszcze długo w pamięci naszych mieszkańców.
Pracownicy GBP w Suszcu serdecznie dziękują dyrekcjom szkół, pedagogom i wychowawcom, bibliotekarzom, za udzieloną pomoc i współpracę.