Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki

Informacje ogólne

Treść

 

Tydzień Bibliotek 2014 pod hasłem: „Czytanie łączy pokolenia”

Czytanie nieodłącznie kojarzy się z biblioteką, Biblioteka stanowi centrum wymiany międzypokoleniowej, w którym doświadczenie współgra z nowym spojrzeniem na rzeczywistość. Na bibliotecznych półkach odnaleźć można zarówno historyczne dzieje i świadectwa dawnych wieków, jak i współczesne teksty, a nawet opowieści futurystyczne. Starodawne druki mogą bez przeszkód współistnieć obok nowoczesnych technologii, audio czy ebooków. Czytelnik w każdym wieku odnajduje w bibliotece skarbnicę wiedzy, przyjemność obcowania z piękną literaturą, czy cenne świadectwa minionych pokoleń.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje do Jubileuszu „650 lat w służbie książki”, który będzie miał miejsce właśnie
w nadchodzącym roku. Dokument z dn. 12 maja 1364 r., wydany przez króla Kazimierza Wielkiego, ustanowił Studium Generale, czyli późniejszą Akademię Krakowską, a wśród pracowników potrzebnych dla jego funkcjonowania wymieniał stacjonariuszy, którzy organizowali wytwarzanie, udostępnianie i rozpowszechnianie kopii ksiąg rękopiśmienniczych, pełniąc tym samym role bibliotekarzy, księgarzy, wydawców. Tę datę uznaje się za początek służby książce w Polsce.

Cały rok 2014 ma przebiegać pod znakiem imprez popularyzujących książkę, czytelnictwo i wiedzę o zawodach związanych
z wytwarzaniem i upowszechnianiem książek. Biblioteki w istotny sposób wpisują się w te obchody, jako miejsce otwarte na każdego czytelnika i promujące literaturę z każdej dziedziny i epoki.

Hasło Tygodnia Bibliotek 2014 nawiązuje też do, ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dzdziedzictwa Narodowego, Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020, którego celem jest rozwój i promocja czytelnictwa, poprawienie społecznego wizerunku książki oraz zwiększenie funduszy na zakup nowości do bibliotek.

Jak co roku organizujemy Konkurs na najlepszy plakat promujący Tydzień Bibliotek oraz Konkurs na najciekawszą inicjatywę, jedną szczególnie pomysłową akcję, która zostanie przeprowadzona przez bibliotekę w trakcie trwania TB 2014.

Zapraszamy wszystkie biblioteki do aktywnego udziału. Szczegółowe informacje na temat regulaminu uczestnictwa w konkursach zamieszczać będziemy na naszej stronie sbp.pl/tydzienbibliotek, gdzie można znaleźć również informacje o przebiegu poprzednich edycji programu.Źródło: http://www.sbp.pl/artykul/?cid=10253&prev=1