Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Półka Wolności

TreśćOgólnopolska akcja
obywatelskich obchodów
25. rocznicy przemian demokratycznych w Polsce
 
W 2014 roku mija 25 rocznica od przeprowadzenia pierwszych wolnych wyborów
w powojennej Polsce. Z tej okazji Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz inicjatywa „Razem ‘89” zachęcają biblioteki do popularyzacji literatury przedstawiającej najnowszą historię Polski i poszerzania wiedzy
o polskiej drodze do wolności.
W artykule [ zob. źródło: http://www.biblioteki.org/pl/wiadomosci/czytaj/2998 ] czytamy:
W latach siedemdziesiątych swoją działalność rozpoczął Komitet Obrony Robotników – pierwsza jawna grupa opozycji demokratycznej, stająca w obronie praw człowieka. Rozwinął się „powielaczowy” ruch wydawniczy – własne biuletyny wydawał KOR, poza cenzurą drukowano liczne gazetki i pisma, a z czasem także książki. Coraz szerzej rozchodząca się literatura niezależna trafiała do wielu tysięcy osób,
co wpływało na zmianę stosunku do systemu komunistycznego różnych środowisk społecznych.
Niezwykle ważnym momentem przyspieszającym bieg wydarzeń był wybór kardynała Karola Wojtyły
na papieża, a potem wizyta Jana Pawła II w Polsce w czerwcu 1979 roku. Polacy poczuli wówczas,
że są wspólnotą i że zdobyli punkt oparcia poza narzuconym systemem.
W okresie legalnego działania „Solidarności” (1980–1981) kilkaset biuletynów związkowych rozpowszechnianych we wszystkich regionach, agencje informacyjne Związku oraz wydawany oficjalnie
w 1981 roku w nakładzie 500 tysięcy egzemplarzy „Tygodnik Solidarność” skutecznie podważały monopol propagandowy władzy.
W początkach stanu wojennego ze względu na całkowity brak możliwości porozumiewania się (wyłączone telefony, zakaz opuszczania miast bez specjalnych przepustek, zamknięcie wszystkich gazet oprócz dwóch partyjno-propagandowych) najbardziej pożądanym towarem stało się „wolne słowo” – niemal wszędzie tworzono najpierw sieci służące zbieraniu i przekazywaniu informacji. Stawały się one zalążkiem „społeczeństwa podziemnego”. Podziemna „Solidarność” to nie tylko działalność o charakterze politycznym, ale także niezależna kultura i oświata, a przede wszystkim niezależny od władzy ruch wydawniczy – „drugi obieg”. Rozwinął się na niespotykaną skalę: największa podziemna gazeta
wydawana w stanie wojennym - „Tygodnik Mazowsze” osiągała nakład 80 tys. egzemplarzy.
W latach 1976 – 1990 ukazało się w Polsce blisko 5000 tytułów wydawnictw ciągłych (gazetek
i czasopism), a druków zwartych (książek i broszur) blisko 7000 pozycji. Szacuje się, że stały kontakt
z tymi publikacjami miało około 100 tys. osób, a sporadyczny: 200-250 tys. Warto pokazać choć część
z nich!
Dlatego też GBP w Suszcu skorzystała z katalogu „Archiwum opozycji – książki drugiego obiegu”, przygotowanego przez Ośrodek KARTA, zawierającego ponad
5 tys. pozycji [ http://karta.org.pl/pdf/orginal/13966039698753.pdf ], skąd na jego podstawie znaleziono w zbiorach suszeckiej biblioteki ponad 80 tytułów.
Wybrane pozycje oznaczono nadesłanym logotypem Inicjatywy „RAZEM”89”
i wyeksponowano na osobnym regale. Utworzona PÓŁKA WOLNOŚCI ma na celu przypominać osobom przychodzącym do biblioteki, że świętujemy już
25.rocznicę przemian demokratycznych w naszym kraju.