Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Wielka zbiórka pamiątek dla Muzeum Historii Polski

Treść


Gminna Biblioteka Publiczna w Suszcu włączyła się w ogólnoświatową społeczną akcję zbierania pamiątek historycznych, które w przyszłosci znajdą się w Muzeum Historii Polski.

Celem zbiórki jest pozyskanie nowych muzealiów do Muzeum Historii Polski. Mogą to być obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców i ich rodzin. Szczególne znaczenie mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami, meblami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.
Zbiórka trwa do 11.11.2018 r.

Otrzymane pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.

Dla wszystkich zaiteresowanych Biblioteka otrzymała od Muzeum okolicznościowe pocztówki nt. zbiórki.
Osoby zainteresowane akcją mogą także kontaktować się bezpośrednio z Muzeum: tel.  (22) 211 90 29, (22) 211 90 48, e-mail: pamiatki@muzhp.pl.

Szczegółowe informacje oraz regulamin akcji:

http://muzhp.pl/pl/c/1684/wielka-zbiorka-pamiatek-dla-muzeum-historii-polski
http://muzhp.pl/files/upload/aktualnosci/mwh_jednodni_int_mhp.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Wcq_YykVjRs