Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Konkursy Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Pszczynie

Treść


REGULAMIN KONKURSU POETYCKIEGO „ŚWIAT POEZJĄ MALOWANY”

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie poetyckim pt: Świat poezją malowany. Celem konkursu jest promocja twórczości poetyckiej. Konkurs ma charakter otwarty. Główną nagrodę stanowi rzeźba w szkle autorstwa Jerzego Beceli ufundowana przez Burmistrza Pszczyny.

 

A oto szczegółowy regulamin:

1.      Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 2 niepublikowanych i nienagradzanych wcześniej tekstów poetyckich na adres organizatora.

2.      Teksty mają być oznaczone godłem (znakiem autora), a w dołączonej kopercie - oznaczonej tym samym godłem - powinny znajdować się dane dotyczące autora (imię, nazwisko, adres, telefon).  

3.      Należy dołączyć imienne oświadczenie z podpisem, że jest to własny tekst-wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.

4.      Oczekujemy na teksty do dnia 28 września 2013 r. - pod adresem: Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.

5.      Teksty oceniać będą jurorzy powołani przez dyrektora M-PBP Pszczyna.

6.      Najwyżej oceniony przez jury wiersz otrzyma Nagrodę Burmistrza Pszczyny.

7.      Inne nagrodzone i wyróżnione przez jury utwory poetyckie otrzymają nagrody, których fundatorem jest Biblioteka. 

8.      Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w październiku 2013 roku.  

9.      Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania utworów konkursowych- wzór zgody na powyższe stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu.

10.  Odbiór nagród do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

11.  Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

12.  Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać pod numerem telefonu: 032 447- 10-06.

 


 

 

 

 REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO

„ŚLĄSKIE ZWYCZAJE W MOIM DOMU” – OPOWIADANIE PISANE GWARĄ ŚLĄSKĄ

Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie, którego głównym celem jest rozwój aktywności twórczej społeczności lokalnej. Spodziewamy się, że konkurs ten będzie inspiracją do intelektualnej pracy twórczej, powodem do dumy z własnej tradycji.

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do:

1.  uczniów szkół podstawowych klasy IV – VI

2. uczniów szkół gimnazjalnych

3. uczniów szkół ponadgimnazjalnych

4. osób dorosłych.

REGULAMIN KONKURSU

1.  Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie 1 pracy ( praca napisana na komputerze czcionką Times New Roman, rozmiar czcionki 12, maksimum 4 strony formatu A4). Dopuszcza się formę fonetyczną tekstu.

2. Tekst ma być oznaczony godłem ( znakiem autora), a w dołączonej kopercie oznaczonej tym samym godłem, powinny znajdować  się dane dotyczące uczestnika ( imię i nazwisko, wiek, adres zamieszkania, telefon). Dane osobowe zostaną wykorzystane jedynie do celów konkursowych.

3. Należy dołączyć imienne oświadczenie z podpisem, że jest to własny tekst – wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 1 do Regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny).

4. Prace należy nadesłać do dnia 30 kwietnia 2013 r. na adres Biblioteki: Miejsko – Powiatowa Biblioteka Publiczna, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna.

5. Prace oceniać będzie jury powołane przez Dyrektora M-PBP w Pszczynie.

6. Nagrody  w kategorii szkół podstawowych wręczone zostaną podczas Przeglądu Dziecięcych Zespołów Regionalnych „Mały Brzym”.

7. Nagrody w pozostałych kategoriach wiekowych wręczone zostaną  podczas XXXVII „Spotkań pod Brzymem”.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość publikowania utworów konkursowych – wzór stanowi załącznik Nr 2 do Regulaminu (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje opiekun prawny).

9. Odbiór nagród do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu.

10. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność organizatora.

11. Wszelkie dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać  pod numerem telefonu : 32/447-10-06.
Załączniki:

Załącznik nr 1

 

 

 

 

Oświadczam, że utwór napisany na konkurs Śląskie zwyczaje w moim domu” jest mojego autorstwa i wcześniej nie był publikowany.
_________________________________________________________________________________________________________

Załącznik nr 2

 

 

 

 

Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie mojego opowiadania w wydawnictwach            

M-PBP oraz udostępnianie ich środkom masowego przekazu.