Przejdź do treści
B25
Przejdź do stopki
Przejdź do treści

Menu

Konkurs plastyczny na ozdobę wielkanocną

Treść

Pszczyńskie Centrum Kultury
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie
Redakcja „Głosu Pszczyńskiego”
serdecznie zapraszają do udziału w konkursie plastycznym na
OZDOBĘ WIELKANOCNĄ
Cele:
- pielęgnowanie tradycji związanych z okresem Świąt Wielkanocnych
- pobudzanie i rozwijanie uzdolnień plastycznych dzieci i młodzieży
- przegląd różnych technik plastycznych
Regulamin konkursu:
- konkurs otwarty dla dzieci i młodzieży do lat 16, dla osób indywidualnych lub reprezentujących szkoły i placówki pozaszkolne z terenu Pszczyny i powiatu pszczyńskiego
- do konkursu dopuszczone będą jedynie prace przestrzenne, wykonane przez dzieci samodzielnie bez  wykorzystania gotowych elementów
- techniki i materiały wykorzystane do ozdoby – dowolne
- prace oceniane będą w czterech kategoriach wiekowych:
* PRZEDSZKOLA
* KLASY I - III
* KLASY IV - VI
* GIMNAZJA
- termin dostarczenia prac upływa z dniem 15 marca 2013.
- szkoły i placówki pozaszkolne maksymalnie mogą zgłosić pięć prac
- osoby biorące udział w konkursie indywidualnie mogą oddać tylko jedną pracę
- prace na odwrocie powinny zawierać następujące dane: imię, nazwisko, wiek, adres
domowy, szkoły lub instytucji, którą reprezentuje uczestnik, numer telefonu
- do konkursu nie dopuszcza się prac zbiorowych
- prace uszkodzone nie będą oceniane
- organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w trakcie transportu!
- wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów
- ogłoszenie wyników, wręczenie nagród 25 marca 2013 r.
 
Odbiór nagród do 30 dni po ogłoszeniu wyników konkursu!
Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1, 43-200 Pszczyna, tel. 32 210 45 51
Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Pszczynie, ul. Piastowska1, tel. 32 447 10 06